Brister i eftervården!

Publicerad 2021-04-05

Har du läst vår patientundersökning om obesitasoperationer som visar på brister i vårdkedjan? Resultatet är tydligt, patienter känner ett stort behov av ytterligare information och eftervård.

För att förbättra vården har vi identifierat fyra åtgärder:
1. Samlad information
2. Samtalsstöd
3. Fler vårdmöten med dietist
4. Öka kunskapen i primärvården och årlig kontroll
Genom att sprida resultatet av vår undersökning vill vi bidra till att skapa en mer patientcentrerad vård. HOBS verkar för att öka kunskapen och agera som en bro mellan patientgrupp och vårdgivare.
Hela patientundersökningen kan du läsa här: www.hobs.se/patientundersokning

Undersökningen är genomförd i vårt @arvsfonden finansierade projekt.
Har du frågor om undersökningen så är du välkommen att maila cassandra.saaf@hobs.se
[ST: en bild på kirurgisk apparatur som går in i en buk.]

Hetsätning

Publicerad 2021-03-31

Kunskapen kring hetsätning är låg och det vill vi förändra tillsammans med er! Har du erfarenhet av hetsätning och vill dela med dig? Då kan du antigen delta i vår fokusgrupp och ge feedback kring material som vi tar fram eller skriv en “my story”, en berättelse där du delar dina upplevelser kring hetsätning. Skulle du hellre vilja bli intervjuad så kan vår volontär skriva ihop din berättelse. Du bestämmer själv om du vill vara anonym eller offentlig.
Skicka in en intresseanmälan till ambassador@hobs.se
[ST: Kvinna håller sin hand på pannan].

Din story behövs

Publicerad 2021-03-31

Vill du dela dina erfarenheter av övervikt eller obesitas/fetma ? Som patientorganisation vill vi sprida era upplevelser för att öka kunskapen och visa att alla har vi olika erfarenheter.
Vi letar efter personer som vill skriva texter (anonymt eller namnges) om exempelvis:
- Min uppväxt
- Olika aktiviteter som jag tycker om att göra
- Hetsätning har gjort att...
- Jag älskar min kropp...
- När jag har varit i kontakt med vården har jag…
- Viktstigmatisering leder till...
Kanske vill du skriva om något helt annat som vi inte tänkt på? Oavsett om du bär på positiva eller negativa erfarenheter så vill vi få ta del av din berättelse eller dina reflektioner.
Skicka in din berättelse till: ambassador@hobs.se
Glad påsk!

Årets dietist

Publicerad 2021-03-27

Igår utsåg DRF- Dietisternas Riksförbund årets dietist som delgavs teamet bakom Matkassen, Julia Backlund och Tina Dahlgren.
Så här står det i pressmeddelandet från DRF:
"Matkassen innehåller recept, färdiga veckomenyer och inköpslistor för familjer. Det är ett väl genomarbetat och pedagogiskt material med enkla och snabblagade recept som utgår ifrån Nordiska Näringsrekommendationer. I konceptet ingår även matkasse-event med dietist på familjecentraler".
Stort grattis för ert viktiga arbete som underlättar för oss patienter i vardagen!
Vill ni ta del av matkassen klicka här
[ST: Skrämdump från DHR:s pressmeddelande]

Bli medlem

Publicerad 2021-03-26

Bli medlem i HOBS så att vi kan fortsätta driva rätten till en jämlik vård för personer som lever med övervikt och obesitas.
Några exempel till varför är HOBS arbete så viktigt:
- En av fyra barnkliniker i Sverige tar inte emot barn med obesitas.
- Eftervård och uppföljning av de som genomgått en obesitasoperation är undermålig och obefintlig i vissa fall.
- Endast ett av tre godkända läkemedel är subventionerade.
- Varje dag stigmatiseras och diskrimineras personer med en större kropp öppet i samhället, media, skolan och hälsosjukvården.
Vi vill förändra det här! Och vi behöver bli fler för att lyckas!
Vill du att alla kroppsformer möts med lika mycket respekt och acceptans?
Vill du mötas med respekt och inte med förakt när du söker vård?
Vill du få evidensbaserad vård istället för kommentarer som "ät mindre rör på dig mer så blir du lycklig"?
Vill du att ditt barn får rätt till kvalificerad vård och stöd?
Så här blir du stödmedlem:
Swisha 50 kr till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt epost adress i fritexten när du gör inbetalning samt maila dina uppgifter till medlem@hobs.se.
Hoppas ni får en fantastisk fredag!

