Tillväxtprojektet i Region Halland

Publicerad 2019-09-14

Idag har HOBS deltagit på region Hallands tillväxtprojekt på @hallands_sjukhus . Hela dagen handlade om barnobesitas där vårt projekt IHART finansierat av @arvsfonden lyftes fram om hur sjukvården kan prata med våra föräldrar om vår sjukdom på det bästa sättet. Hobs utgår ifrån hur barn i målgruppen själva vill bli bemötta. Vill du vara med och påverka din vård, hör av dig till oss på Info@hobs.se
Vill ni läsa om tillväxtprojektet så hittar ni det här 

Vi deltar på Hälsoveckan i Jönköping den 23-24 september

Publicerad 2019-09-10

Varmt välkomna till våra två kostnadsfria föreläsningar under Hälsoveckan i Jönköping.

Måndagen den 23 september kl 18-19 har ni möjlighet att ta del av vår verksamhetsutvecklare Naggies story om hur det är att leva med en kronisk sjukdom som många klassar som ett karaktärsdrag. Naggie berättar även om hur det är att gå in i Biggest Loser med en hetsätningsstörning i bagaget för att därefter genomgå en obesitasoperation (överviktsoperation).  

På tisdag den 24 september kl 16:00 föreläser Cassandra som arbetar som verksamhetsutvecklare hos oss med lång erfarenhet av diskrimineringsfrågor hur vi kan arbeta med att förebygga viktstiga i skolan. Var fjärde elev lever med övervikt & obesitas/fetma i Sverige. Trots att det är vanligt förekommande vet vi att många utsätts för kränkande behandling och trakasserier kopplat till vikt och storlek. Missa inte möjlighet till att öka din kunskap om hur du kan göra för at jobba förebyggande på din skola. 

Vi genomför föreläsningarna i samarbete med Studiefrämjandet och Arvsfonden. 

Ingen föranmälan behövs

Rosenbergsgatan 6 i Jönköping (Studiefrämjandets lokaler)

Varmt välkomna!

Replik på Michael Fridebäck och Alexander Sima insändare "Ställ hårdare krav på Tjockisar" i DN åsikt 7/9

Publicerad 2019-09-08

En ny intressant åsikt kring dagens största folksjukdom som en politiker och en vinnare av ett bantningsprogram och tillika kommersiell aktör lyfter fram.

Vi på patientorganisationen HOBS samtalar och möter personer som lever med övervikt och obesitas varje dag. Vi är även sakkunniga utifrån patientgruppen på internationell, nationell och regional nivå sedan 1995.

Det intressanta i den här artikeln är nog faktiskt att den har noll förankring i forskning och insyn i hur det verkligen är i samhället idag för en person som lever med övervikt och obesitas/fetma.

Ett tydligt tecken på att ni inte är förankrad i målgruppen och debatten över huvud taget i samhället är att ni använder begreppet ”tjockis”. Det förmedlar för det första vilken syn och okunskap ni har på målgruppen, det är faktiskt inte många som i dag använder det begreppet som är pålästa och har kunskap i vad som händer med en person som utsätts för stigmatisering. Om ni inte är ute efter att provocera eller rädd för att inte få någon publicitet. Ordet Tjockis har mycket tack vare media blivit ett negativt ordval kopplat till ett utseende här skriver ni väl ändå om en målgrupp som har ett tillstånd eller sjukdom?

Okunskapen i artikeln är slående, då ni t.ex. genomgående talar om övervikt. Jag förväntar mig nog mer kompetens och kunskap från en politiker och en som själv levt med sjukdomen och som i dag hjälper andra.

Övervikt är ett tillstånd och obesitas/fetma är en kronisk sjukdom som är väldigt komplex med många bakomliggande orsaker. Att ni koppla in missbruk till övervikt låter intressant. Jag tar väldigt gärna emot den forskning ni grundar detta på för det förutsätter jag att ni har?!

Ytterligare en okunskap i artikeln, eller jag kanske bör skriva brist på insyn i hur vården för en patient med obesitas/fetma ser ut.

Jag undrar återigen var ni hittat underlag för era påstående denna gång: ”att sjukvården öser pengar över patienterna” och att man ”behandlar övervikt fel”.

Rätta mig gärna om jag skulle ha fel och presentera som sagt i så fall gärna hur ni kommit fram till det påstående.

Enligt den verklighet VI ser, lever idag 1,1 miljoner med den kroniska sjukdomen obesitas/fetma. Alla som lever med obesitas/fetma är absolut inte sjuka och behöver vård eller har utvecklat allvarliga följdsjukdomar.

För att förenkla lite för er.

Uppskattningsvis lever 350 000 personer med ett BMI 35 och uppåt vilket räknas till svår obesitas/fetma. OM vi nu leker med tanken att dessa 350 000 är i behov av vård nu eller inom snar framtid, måste jag nog upplysa er om några saker. Enbart ca. 5400 per år blir opererade (2018), varav 22% av dessa 5400 opererade, bekostade sin operation själva. Lite mer än var femte operation betalas alltså inte av staten. 

