Det är dags att ge patienter med obesitas tolkningsföreträde kring sin egen diagnos!

Publicerad 2023-09-06

Nej, alla med ett högre BMI har inte diagnosen obesitas eller problem med sin hälsa. Men den som faktiskt har en diagnos har rätt att både få dela sin egen berättelse och upplevelse av att leva med diagnosen, och att välja att ta emot den vård som Socialstyrelsen rekommenderar. 

Det pågår just nu en debatt kring Fredrik Boltes dokumentärserie Min tjockumentär, vars första avsnitt sändes på SVT i går kväll och som kan ses i sin helhet på SVT Play.

Fredrik Boltes är en patient med diagnosen obesitas som öppet delar med sig kring sjukdomen han levt med i många år. Han berättar om sin hälsa och om sitt val att genomföra en gastric bypass-operation. En behandlingsform som rekommenderas i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas, som godkänts just för att den använts under många år och har god evidens för behandling av den komplexa och kroniska sjukdomen obesitas. 

I dokumentären är Fredrik Boltes mycket tydlig med att hans val att genomgå en gastric bypass-operation på inget sätt handlar om utseende, utan att det handlar om att han vill få vara så frisk som möjligt i sin kroniska sjukdom. Att han vill få må bra och orka leka med sitt barn. Ändå framställs det i debatten som att operation främst handlar om utseende.

Vi måste gemensamt få ett stopp på hur hälsa och utseende blandas ihop. Att vilja få behandling för obesitas handlar inte om utseende utan om vilja att få må så bra som möjligt i sin sjukdom. 

Vi är naturligtvis väl medvetna om att vi lever i ett samhälle med en smalhetsnorm, där den med ett högre BMI ständigt stigmatiseras och möts av fördomar och av fettfobi och fettförakt. 

Men vi måste kunna ha två tankar i huvudet samtidigt. Vi kan både arbeta för att få slut på den helt oacceptabla diskrimineringen, som förekommer i hela samhället, även inom vården, OCH se den hälsoproblematik personer med diagnosen obesitas lever med.

Vi kan också se att diskriminering och stigmatisering bidrar till psykisk ohälsa och ofta förvärrar diagnosen för den som är sjuk. Samtidigt som vi ser att diagnosen obesitas för många även leder till fysisk ohälsa och ökad risk för diabetes Typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. Det måste vara varje patients eget val och rättighet att välja en evidensbaserad behandlingsmetod.

Det vi ser idag är att personer, som ofta själva poängterar att de är fullt friska och inte har några hälsoproblem, kritiserar personer med diagnosen obesitas och försöker ta ifrån dem deras röst och deras tolkningsföreträde kring sin egen sjukdom.

Som patientföreträdare för personer med diagnosen obesitas kan vi aldrig acceptera det. Vi kommer fortsätta att arbeta för att motverka den oacceptabla diskrimineringen av personer med ett högre BMI som sker inom vården, i media, i reklam, på arbetsplatser, i skolan, i simhallen, i klädbutiken och på andra platser i samhället.

Men vi kommer också fortsätta och arbeta för att den som lever med diagnosen obesitas ska ha tolkningsföreträde kring sin egen diagnos och inte tystas.

Vi kommer även fortsätta att arbeta för att alla som upplever att deras hälsa påverkas negativt av diagnosen obesitas ska ha rätt till en jämlik och evidensbaserad vård och behandling som ingår i högkostnadsskyddet. 

Det handlar inte om utseende utan om rätten till att vara så frisk som möjligt i en komplex och kronisk sjukdom.Stödchatten utökar sina öppettider

Publicerad 2023-08-30

Från och med i höst kommer stödchatten att ha öppet även på fredagar 11.00-13.00. Under dagtid är det många ungdomar som vill chatta med oss medan de är i skolan. Ofrivillig ensamhet och mobbning är vanligt bland barn och unga med obesitas. Genom att vi utökar våra öppettider kan vi finnas där för dem.

Ungdomar och vuxna med övervikt eller obesitas, samt anhöriga, kan vända sig till vår stödchatt. I stödchatten får du prata med en samtalsstödjare som finns där för dig som en medmänniska och lyssnar på dig. Det är du som bestämmer vad ni ska prata om. Kanske har du haft en jobbig dag? Kanske har du blivit dåligt bemött inom vården? Vi finns här för dig.

