Den 26/10 är det dags igen för succén Loppis för stora storlekar!

Publicerad 2019-10-17

Den 26/10 är det äntligen dags för succén loppis för stora storlekar som HOBS sthlm arrangerar tillsammans med Gruppen Loppis för stora storlekar i Stockholm. Vi på HOBS är också så himla glada över att kunna meddela att vi kommer att lansera en digital köp och sälj sida av kläder i större storlekar i slutet av denna månad här på plattformen ⭐️

Men innan dess kan du shoppa loss på loppisen den 26/10 på St Göransgatan 82a i Stockholm mellan kl 12-15. Missa inte!

För mer info
info@hobs.se
Tyvärr är alla säljplatserna slut MEN snart har du möjlighet att sälja kläder du inte längre använder på vår digital köp och sälja av större storlekar!

En jämlik och tillräcklig obesitasvård

Publicerad 2019-10-15

I dag lägger sjukvården femton gånger så mycket resurser på att behandla obesitas följdsjukdomar som att behandla själva sjukdomen. Få svårt sjuka obesitaspatienter får den specialiserade vård de behöver. En bättre obesitasvård skulle spara både liv och pengar. Läs vår rapport och ta del av sex viktiga åtgärder för en tillräcklig och jämlik obesitasvård här
 
Obesitas (fetma) är en allvarlig kronisk sjukdom som ligger bakom vart tionde förlorat levnadsår i Sverige. Förekomsten har tredubblats sedan 1975. Enligt Folkhälsoinstitutet har idag 16 procent av männen och 15 procent av kvinnorna ett BMI som klassas som obesitas.
 
Samtidigt växer kunskapen stadigt om den verkliga omfattningen av obesitas. Allt fler andra sjukdomar läggs till listan över sjukdomar där högt BMI är en riskfaktor. Svåra följdsjukdomar som diabetes, hjärtkärlsjukdom och cancer ökar. Högt BMI är på väg att bli en av de viktigaste riskfaktorerna bakom nya cancerfall.
 
På samhällsnivå finns självklart mycket att göra preventivt, för att skapa ett samhälle där vi vänder utvecklingen av att alltfler får obesitas. Vårt fokus ligger dock på vad sjukvården faktiskt kan göra för dem som är sjuka och lever med sjukdomen idag. Fördomar och bristande kunskap är ett stort hinder för en bättre vård. Tyvärr är den vård som idag erbjuds både otillräcklig och ojämlik.
 
Det är hög tid att obesitasvården går från att vara baserad på okunskap och fördomar till att bli kunskapsbaserad. Därför är det dags för den svenska hälso- och sjukvården att sitt ansvar mot en av våra vanligaste och livshotande sjukdomar.
 
Det första du kan göra är att gå in och läsa vår rapport och ta del av 6 viktiga åtgärder för en tillräcklig och jämlik obesitasvård. Du hittar rapporten på behandlaobesitas.nu.

Debattartikel i Dagens Samhälle "Svensk obesitasvård i akut behov av nationella riktlinjer!"

Publicerad 2019-10-15

Svensk obesitasvård i akut behov av nationella riktlinjer

I dag lägger sjukvården femton gånger så mycket resurser på att behandla följdsjukdomar till obesitas som att behandla själva sjukdomen. Få svårt sjuka obesitaspatienter får den specialiserade vård de behöver, skriver HOBS och professionen med anledning av World Obesity Day. Läs hela artikeln här

Pressrelease Nolltolerans mot viktstigma!

Publicerad 2019-10-07

PRESSMEDDELANDE

 

Sextio procent blir viktmobbade av sina jämnåriga i skolan. Sextio procent av vuxna som söker vård upplever stigmatisering från sina vårdgivare. Åttio procent av alla bilder i media är stigmatiserande mot personer som lever med en större kropp.

Världsledande forskare tillsammans med patientorganisation är ense, vi måste gemensamt motverka viktstigma.

