Fråga en spetspatient

Publicerad 2020-01-07

Funderar du på att genomgå en obesitasoperation eller är du anhörig till en närstående som har tankar på att genomföra en operation? Vi vet av erfarenhet att en kan bära på många frågor och funderingar. Vi har nu genom vårt arvsfondsprojekt öppnat upp möjligheten för dig att ringa och prata med våra spetspatienter som har lång erfarenhet av att vara opererade.
Vår linje är öppen mellan 9-15 (kvällstid kan bokas)
telefonnummer: 070- 482 56 70

Vilka frågor vill du att vi driver 2020

Publicerad 2020-01-01

År 2020 är här och vi på HOBS ser fram emot allt vad detta år kommer att bjuda på. Vilka mål kommer vi att arbeta för?

I år ska vi fortsätta trycka på behovet av nationella riktlinjer för obesitasbehandling. Samtidigt ska vi arbeta med att öka patienters egenmakt över sin vård och behandling. Vi vill lyfta era spetskunskaper och se fler som kliver fram som spetspatienter. Genom att ni delar era erfarenheter och berättelser med oss, kan vi tillsammans öka kunskapen inom vården – så att den blir bättre!

Vi vill att varje barn som lever med obesitas ska få vård inom 3 månader. Vi ska fortsätta sprida kunskap för ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och viktmobbning. Vår vision är ett samhälle där ALLA oavsett storlek möts och behandlas med respekt.

Ert engagemang och era åsikter är det som driver vårt arbete. Vad önskar ni att vi fokuserar på i år? Vilka frågor vill ni att vi driver under 2020?

HOBS årskrönika

Publicerad 2019-12-31

Årskrönika

När vi i början av 2019 bestämde oss för att göra en kraftansträngning för att motverka fördomarna om obesitas, förstod vi att det är riktig kunskap som efterfrågas. Därför gick vi samman med världsledande forskare, läkare och spetspatienter och resultatet blev vår internationellt uppmärksammade film Nolltolerans mot Viktstigma. Och responsen har varit fantastisk! Idag är filmen översatt till 7 språk, delad och uppskattad av European Association for the Study of Obesity, samt nominerad till en filmfestival i Italien. Vi vågar absolut säga att många fler vet mycket mer om obesitas idag – men än är vi inte i mål.

Vi behöver se att politiker prioriterar frågan på allvar. För att ge dem en kunskapsriktig grund att stå på tog vi fram rapporten En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård strax innan Almedalsveckan. Väl där anordnade vi ett seminarium om rapporten och behovet av nationella riktlinjer för behandling av obesitas. Vi vet att många har lyft detta behov tidigare, men de sista månaderna har vi med glädje sett hur rapporten har gett ringar på vattnet bland politiker. I november träffade vår generalsekreterare Jenny både riksdags- och landstingspolitiker.

Ett ämne som lyfts alltmer under året är barnobesitas. Det är ett ämne som behöver hanteras flerdimensionellt och varsamt. Det behövs kunskapsökning, preventivt arbete, kvalificerad behandling, samt stöd och vägledning till föräldrar och anhöriga. Vi känner också att det är viktigt att poängtera att fokuset alltid ska ligga på barnets helhetshälsa. För att ge stöd till skolpersonal, tog vi fram ett metodmaterial om hur en kan prata om kroppen på ett avstigmatiserande sätt. Under året har vår verksamhetsutvecklare Naggie också varit ute och föreläst för skolungdomar om sina erfarenheter av viktmobbning samt hur vi kan bemöta varandra bättre. Dessutom har vi föreläst för blivande idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan om hur de kan arbeta med inkludering samt skapa rörelseglädje hos elever.

Utan att vara långdragna vill vi också lyfta att vi tagit mer plats i media. Vi har synts i reportage och debattartiklar på DN, SvD och SVT. Vi har också deltagit på workshops och utbildningsdagar anordnade av bland annat Region Skåne, Karolinska Institutet, Research Institute of Sweden, samt European Coalition for People living with Obesity. Som sagt, bollen är i rullning men det återstår arbete för att få den i mål.

