Debattartikel om fetma som klassfråga

Publicerad 2018-05-11

DN Åsikt har publicerat HOBS debattartikel om ökade privatfinansierade operationer under 2017:

"Den som har reumatism, astma, demens, depression, diabetes, missbruk eller prostatacancer kan räkna med jämlik vård. För samtliga av dessa sjukdomar, och en hel mängd andra, finns nationella riktlinjer. Men de 1,1 miljoner svenskar som lever med den kroniska sjukdomen fetma fortsätter att nedprioriteras. Färska siffror från fetmakirurgiregistret Soreg visar att privat fetmakirurgi ökar. Förra året betalade 1 200 patienter, 22 procent, sina egna operationer samtidigt som landstingsfinansierad fetmakirurgi sedan flera år tillbaka stadigt minskar i antal. Så sent som 2015 var den privata andelen 13 procent och 2016 18 procent. Det visar tendenser till ett samhälle där det plötsligt accepteras att hälsa är en klassfråga."

Läs hela artikeln här: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/fetma-far-inte-vara-en-klassfraga/

HOBS ungdomsfilm med tillhörande studiematerial

Publicerad 2018-05-08

Med medel från Allmänna Arvsfonden har vi nu fått möjlighet att uppdatera studiematieralet till vår prisbelönta ungdomsfilm "Jag har inte valt att vara en tjockis" (tidigare "Jag ska tacka dig från himlen sen").

Klicka här för att komma till filmen och materialet. 

Colin som har övervikt har alltid avskytt skolan och står inte längre ut med mobbningen och misshandeln. Den skånska ungdomsfilmen "Jag har inte valt att vara en tjockis" har prisats på filmtävlingen World Media Festival i Hamburg. Filmen baseras på verkliga händelser och är en del i Riksförbundet HOBS barn- och ungdomsarbete med syfte tatt motverka mobbning av unga personer som har en övervikt eller fetma.

Ta gärna del av filmen och materialet, och önskar ni mer information om hur en kan jobba med viktmobbning och barnfetma hör av er. 

BORIS – Barnobesitasregister i Sverige

Publicerad 2018-03-22

BORIS är det nationella kvalitetsregistret för barnobesitas som startade 2005 initierat av professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnobesitas, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

På BORIS hemsida står:

"Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnfetma i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten? Sker en kvalitetshöjning i takt med att kompetensen och utbildningsnivån höjs? Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten."

Gå gärna in och läs mer om BORIS på www.e-boris.se 

Förskolekockarna

Publicerad 2018-03-22

Nina och Andrea är kockar på Sagostugans förskola i Köpings kommun. De visar på ett föredömligt sätt hur en förskola kan jobba på ett pedagogiskt sätt med att implenentera hälsosam kost till barnen, vilket också har resulterat i att de är i final i matlagningstävlingen Arla Guldko i kategorin ”Bästa matglädjeförskola”.

Kolla gärna in deras arbete och inspireras, läs mer om dem här eller besök dem på Facebook och Instagram. Grattis säger vi på HOBS!

Kostnadsfria onlineutbildningar på 20 minuter

Publicerad 2018-03-22

Är du förälder eller anhörig till ett barn med övervikt eller fetma? Jobbar du inom förskola, skola, BVC eller primärvård och möter barn och familjer med övervikt och fetma? Inom kort kommer vi släppa våra utbildningar inom barn- och ungdomsprojektet IHART som finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Vi har tagit fram ett utbildningskoncept på 20 minuter där syftet med utbildningarna är att göra det enklare att närma sig ämnet övervikt och fetma.

Obesitas/fetma och Folkhälsa

Publicerad 2018-03-22

Övervikt och fetma är en av de faktorer som Folkhälsomyndigheten valt att inkludera för att mäta folkhälsan. Myndigheten rapporterar utifrån hur stor andel av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år som självmant uppgett att de har övervikt eller fetma mellan åren 2006–2016.

Under 2016 uppgav hela 36 % av de svarande att de hade övervikt och 15 % att de hade fetma. Det innebär i så fall att över hälften av Sveriges befolkning lever med övervikt eller fetma. Enligt rapporten är fetma även vanligare bland äldre, och i den del av befolkningen som saknar eftergymnasial utbildning.

Läs hela årsrapporten här

HOBS i Almedalen

Publicerad 2018-03-22

HOBS kommer för sjätte året i rad att närvara under Almedalsveckan för att lyfta fram frågan om jämlik vård och hälsa. I år kommer vi även att debattera barnfeta och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande mot den.

Arrangerar ni panelsamtal eller debatt där ni skulle vilja se oss? Vi har ett fåtal öppningar kvar i schemat, kontakta oss gärna genom att mejla till info@hobs.se 

HOBS länsföreningar

Publicerad 2018-03-22

Hälsa – allas rätt till en jämlik sådan, förståelse – för det egna beteendet men även samhällets förståelse för mig, och ansvar – för den egna hälsan, är förbundets grundstenar och genomsyrar HOBS verksamhet. På flera platser runt om i landet finns lokalföreningar, där erbjuds samtalsgrupper, olika aktiviteter och möjlighet att vara med och påverka till bättre vård.

Vill du engagera dig lokalt? Klicka här för mer information om föreningarna och var de finns. 

Fördomar mot personer med fetma

Publicerad 2018-03-22

Många studier söker efter samband mellan fetma och olika sjukdomar – från hjärt- och kärlsjukdomar till psykisk ohälsa. I vården, läkemedelsbranschen och inte minst i den industri som blomstrar kring kostråd, bantning och träning, byggs bilden av fetma som vår tids största hot mot hälsan.

Susanne Brandheim har i sin avhandling ”A Systemic Stigmatization of Fat People” ett kritiskt perspektiv på hur stigmatiseringen av tjocka människor upprätthålls genom samhällets olika reaktioner på fetmans utbredning. Avhandlingen visar att personer med övervikt och fetma bemöts på ett fördomsfullt sätt och att vi lever i en kultur som genomsyras av ett förakt för fetma. Effekten blir att personer med övervikt och fetma skambeläggs och ökar sin självstigmatisering.

Stort tack Susanne Brandheim för ditt viktiga arbete!

Läs gärna hela avhandlingen här.

Barn- och ungdomsprojektet IHART

Publicerad 2018-03-22

Projekt IHART har nu avslutat sitt första projektår av tre.

Projektet finanserias med medel från Allmänna Arvsfonden och riktar sig till barn och ungdomar med övervikt och fetma och till vuxna i deras närhet. IHART refererar till begreppen individ, hälsa, ansvar, respekt och tillhörighet som projektets fem byggstenar.

I projektet arbetar vi just nu med att färdigställa fem stycken utbildningsfilmer som riktar sig till föräldrar och anhöriga, personal inom förskola, grundskola och gymnasiet samt inom BVC och primärvård.

IHART kommer även att representeras under Almedalsveckan 2018, då vi ska debattera hur vi tillsammans kan samverka kring att förebygga barnfetma.

Följ gärna projektet i UngdomsZonen