Nationella riktlinjer

Publicerad 2021-03-25

Idag deltar HOBS tillsammans med Socialstyrelsen och många andra inom obesitasområdet för att ta fram nationella riktlinjerna vid obesitas. Här framför vi era erfarenheter av sjukvården, hur ni vill bli bemötta och vilken behandling som fungerar och vilket stöd som efterfrågas.
Arbetet kring de nationella riktlinjerna kommer fortsätta under året så fortsätt att skicka in era berättelser om bemötande, så vi i vår tur kan dela detta vidare så att sjukvården kan bli mer patientcentrerad.

Här fyller du i enkäten, du är helt anonym: https://sv.surveymonkey.com/r/55YPZ62
Dela och sprid till ert nätverk!
[ST: Man sitter ner och har en blodtrycksmätare runt armen].

HOBS träffas

Publicerad 2021-03-24

Varje månad har vi återkommande digitala samtalsgrupper för er som är eller ska genomgå en obesitasoperation. Flera grupper är redan igång och det är dags att skapa ännu en samtalsgrupp med start den 8 april kl 18:00-19:00. Är du intresserad maila till oss på: ambassador@hobs.se.
Vi pratar om livet innan och efter en obesitasoperation. Om allt från hur en mår fysiskt och psykiskt, till kostråd, rörelseglädje, självbild, relationer med mera. HOBS Träffas är en trygg plats där alla får dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser, där du får stöd och chansen att stötta andra.

Varmt välkommen till HOBS Träffas!
HOBS Träffas är en del i vårt projekt Jämlik vård och ökad egenmakt som är möjligt tack vare Arvsfonden
[ST: En person med kaffekopp].

Nationella arbetsgruppen för behandling av obesitas hos barn och ungdomar

Publicerad 2021-03-22

Idag deltog vi i den "Nationella arbetsgruppen för behandling av fetma hos barn och ungdomar". Här diskuteras hur landsting och regioner kan arbeta efter en gemensam kunskapsstyrning, hur ungdomars hälsa kan förbättras och vilken obesitasbehandling som kan erbjudas patienter.
Det är vid dessa tillfällen som vi delar med oss av era era perspektiv som patienter. Därför vill vi rikta ett stort tack till er ungdomar och föräldrar som delar med sig av sina erfarenheter så att vården kan bli bättre.

Bemötande inom vården, vad är din erfarenhet?

Publicerad 2021-03-17

Vi fortsätter att samla in era berättelser om bemötande i vården. Här är tre nya citat som vittnar om rädslan att kontakta vården. Det är högst orimligt att få nedsättande kommentarer baserat på ens kroppsbyggnad. Skuld och skambeläggnigen måste få ett slut!

Fortsätt att dela era berättelser med oss så att vi kan sprida vidare detta i kontakt med sjukvården så vi kan förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården.

Länk till undersökning: https://sv.surveymonkey.com/r/55YPZ62

Vi kommer fortsätta dela era berättelser i våra kanaler. Tack till er som valt att dela era berättelser, tack <3

Ps: Flera av er har delat berättelser i mötet med BVC och vi har behov av personer som vill delta i en fokusgrupp som är förstagångsföderskor som vill dela med sig och ge feedback kring material som riktar sig just till personer som lever med obesitas. Är du intresserad av att delta, maila till ambassador@hobs.se

[ST: 3 bilder tagna i en tom sjukhuskorridor med HOBS logga].

Föreläsning för Örebro barnobesitas

Publicerad 2021-03-11

Idag föreläste HOBS på region Örebros barnobesitasdag. Vi pratade om vilket behov ungdomar har och när en behöver extra stöd vid obesitasvård.
Är du ungdom och vill dela dina erfarenheter av obesitas eller övervikt så kan du engagera dig på olika sätt. Vara delaktig i vårt ungdomsråd, skriva my story, eller skapa innehållet till vår ungdomssida på hobs.se. Hör av dig till ambassador@hobs.se så får du mer information om hur du kan engagera dig.
[ST: skärmdump från föreläsning]