Du kommer åt chatten via HOBS hemsida. När chatten är öppen syns en röd bubbla nere till höger på skärmen. Klicka på bubblan för att starta chatten.

Öppettiderna i chatten är:

Måndagar 18.00-20.00

Tisdagar 11.00-13.00

Torsdagar 18.00-20.00

Fredagar 11.00-13.00

Vi har även en stödtelefon som har öppet söndagar 18.00-20.00. Du når stödtelefonen på 020-20 80 10. Samtalet är helt anonymt. Om du hellre vill maila oss kan du kontakta vår jourmail på stod@hobs.se. Vi svarar inom tre arbetsdagar.

Samtalsstödjarna har ingen medicinsk expertis och ger inte råd om kost, viktminskning, läkemedel eller liknande. Om du har den typen av frågor rekommenderar vi att du vänder dig till vården. Syftet med stödchatten, stödtelefonen och jourmailen är att ge ett medmänskligt stöd. 

Du kan läsa mer om vår stödverksamhet på hobs.se/stodchatt.Almedalen 28-29/6 kom förbi och prata övervikt och obesitas!

Publicerad 2023-06-27

Onsdagen och torsdagen den 28-29/6 är vi på plats i småbåtshamnen för att träffa dig! Kom förbi och prata prevention, övervikt och obesitas med oss. 

Lyssna på när patienter berättar hur det är att leva med obesitas, hetsätningsstörning eller psykisk ohälsa och obesitas. 

Hur jobbar din kommun för att förebygga viktmobbning i skolan? Har din kommun en policy kring det här? 

Hur ser vården ut i din region? Erbjuder ni behandling för bl.a barnobesitas?

Hur ser din kunskap ut kring hetsätningsstörning? Visste du att det är den mest vanligaste ätstörningen?

Vi finns på plats för att öka kunskapen till dig!

Nu söker vi dig med en perfekt radioröst!

Publicerad 2023-05-05

Välkommen till en unik möjlighet att ge röst åt några av de inspirerande berättelserna som HOBS medlemmar har delat med sig av på hobs.se/mystory! Vi söker just nu efter dig med en fantastisk radioröst och ev tidigare erfarenhet av att spela in för att hjälpa oss att ta dessa berättelser till nästa nivå.

Hos HOBS är vi stolta över att ha en välbesökt och uppskattad sida som har spridit dessa historier, men nu vill vi levandegöra dem ytterligare genom att spela in dem. Och du kan vara med och göra skillnad genom att ge dessa berättelser en röst!

Genom att göra inspelningen hemma hos dig själv med hörlurar och telefon eller dator, kan du bidrag och hjälpa oss att föra dessa berättelser vidare. Detta är en möjlighet att utveckla din förmåga att tolka och förmedla känslor och samtidigt göra något meningsfullt för vårt samhälle. Uppdraget görs som volontär och vi kan inte erbjuda någon ekonomisk ersättning, men du kommer att få erfarenheter som du kan ta med dig vidare.

Så vad väntar du på? Skicka in din intresseanmälan och en kort beskrivning av dina tidigare erfarenheter till info@hobs.se idag och märk ditt mail med “Spela in my story”. Därefter kommer du att få välja ut en berättelse som tilltalar dig och läsa in de första raderna så att vi kan höra din fantastiska röst. Efter detta kommer vi att skicka en ny berättelse till dig för inläsning.

Om du själv har en berättelse att dela med dig av, tveka inte att skicka in den till ambassador@hobs.se. Och om du föredrar att bli intervjuad och att vi skriver ihop din berättelse innan publicering, så ordnar vi det också. Du väljer själv om du vill vara anonym eller inte.

Vi ser fram emot att höra från dig och tillsammans göra skillnad genom dessa fantastiska berättelser!

Välkommen till en träff för dig som är ungdom i åldern 14-19 år som lever med obesitas!

Publicerad 2023-04-26

Välkommen till en träff för dig som är ungdom i åldern 14-19 år som lever med obesitas!

HOBS och projektet “Jag räknas” bjuder in dig till Hotell Halland i Kungsbacka söndagen den 7 maj klockan 11:00 - 15:00.

Vi på patientorganisationen HOBS (Hälsa oberoende av storlek) arbetar för att vuxna i skolans värld bättre ska förstå viktmobbning och vad de kan göra för att motverka och stoppa det. I det arbetet är det superviktigt att vi får veta mer om vad du som är ung och nyligen gått på låg- och mellanstadiet tycker och tänker.