Karaktärslös, lat, korkad, orkeslös och omotiverad är fördomar som personer som lever med en större kropp får möta i samhället idag. Problemet som uppstår är när en fördom blir till ett stigma, när fördomar blir allmängiltiga sanningar, när bilder, filmer och TV-program väljer att visa upp personer som lever med större kroppar på ett negativt sätt som förstärker redan befintliga negativa stereotyper så skapas viktstigma.

Ofta uttalar sig personer som saknar vårdutbildning om hur personer som lever med en större kropp bör äta och röra sig. I all välmening kan det tyckas vara en fin gest, men när dessa uttalande görs utifrån okunskap och fördomar så skapar det ohälsa som ökar stigmatiseringen. Viktstigma leder också till ätstörningar, ökad skuldkänsla och kan även resultera i suicid.

Redan i ung ålder får vi lära oss att den normativt smala kroppen är eftersträvansvärd. Barn så unga som 4–5 år är medvetna om att bantning kan vara ett sätt att uppnå kroppsideal. Denna medvetenhet bidrar till att en ser på sin kropp negativt och uppmanar en att ständigt sträva mot en mindre kropp. Vi bör istället börja prata om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv som utgår ifrån forskning och inte utifrån skeva kroppsideal som skuldbelägger individer. Studier visar att 60% av personer som lever med övervikt och obesitas/fetma har blivit utsatta för viktmobbing vilket ökar skulden på individen. Forskning visar dessutom att den som utsätts för viktmobbning ökar i vikt.

Det är först när kunskapen och förståelsen för sjukdomen har ökat som vi tillsammans kan tala om obesitas/fetma på ett icke stigmatiserande sätt. När vi lär barn att kroppar är olika och det är i sin ordning.  Det är dags att sluta normalisera viktstigma och istället agera och säga ifrån när skällsord kring hur kroppar ser ut uttrycks. Vi vet av erfarenhet att ökad kunskap kan minska viktmobbning och utanförskap, men också verka förebyggande i förhållande till ohälsa.  Att stoppa viktstigma är att sluta dra förutfattade meningar om någons hälsa eller livsstilsval baserat på hens kroppsstorlek.

För oavsett vilken kroppsstorlek du har, har du rätt att bli bemött med respekt! #HälsaOBeroendeavStorlek.

Länk till kampanjsida: www.nolltoleransmotviktstigma.se

Viktmobbning av barn och ungdomar

Publicerad 2019-10-06

Med anledning av world obesityday på fredag fortsätter vi sprida kunskap om obesitas/fetma hela veckan!

Idag lyfter barnobesitas och viktmobbning!

Visste du att:

  • Över 80000 barn lever med obesitas idag?
  • 60% blir dagligen viktmobbade i skolan!
  • 1 av 4 barnkliniker behandlar inte ens barn med obesitas!
  • För två barn med obesitas kan det skilja sig mellan 0-21 behandlingstillfälle per år! Allt beror på vart i Sverige föräldrarna valt att bosätta sig!

Vi delar idag Naggies klipp från Nolltolerans mot viktstigma!

se hela filmen och kampanjen här

Hur är det är leva med en hetsätningsstörning och hur prioriteras en patient med hetsätningsstörning inom vården?

Publicerad 2019-09-24

Naggie berättade igår under sin föreläsning i Jönköping om hennes hetsätningsstörning, hur hon sent under uppväxten fick veta att hennes ätbeteendet var en hetsätningsstörning. Hetsätningen fick henne att känna mycket skuld och skam känslor. Kunskapen om hetsätningstörning behöver öka och därmed vården.

Det talas sällan om hetsätningsstörning trots att det är en av det vanligaste ätstörningarna. Imorse visade TV4 att väntetiden för vård var längs för personer som lever med obesitas/fetma, hela 49 dagar, medans det tar i genomsnitt 29 dagar för underviktiga att få vård.
Dags att reflektera över varför personer som lever med obesitas/fetma och övervikt får vänta längst?

Nu söker vi dig som älskar att påverka och förändra via det skrivna ordet!

