Öka din kunskap

Nolltolerans mot viktstigma!


Tre världsledande forskare är ense, vi måste gemensamt motverka viktstigma! Hur gör vi det och varför är det så viktigt att motverka? En del av svaret ligger i att öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma och genom att motverka viktmobbning och viktstigma kan vi skapa ett mer jämlikt samhälle!    För översättning tryck på CC i filmen


Genom ökad kunskap bryter vi fördomarna om övervikt och obesitas/fetma och ökar hälsan hos 51 procent av Sveriges befolkning. Hur du ser på och bemöter andra som lever med övervikt eller obesitas/fetma påverkar människors livskvalité och hälsa. På denna sidan har vi valt att samla information så du kan öka din kunskap och förståelse för dig själv eller för människor som lever med övervikt och obesitas/fetma. Vi ger dig även verktyg för att motverka viktmobbning. Om du vill se vår film Nolltolerans mot viktstigma så kan du göra det ovan. Annars välj alternativen under menyn för att öka din kunskap och motverka viktmobbning.

Allt på den här sidan bygger på vetenskaplig forskning och kunskap som ges ut från bland annat socialstyrelsen, ledande professorer och forskare inom området övervikt och obesitas/fetma. Vi hoppas du vill vara med och förändra!

Du kan även se filmen och vår kampanj här