På träffen kommer vi att börja med att presentera oss för varandra och lära känna varandra lite bättre. Därefter kommer HOBS att bjuda på lunch. Efter lunchen kommer vi att berätta mer om projektet, vad planen är och hur du kan bidra i projektet på ett sätt som känns rätt och bra för just dig.

Det kan till exempel vara att dela dina personliga erfarenheter av viktmobbning under din tid i låg- och  mellanstadiet. Till exempel minnen från lektioner och raster, kommentarer och situationer där du känt dig extra utsatt. Till exempel under gymnastiklektioner eller besök hos skolsköterskan.

Du får i så fall tillsammans med en representant från HOBS hjälp att dokumentera din berättelse på det sätt som passar dig bäst och som du känner dig mest bekväm med. Inget kommer att publiceras utan att du själv fått ta del av det slutliga resultatet och godkänna det, och du kan medverka anonymt.

Du kan också välja att enbart vara med i vår referensgrupp. Då kommer du att få utvärdera det material vi tar fram för vuxna som arbetar inom skolan och komma med idéer kring hur vi gör det så bra som möjligt. 

Dagen kommer att avslutas med att vi går igenom viktiga datum för kommande steg i projektet. Du får också möjlighet att ställa alla dina frågor och dela dina tankar och funderingar.

Anmäl dig senast den 30 april till Ellen på mail till ellen.ohrnell@hobs.se eller sms/telefon till 073-581 94 41. Berätta om du vill ha specialkost, t ex vegetariskt alternativ.

Vi ser mycket fram emot att träffa dig!

Ellen och Johan på HOBS Stödverksamheten extra öppet under påskloven

Publicerad 2023-04-04

Stigmatisering, diskriminering och mobbning baserat på kroppsstorlek är tyvärr vanligt inom skolan och många barn och unga mår dåligt. Under loven finns det tid att reflektera och då känner sig många ensamma och mår extra dåligt.

Därför håller HOBS stödchatt extra öppet under vecka 14 och 15.

Barn, ungdomar, vårdnadshavare, anhöriga och skolpersonal kan höra av sig till stödchatten som är öppen klockan 11-13 tisdag, onsdag och torsdag och även klockan 18-20 på måndagar och torsdagar.

På söndagar klockan 18-20 går det att ringa till HOBS stödtelefon på nummer 020-20 80 10.

Du hittar HOBS stödchatt på hobs.se. När chatten är öppen finns det en röd bubbla nere i högre hörnet som du klickar på för att öppna chatten.Föreläsning om viktstigma och bemötande den 29 mars kl 12:00-13:00

Publicerad 2023-03-23

Välkommen till en digital föreläsning om viktstigma och bemötande, den 29 mars, kl 12.00-13.00 via Zoom.
Anne Christenson berättar om obesitas och viktstigma. Hur uppstår viktstigma? Hur yttrar sig stigmatisering i hälso- och sjukvården, och vad kan göras för att förbättra kommunikation och bemötande?

Anne Christenson är fysioterapeut, kognitiv terapeut och obesitasforskare med 25 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör obesitas. Hon arbetar kliniskt med patienter på Överviktscentrum, Akademiskt Specialistcentrum i Stockholm.
Hennes forskning handlar om obesitas vid graviditet, om viktrecidiv efter magsäckskirurgi samt om viktstigma, bemötande och hur man samtalar om kroppsvikt och levnadsvanor.

Föreläsningen äger rum digitalt, på Zoom, kl 12.00-13.00. För medlemmar i HOBS är föreläsningen gratis. Medlemskap i HOBS kostar 50 kronor per år. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/blimedlem.
Alla kan bli medlemmar i HOBS, och genom att vara medlem stöttar du HOBS arbete för en jämlik vård och ett gott bemötande för alla oavsett kroppsstorlek. Eftersom vi arbetar med att föra fram patientperspektivet är vi en viktig röst och vi samverkar ofta med vården och forskningen.

Du anmäler dig på här . Anmäl dig senast den 29 mars kl 9.00. I god tid innan föreläsningen startar får du ett mejl med länk till Zoom.
Välkommen!

Ny digital samtalsgrupp för dig som har genomgått eller snart ska genomgå bariatrisk kirurgi

Publicerad 2023-03-20

En obesitasoperation är en stor omställning. Du behöver lära känna din kropp och dess nya signaler och du behöver skaffa nya vanor. Kanske har du frågor och funderingar om livet som opererad. Vissa av dessa frågor ska självklart ställas till din vårdgivare, men det kan också vara skönt att prata med någon i samma situation. Därför finns HOBS träffas. Det är en digital samtalsgrupp där du får lära känna andra som också har opererats eller snart ska opereras. 