Under året har den stora frågan varit hur stora skillnaderna i obesitasvården är mellan olika regioner i landet. Vi är glada över att det politiska intresset för att prioritera frågan ökar. Men faktumet att det fortfarande saknas nationella riktlinjer för behandling av obesitas får inte glömmas när vi går in i det nya året. Vi kommer att fortsätta med kunskapsspridning och det politiska påverkansarbetet. Tack till alla framgångar, samarbeten och det fantastiska engagemanget detta år har bjudit på.

Nu är vi redo att accelerera arbetet för 2020. Vårt mål är att belysa att obesitas är en kronisk sjukdom, inte ett karaktärsdrag. Vi vill att era röster, erfarenheter och spetskunskaper ska höras. Var med och bidra genom att dela din historia, bli HOBS-ambassadör eller stödmedlem.

HOBS-teamet tackar för detta år och önskar er alla ett gott nytt år!

Ladda ner krönikan här 

Vet du vad en spetspatient är?

Publicerad 2019-12-27

Vet du vad en spetspatient är? Kolla in den här videon från konferensen vi deltog på tidigare denna månad.

Vi tänker att ett spetspatient är någon som har värdefull erfarenhet av vård och behandling av en sjukdom som hen lever med. Det är någon som kan och vill dela med sig av sina kunskaper i syfte att förbättra sjukvården, men också stötta andra patienter. En spetspatient har spetskompetens inom sin egen sjukdom, sin behandling, hur hen upplevt vårdens bemötande samt vad som bör förbättras inom sjukvården. Är du kanske en spetspatient?

Har du erfarenheter och kunskap som du vill dela med dig utav? Anmäl dig till vårt ambassadörsprogram!

Som ambassadör bidrar du med dina egna erfarenheter för att öka kunskapen både inom vård, skola och samhället i stort för att motverkar fördomar om övervikt och obesitas. Av oss får du utbildning, personlig utveckling och chansen att träffa andra samtidig som du gör din röst hörd.

Ambassadörsutbildningen hittar du här:
http://www.hobs.se/ambassador

Spetspatienter Film from Ringla on Vimeo.

Samverkan skapar rörelseglädje för barn och ungdomar som lever med obesitas.

Publicerad 2019-12-23

Det finns fantastiska initiativ för hur kommuner och regioner kan arbeta för att barn ska få en bättre helhetshälsa! I Kungsbacka kommun bygger de rörelseglädje hos barnen genom att FRÅGA dem vad de vill göra. Så idag spelar de laserdome och på fredag arrangerar de ”Idrott hela dagen” – där de bland annat får simma, åka skridskor, dansa och spela boule.

Tack vare en politisk vilja och ett fungerande samarbete mellan Region Halland och Kungsbacka Kommun kan 116 barn som lever med obesitas delta i 14 olika fysiska aktiviteter som friskvårdsgruppen anordnar varje vecka! Vi önskar att alla kommuner i Sverige vågar tänka utanför boxen och erbjuda friskvårdsgrupper för barn med obesitas eller psykisk ohälsa.

Att ställa frågor och lyssna på barnen är det enklaste medlet som finns för att börja bygga rörelseglädje!

Ungdomsforum

Publicerad 2019-12-21

Är du mellan 13 & 18 år och vill komma i kontakt med andra ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma? Vill du dela erfarenheter eller att komma i kontakt med nya kompisar på jullovet? På vårt ungdomsforum kan du dela med dig av vad du vill. Forumet är kostnadsfritt och det enda som krävs för att delta är att göra ett konto här på hobs.se, hoppas vi ses där!

Klicka här för att komma till forumet : hobs.se/ungdomzon

 

Volontäruppdrag

Publicerad 2019-12-19

Volontäruppdrag!
Skulle du vilja översätta delar av vår ungdomsplattform från svenska till engelska eller arabiska?

Eller skulle du vilja översätta vår film "Nolltolerans mot viktstigma" till tyska?