Publicerad 2019-09-18

Nu söker vi dig som älskar att påverka och förändra via det skrivna ordet
HOBS växer och tar mer plats i samhället, nu behöver vi just dig som vill vara med på den utvecklingen vi påbörjat.
Vi behöver just dig som älskar att skriva och få fram det viktigaste i en text. Du brinner för vårt område och gillar utmaningen vi står inför.
Förutom att skriva och kommunicera ser vi gärna att du behärskar sociala medier.
Dina arbetsuppgifter som skribent/textredigerare/kommunikatör är väldigt flexibla. Det kan vara allt från att lägga grunden för vår nästa kampanj, skriva en debattartikel som riktar sig till våra ledande beslutsfattare, bryta ner forskningsrapporter så våra medlemmar kan ta den till sig eller vara med och skriva ansökan till vårt nästa stora nationella projekt!

Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak, härligt team och möjlighet till personlig utveckling men även lön och friskvårdsbidrag
För att trivas hos oss tror vi att du bör vara positiv, flexibel, noggrann, strukturerad, brinna för ämnet och kunna argumentera och kommunicera.

Tjänsten är på 50%.
Omgående tom 1/3 med möjlighet till förlängning
Plancering på vårt kansli i Malmö. 

Skicka in din ansökan till jenny.vinglid@hobs.se 
Har du några frågor, kontakta gärna
Jenny Vinglid 073-687 84 51
 

Tillväxtprojektet i Region Halland

Publicerad 2019-09-14

Idag har HOBS deltagit på region Hallands tillväxtprojekt på @hallands_sjukhus . Hela dagen handlade om barnobesitas där vårt projekt IHART finansierat av @arvsfonden lyftes fram om hur sjukvården kan prata med våra föräldrar om vår sjukdom på det bästa sättet. Hobs utgår ifrån hur barn i målgruppen själva vill bli bemötta. Vill du vara med och påverka din vård, hör av dig till oss på Info@hobs.se
Vill ni läsa om tillväxtprojektet så hittar ni det här 

Vi deltar på Hälsoveckan i Jönköping den 23-24 september

Publicerad 2019-09-10

Varmt välkomna till våra två kostnadsfria föreläsningar under Hälsoveckan i Jönköping.

Måndagen den 23 september kl 18-19 har ni möjlighet att ta del av vår verksamhetsutvecklare Naggies story om hur det är att leva med en kronisk sjukdom som många klassar som ett karaktärsdrag. Naggie berättar även om hur det är att gå in i Biggest Loser med en hetsätningsstörning i bagaget för att därefter genomgå en obesitasoperation (överviktsoperation).  

På tisdag den 24 september kl 16:00 föreläser Cassandra som arbetar som verksamhetsutvecklare hos oss med lång erfarenhet av diskrimineringsfrågor hur vi kan arbeta med att förebygga viktstiga i skolan. Var fjärde elev lever med övervikt & obesitas/fetma i Sverige. Trots att det är vanligt förekommande vet vi att många utsätts för kränkande behandling och trakasserier kopplat till vikt och storlek. Missa inte möjlighet till att öka din kunskap om hur du kan göra för at jobba förebyggande på din skola. 

Vi genomför föreläsningarna i samarbete med Studiefrämjandet och Arvsfonden. 

Ingen föranmälan behövs

Rosenbergsgatan 6 i Jönköping (Studiefrämjandets lokaler)

Varmt välkomna!

Replik på Michael Fridebäck och Alexander Sima insändare "Ställ hårdare krav på Tjockisar" i DN åsikt 7/9

Publicerad 2019-09-08

En ny intressant åsikt kring dagens största folksjukdom som en politiker och en vinnare av ett bantningsprogram och tillika kommersiell aktör lyfter fram.

Vi på patientorganisationen HOBS samtalar och möter personer som lever med övervikt och obesitas varje dag. Vi är även sakkunniga utifrån patientgruppen på internationell, nationell och regional nivå sedan 1995.

Det intressanta i den här artikeln är nog faktiskt att den har noll förankring i forskning och insyn i hur det verkligen är i samhället idag för en person som lever med övervikt och obesitas/fetma.