Vi kommer att träffas på Zoom en kväll i månaden och prata om olika teman kopplade till livet som opererad, till exempel ätbeteende och självkänsla. Samtalsträffarna leds av en samtalsledare från HOBS. Syftet med träffarna är gemenskap, och varken ledaren eller de som deltar har en medicinsk expertis.

När?
Första träffen är tisdagen 4/4 klockan 18.00-19.00. Vi träffas sedan samma tid var fjärde tisdag.

Vem?
Du som har genomgått bariatrisk kirurgi, till exempel gastric bypass eller sleeve, eller som snart ska opereras (har ett bokat operationsdatum).

Kostnad?
Gratis, men du behöver vara medlem i Riksförbundet HOBS. Medlemskap kostar 50 kronor per år. Läs mer på vår hemsida, hobs.se/blimedlem.

Anmälan
Maila till ambassador@hobs.se senast 2/4.

“Dessa träffar har betytt otroligt mycket för mig då mitt landsting inte erbjöd mig någonting efter operationen. Jag var vilse i öknen och visste inte åt vilket håll man ska gå. HOBS träffas var min kompass som ledde mig rätt."
- Deltagare i HOBS träffasFöreläsning om Obesitas och NPF den 22 mars

Publicerad 2023-03-16

Det finns tydliga samband mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), till exempel adhd och autism, och obesitas. I en svensk studie av tonåringar med obesitas skattade hälften av föräldrarna att deras barn hade problem kopplade till autism eller adhd. Innebär npf en ökad risk att utveckla obesitas, och vad beror det i så fall på?
Vi vet att mycket av det som ökar risken för att utveckla obesitas - till exempel psykisk ohälsa, trauma och socioekonomisk utsatthet - är vanligare hos personer med npf, men är detta hela förklaringen till sambandet?
Med utgångspunkt i aktuell forskning går HOBS samordnare Charlotte Ovesson igenom hur sambanden mellan obesitas, adhd och autism ser ut.
Föreläsningen är digital och äger rum onsdagen 22 mars kl. 12.00-13.00. Den riktar sig till alla som vill lära sig mer om obesitas och npf.
Att lyssna på föreläsningen är gratis för HOBS medlemmar. Om du inte är medlem kan du bli det för 50 kronor. Du kan enkelt swisha beloppet till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, och mejla dina kontaktuppgifter till medlem@hobs.se.
För att anmäla dig till föreläsningen, skicka ett mail till info@hobs.se. Ange “Anmälan 22 mars” i ämnesraden på mailet. I god tid före föreläsningen kommer du att få en länk till
Zoom.

Nu söker vi dig som är mellan 14-19 år!

Publicerad 2023-03-15

Vi arbetar just nu med projektet “Jag räknas” som ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Vi söker nu ungdomar i åldern 14-19 år som vill engagera sig i projektet och skulle vara mycket glada och tacksamma om vi kan få hjälp att sprida den här information till ungdomar som lever med obesitas. Bifogat hittar ni en affisch i A4-format som ni gärna får sätta upp på en plats där ungdomar kan se den och även sprida informationen direkt till de ungdomar ni möter.

Läs mer om hur ungdomarna kan engagera sig på hobs.se/zone/jag-raknas/inside/1232.

De ungdomar som är nyfikna på att medverka och vill veta mer är varmt välkomna på en av våra digitala kvällsträffar där vi berättar mer om projektet och de olika möjligheterna att delta. Vi kommer ha kvällsträffarna via Google Meet och länk kommer skickas ut i god tid till de som anmält sig. Ingen nedladdning av något program krävs och anmälan gör man på info@hobs.se eller via sms till: 073-554 35 59.

Träffarna kommer att vara under följande dagar och tider:

  • Måndag 17/4 klockan 19:00-20:00
  • Tisdag 25/4 klockan 19:00-20:00
  • Onsdag 2/6 klockan 19:00-20:00
  • Torsdag 11/6 klockan 19:00-20:00
Man väljer en av dagarna att delta på. Detta är ett volontärsuppdrag så ingen ekonomisk ersättning utgår.
Möter du ungdomar i ditt arbete sprid gärna det här