Vi vill göra våran plattform mer tillgänglig och undrar om du kan vara den vi söker. Om du är en fena på engelska, arabiska eller tyska och vill utöka ditt CV och bygga vidare på dina meriter så ta chansen och gör en ansökan på: https://www.volontarbyran.org/riksforbundet-hobs-halsa-oberoende-av-storlek/tycker-du-om-sprak-och-oversattning-da-behover-vi-din Hoppas vi hörs! 🌠🎉

Vi har även andra uppdrag som du kan söka:

📲-Sociala medier
-skapa bilder till vår hemsida
🗣-bli ambassadör

 

Om du har frågor eller fugeringar kontakta cassandra.saaf@hobs.se

 

Bli HOBS ambassadör!

Publicerad 2019-12-11

Vill du bli ambassadör hos HOBS?!

Nu söker vi dig som vill sprida HOBS budskap vidare. Vi ser på hälsa utifrån ett helhetsperspektiv där psykisk, fysik och social hälsa ingår. Som ambassadör bidrar du med dina egna erfarenheter och lyfter samtidigt upp andras berättelser. Detta gör vi för att öka kunskapen både inom vård, skola och samhället i stort för att motverkar fördomar om övervikt och obesitas. Av oss får du utbildning , personlig utveckling och chansen att träffa andra samtidig som du gör din röst hörd!

Roller:
-föreläs om dina egna och andras erfarenheter
-sitt med i expertråd och expertgrupper
-internationella uppdrag
-påverka politiker
-sprid budskap i media
-arbeta med forum och sociala medier
-starta förening
-ordna aktiviteter (exempelvis loppis)

Om du kommer på något som du skulle vilja göra i HOBS regi, tveka inte på att höra av dig! 💻

Ambassadörsutbildningen hittar du här:
http://www.hobs.se/ambassador

Nu hittar man vårt material och information även på Generations Pep!

Publicerad 2019-12-06

Nu hittar ni våra övningar och information på Generation Pep ! 
Vill du lära dig mer om övervikt och obesitas? Eller vill du veta mer om hur du i skolan kan arbeta för en inkluderande skolmiljö? 
Under vårt ungdomsprojekt IHART som finansierats av Arvsfonden har vi med hjälp av ungdomar som lever med obesitas tagit fram reflektionsmaterial som kan användas av skolpersonal, förskola och BVC. Även du som privatperson kan titta på våran film ”nolltolerans mot viktstigma” där du kan lära dig mer om hur en motverkar fördomar. Kanske har just du egna erfarenheter eller tips på hur en kan motverka viktstigma. Gå in och bidra med din kunskap! 
Här hittar ni Generation Peps inspirationsbank: https://generationpep.se/sv/inspirationsbanken/
HOBS informationsfilm- Nolltolerans mot viktstigma: https://www.nolltoleransmotviktstigma.se/

Ny forskning visar att föräldrar till barn med obesitas behöver hjälp att stötta barnet!

Publicerad 2019-12-05

Ny forskning visar att föräldrar till barn med övervikt eller fetma behöver hjälp för att stötta barnet på rätt sätt. Men att hjälpen kan vara svår att få och skuldkänslorna hos föräldrarna stora.

Vid Karolinska institutet, KI, pågår forskningsstudien Mer och Mindre. Där ingår föräldrar i ett program för att få kunskap om hur man hanterar ett hungrigt barn och konflikter kring mat samt få konkreta lösningar för en mer hälsosam vardag.

– Behandlingen behöver vara intensiv och det räcker med att träffa föräldrarna för att få en förändring av barnens viktutveckling, säger forskaren Anna Ek.

Effekterna av programmet har analyserats och resultaten visar att barn vars föräldrar deltog i föräldragruppen förbättrade sin viktstatus mer än barn som fick standardbehandling.

Vår generalsekreterare Jenny Vinglid deltar i inslaget och lyfter upp att vi måste flytta ansvaret från barnet till samhället och sluta lägga skulden på det enskilda barnet

Se hela inslag här