Utöver operationer finns det 9 medicinska specialistmottagningar i Sverige som har mycket begränsade resurser. Det finns även två godkända läkemedel för patienter som lever med övervikt och obesitas/fetma men dessa är inte subventionerade, varför detta alltså inte heller är något som sjukvården bekostar. Då pratar vi om patienter som har SVÅR obesitas.

Om vi nu utgår från målgruppen ni skriver om, som lever med enbart övervikt, är behandlingen i princip obefintlig! Därför ställer jag mig väldigt frågande till ert påstående att staten skulle ösa pengar över denna patientgrupp. Däremot har ni mycket rätt i att en patient som genomgått en obesitasoperation har mycket begränsad tillgång till uppföljning, vilket alltså innebär att den ca. 1% av Sveriges befolkning som har genomgått en obesitasoperation har bristfällig uppföljning - inte heller där öser staten alltså ur sig några pengar.

 

Det ni främst lyfter upp i artikeln handlar om beteende, vilket alla människor kan ha oberoende av storlek. Däremot har ni rätt i att miljön som finns i vårt samhälle idag inte är förebyggande utan snarare gör att personer ökar i vikt. För att citera Torsten Olbers en av Sverige främsta överläkare och professorer inom obesitas/fetma: ”Det är generna som avgör vem som får obesitas och samhället hur många som utvecklar det. Där bär vi alla ett gemensamt ansvar och ett steg i detta är att föra fram kunskap baserad på forskning och inte personliga fördomar åsikter”.

Sen undrar jag lite nyfiket hur personer hade regerat på en titel i media som lyder:

”Ställ hårdare krav på cancerpatienter”,
”Ställ hårdare krav på personer som psykisk ohälsa”
”Ställ hårdare krav på Alkisar”

Det är också sjukdomar kopplade till livsstil, genetiska faktorer samt miljö och som kräver medicinering.Ni kan läsa insändaren här 

Jenny Vinglid
Generalsekreterare Riksförbundet HOBS

Nu släpper vi metodmaterialet Du räknas!

Publicerad 2019-09-04


Nu släpper vi metodmaterialet ”du räknas” som riktar sig till dig som är pedagog i grundskolan. Vi vet att många upplever att det är svårt att prata om övervikt och obesitas/fetma, men om vi undviker ämnet står vi still. För att motverka fördomar och stigmatisering kring vikt och storlek så måste vi börja prata om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Det är dags att bryta tystnaden och börja tala om viktstigma & viktmobbning där du som lärare har en avgörande roll.
Genom att öka kunskapen om att obesitas/fetma är en kronisk sjukdom lär vi barn att kroppar är olika och att det är i sin ordning. Materialet är första steget till att förebygga stigmatisering och fördomar samt förmedla att hälsa och välmående är mycket mer än bara storleken på en persons kropp.

Ni hittar materialet och mer kunskap kring övervikt och obesitas/fetma här 

Radiointervju om vårt metodmaterial Du räknas för grundskolan

Publicerad 2019-08-25

Cassandra Sääf, verksamhetsutvecklare hos HOBS med i P4 Västmanland Sveriges Radio & talade om de nya metodmaterialet ”Du räknas” som riktar sig till grundskolan. Materialet består av övningar som en kan göra tillsammans med elever för att förhindra kränkande behandling av elever som lever med en större kropp. Det är HOBS önskan att med ökad kunskap och nya redskap om övervikt och obesitas kan vi minska fördomarna. I slutet av veckan släpper vi materialet, DU RÄKNAS! Vi kommer även på våran hemsida hobs.se ge ytterligare information och anordna webbinarier för lärare och skolpersonal för att öka kunskapen. Är du lärare och vill veta mer? Hör av dig till oss på info@hobs.se

Ökad känslighet för alkohol efter obesitasoperation

Publicerad 2019-08-23

Idag har uppskattningsvis över 100000 eller 1% av Sveriges befolkning genomgått en obesitasoperation (överviktsoperation)
Operationerna började genomföras för över 20 år sedan och informationen kring operationer och dess biverkningar har sett olika ut genom åren och landstingen.
En otroligt viktig kunskap är att en patient efter en obesitasoperation är extra känslig mot alkohol

Alkoholen stannar kvar i kroppen längre än
tidigare

Uppleva en snabbare och högre berusning än innan operation

Tål betydligt mindre än innan operation.

Genom vårt projekt som finansieras av @arvsfonden har vi nu möjlighet att öka kunskapen kring ämnet alkohol och obesitasoperation.
Många patienter har dessvärre inte fått den här informationen innan sin operation därför är det viktigt att öka kunskapen.

Vi behöver nu din erfarenhet 🌟

Fick du information om risker med alkohol inför din operation?