Ett tydligt tecken på att ni inte är förankrad i målgruppen och debatten över huvud taget i samhället är att ni använder begreppet ”tjockis”. Det förmedlar för det första vilken syn och okunskap ni har på målgruppen, det är faktiskt inte många som i dag använder det begreppet som är pålästa och har kunskap i vad som händer med en person som utsätts för stigmatisering. Om ni inte är ute efter att provocera eller rädd för att inte få någon publicitet. Ordet Tjockis har mycket tack vare media blivit ett negativt ordval kopplat till ett utseende här skriver ni väl ändå om en målgrupp som har ett tillstånd eller sjukdom?

Okunskapen i artikeln är slående, då ni t.ex. genomgående talar om övervikt. Jag förväntar mig nog mer kompetens och kunskap från en politiker och en som själv levt med sjukdomen och som i dag hjälper andra.

Övervikt är ett tillstånd och obesitas/fetma är en kronisk sjukdom som är väldigt komplex med många bakomliggande orsaker. Att ni koppla in missbruk till övervikt låter intressant. Jag tar väldigt gärna emot den forskning ni grundar detta på för det förutsätter jag att ni har?!

Ytterligare en okunskap i artikeln, eller jag kanske bör skriva brist på insyn i hur vården för en patient med obesitas/fetma ser ut.

Jag undrar återigen var ni hittat underlag för era påstående denna gång: ”att sjukvården öser pengar över patienterna” och att man ”behandlar övervikt fel”.

Rätta mig gärna om jag skulle ha fel och presentera som sagt i så fall gärna hur ni kommit fram till det påstående.

Enligt den verklighet VI ser, lever idag 1,1 miljoner med den kroniska sjukdomen obesitas/fetma. Alla som lever med obesitas/fetma är absolut inte sjuka och behöver vård eller har utvecklat allvarliga följdsjukdomar.

För att förenkla lite för er.

Uppskattningsvis lever 350 000 personer med ett BMI 35 och uppåt vilket räknas till svår obesitas/fetma. OM vi nu leker med tanken att dessa 350 000 är i behov av vård nu eller inom snar framtid, måste jag nog upplysa er om några saker. Enbart ca. 5400 per år blir opererade (2018), varav 22% av dessa 5400 opererade, bekostade sin operation själva. Lite mer än var femte operation betalas alltså inte av staten. 

Utöver operationer finns det 9 medicinska specialistmottagningar i Sverige som har mycket begränsade resurser. Det finns även två godkända läkemedel för patienter som lever med övervikt och obesitas/fetma men dessa är inte subventionerade, varför detta alltså inte heller är något som sjukvården bekostar. Då pratar vi om patienter som har SVÅR obesitas.

Om vi nu utgår från målgruppen ni skriver om, som lever med enbart övervikt, är behandlingen i princip obefintlig! Därför ställer jag mig väldigt frågande till ert påstående att staten skulle ösa pengar över denna patientgrupp. Däremot har ni mycket rätt i att en patient som genomgått en obesitasoperation har mycket begränsad tillgång till uppföljning, vilket alltså innebär att den ca. 1% av Sveriges befolkning som har genomgått en obesitasoperation har bristfällig uppföljning - inte heller där öser staten alltså ur sig några pengar.

 

Det ni främst lyfter upp i artikeln handlar om beteende, vilket alla människor kan ha oberoende av storlek. Däremot har ni rätt i att miljön som finns i vårt samhälle idag inte är förebyggande utan snarare gör att personer ökar i vikt. För att citera Torsten Olbers en av Sverige främsta överläkare och professorer inom obesitas/fetma: ”Det är generna som avgör vem som får obesitas och samhället hur många som utvecklar det. Där bär vi alla ett gemensamt ansvar och ett steg i detta är att föra fram kunskap baserad på forskning och inte personliga fördomar åsikter”.

Sen undrar jag lite nyfiket hur personer hade regerat på en titel i media som lyder:

”Ställ hårdare krav på cancerpatienter”,
”Ställ hårdare krav på personer som psykisk ohälsa”
”Ställ hårdare krav på Alkisar”

Det är också sjukdomar kopplade till livsstil, genetiska faktorer samt miljö och som kräver medicinering.Ni kan läsa insändaren här 

Jenny Vinglid
Generalsekreterare Riksförbundet HOBS