Stödzon/forum för dig som är förälder eller anhörig

Publicerad 2019-08-19

Nu drar skolan igång och för många av våra barn och ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma innebär detta en jobbig period. Men inte bara för barnen utan även för föräldrar och anhöriga. Vi har därför med finansiering från Arvsfonden öppnat upp ett stödforum för alla föräldrar och anhöriga till barn som lever med övervikt och obesitas/fetma där ni kan stötta varandra, ventilera och ge varandra tips. Du hittar zonen här 

Din åsikt är viktig

Publicerad 2019-08-16

HOBS jobbar aktivt med att påverka för en jämlik vård och bättre bemötande! Därför är din åsikt och röst viktig! Gör din röst hörd ! Nu har vi lagt upp fyra viktiga frågor där du kan vara med och påverka!

Du hittar zonen här

Dags att ta ansvar och agera Lena Hallengren och Anna Ekström!

Publicerad 2019-08-13

Dags att ta ansvar och agera Lena Hallengren och Anna Ekström

Ytterligare en ny larmrapport om ökning av övervikt och obesitas/fetma bland 10 åringar. Egentligen är vi faktiskt inte alls förvånade snarare tvärt om.

Vi ställer frågan till Lena Hallengren Sveriges socialminister och till Anna Ekström Sveriges utbildningsminister, är ni förvånade över dessa larmrapporter och visste ni att:

⁉️ Det fortfarande är möjligt för en elev på grundskolan att köpa sockerrik dryck och mellanmål i många av grundskolornas cafeterior?

⁉️ Många skolor ligger nära en livsmedelsaffär dit elever dagligen tillåts besöka?

⁉️ Det är tillåtet att dricka energidryck i skolans lokaler trots att flera stora livsmedelsaffärer har antagit rekommendationen att inte sälja till barn under 15 år…

Det Införts flera idrottslektioner och mer fysisk aktivitet för att det stimulerar elevernas lärande och förebygga ohälsa?

⁉️ Rektorer i Sverige uppger att de inte har elever med övervikt eller obesitas/fetma på sina skolor? Trots att förekomsten av just övervikt och obesitas/fetma ökar i Sverige.

⁉️ Dagligen utsätts över 60 % av alla barn med övervikt och obesitas/fetma för mobbning pga. sin kropps storlek och sjukdom

⁉️ Det ofta är reklam för ohälsosamma livsmedel (Godis, läsk etc) i våra butiker och reklamen vänder sig till barn och ungdomar. Stora färgglada ballonger, uppblåsbara badleksaker mm.

Lena Hallengren och Anna Ekström, Det räcker inte med fler idrottstimmar och mer rörelse i skolan, vi måste ta ett helhetsgrepp kring vad som erbjuds och tillåts i skolans lokaler och under dess ansvar. För det är väl skolans ansvar när eleverna är där?

🗣 Unga vuxna vi pratar med berättar att det var i GRUNDSKOLAN som vikten började öka, den ofrivilliga ensamheten började komma, glåporden haglade över dem samt att man började hoppa över lunchen i skolan och gick till närliggande affär.

⁉️ Vi vet att ni politiker är negativa till att införa ”förbud” men detta handlar väl inte om förbud det handlar om självklarheter! Det är barn vi pratar om inte unga vuxna, utan barn vars hälsa vi vuxna bär ett ansvar för!

HOBS vill att NI lyfter:

Ingen försäljning av sockerrika produkter i skolornas cafeteria

Nolltolerans mot energidryck i skolans lokaler

Nolltolerans mot viktmobbning.

Prata om övervikt och obesitas/fetma utifrån hälsa och sjukdom INTE utifrån en kropps storlek och utseende!

Se över reklambudskapet i våra livsmedelsbutiker.

50% av alla 6 åringar är missnöjda med sin kropp...

Publicerad 2019-08-12

Barn som inte är äldre än 4-5 år är medvetna om att bantning kan vara ett sätt att uppnå kroppsideal !🗣
En undersökning från @aftonbladet visar även att hälften av alla 6 åringar är missnöjda med sin kropp. 80-90% av bilderna i media är stigmatiserade mot större kroppar. Vad gör det med barn att de i tidig ålder redan är medvetna om snäva kroppsideal som i sin tur lär barn att inte vara nöjda med sin kropp...

Vilka bilder och vilken information som florerar i samhället spelar en stor roll i hur vi ser på kroppen. Att ett helt samhälle säger till dig att du inte är bra som du är skapar otrolig press som påverkar den psykiska hälsan. Det skapar självhat. Så tänk efter hur du pratar om din egna kropp i relation till andra och nästa gång du hör någon kommentera en annans kroppsstorlek negativt, säg ifrån och ifrågasätt. Obesitas är en kronisk sjukdom som inte ska påpekas eller drivas med från omgivningen! Alla oberoende av storlek har rätt att existera på samma villkor som alla andra.
Vi är många som blivit utsatta för kränkande kommentarer , du är inte ensam. Har du blivit utsatt för kränkande kommentarer om din kroppsstorlek, hur bemötte du de? Dela med dig av dina erfarenheter. Kommentera eller skriv till oss på info@hobs.se

[Ett barn står i ett rapsfält och solen skiner, med en text: 50% av alla 6åringar är missnöjda med sin kropp.

Länk till aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/…/kroppsaktivisten-inte-ett-dugg…