Ökad känslighet för alkohol efter obesitasoperation

Publicerad 2019-08-23

Idag har uppskattningsvis över 100000 eller 1% av Sveriges befolkning genomgått en obesitasoperation (överviktsoperation)
Operationerna började genomföras för över 20 år sedan och informationen kring operationer och dess biverkningar har sett olika ut genom åren och landstingen.
En otroligt viktig kunskap är att en patient efter en obesitasoperation är extra känslig mot alkohol

Alkoholen stannar kvar i kroppen längre än
tidigare

Uppleva en snabbare och högre berusning än innan operation

Tål betydligt mindre än innan operation.

Genom vårt projekt som finansieras av @arvsfonden har vi nu möjlighet att öka kunskapen kring ämnet alkohol och obesitasoperation.
Många patienter har dessvärre inte fått den här informationen innan sin operation därför är det viktigt att öka kunskapen.

Vi behöver nu din erfarenhet 🌟

Fick du information om risker med alkohol inför din operation?

Stödzon/forum för dig som är förälder eller anhörig

Publicerad 2019-08-19

Nu drar skolan igång och för många av våra barn och ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma innebär detta en jobbig period. Men inte bara för barnen utan även för föräldrar och anhöriga. Vi har därför med finansiering från Arvsfonden öppnat upp ett stödforum för alla föräldrar och anhöriga till barn som lever med övervikt och obesitas/fetma där ni kan stötta varandra, ventilera och ge varandra tips. Du hittar zonen här 

Din åsikt är viktig

Publicerad 2019-08-16

HOBS jobbar aktivt med att påverka för en jämlik vård och bättre bemötande! Därför är din åsikt och röst viktig! Gör din röst hörd ! Nu har vi lagt upp fyra viktiga frågor där du kan vara med och påverka!

Du hittar zonen här

Dags att ta ansvar och agera Lena Hallengren och Anna Ekström!

Publicerad 2019-08-13

Dags att ta ansvar och agera Lena Hallengren och Anna Ekström

Ytterligare en ny larmrapport om ökning av övervikt och obesitas/fetma bland 10 åringar. Egentligen är vi faktiskt inte alls förvånade snarare tvärt om.

Vi ställer frågan till Lena Hallengren Sveriges socialminister och till Anna Ekström Sveriges utbildningsminister, är ni förvånade över dessa larmrapporter och visste ni att:

⁉️ Det fortfarande är möjligt för en elev på grundskolan att köpa sockerrik dryck och mellanmål i många av grundskolornas cafeterior?

⁉️ Många skolor ligger nära en livsmedelsaffär dit elever dagligen tillåts besöka?

⁉️ Det är tillåtet att dricka energidryck i skolans lokaler trots att flera stora livsmedelsaffärer har antagit rekommendationen att inte sälja till barn under 15 år…

Det Införts flera idrottslektioner och mer fysisk aktivitet för att det stimulerar elevernas lärande och förebygga ohälsa?

⁉️ Rektorer i Sverige uppger att de inte har elever med övervikt eller obesitas/fetma på sina skolor? Trots att förekomsten av just övervikt och obesitas/fetma ökar i Sverige.

⁉️ Dagligen utsätts över 60 % av alla barn med övervikt och obesitas/fetma för mobbning pga. sin kropps storlek och sjukdom

⁉️ Det ofta är reklam för ohälsosamma livsmedel (Godis, läsk etc) i våra butiker och reklamen vänder sig till barn och ungdomar. Stora färgglada ballonger, uppblåsbara badleksaker mm.

Lena Hallengren och Anna Ekström, Det räcker inte med fler idrottstimmar och mer rörelse i skolan, vi måste ta ett helhetsgrepp kring vad som erbjuds och tillåts i skolans lokaler och under dess ansvar. För det är väl skolans ansvar när eleverna är där?

🗣 Unga vuxna vi pratar med berättar att det var i GRUNDSKOLAN som vikten började öka, den ofrivilliga ensamheten började komma, glåporden haglade över dem samt att man började hoppa över lunchen i skolan och gick till närliggande affär.

⁉️ Vi vet att ni politiker är negativa till att införa ”förbud” men detta handlar väl inte om förbud det handlar om självklarheter! Det är barn vi pratar om inte unga vuxna, utan barn vars hälsa vi vuxna bär ett ansvar för!

HOBS vill att NI lyfter:

Ingen försäljning av sockerrika produkter i skolornas cafeteria

Nolltolerans mot energidryck i skolans lokaler

Nolltolerans mot viktmobbning.

Prata om övervikt och obesitas/fetma utifrån hälsa och sjukdom INTE utifrån en kropps storlek och utseende!

Se över reklambudskapet i våra livsmedelsbutiker.

50% av alla 6 åringar är missnöjda med sin kropp...

Publicerad 2019-08-12

Barn som inte är äldre än 4-5 år är medvetna om att bantning kan vara ett sätt att uppnå kroppsideal !🗣
En undersökning från @aftonbladet visar även att hälften av alla 6 åringar är missnöjda med sin kropp. 80-90% av bilderna i media är stigmatiserade mot större kroppar. Vad gör det med barn att de i tidig ålder redan är medvetna om snäva kroppsideal som i sin tur lär barn att inte vara nöjda med sin kropp...

Vilka bilder och vilken information som florerar i samhället spelar en stor roll i hur vi ser på kroppen. Att ett helt samhälle säger till dig att du inte är bra som du är skapar otrolig press som påverkar den psykiska hälsan. Det skapar självhat. Så tänk efter hur du pratar om din egna kropp i relation till andra och nästa gång du hör någon kommentera en annans kroppsstorlek negativt, säg ifrån och ifrågasätt. Obesitas är en kronisk sjukdom som inte ska påpekas eller drivas med från omgivningen! Alla oberoende av storlek har rätt att existera på samma villkor som alla andra.
Vi är många som blivit utsatta för kränkande kommentarer , du är inte ensam. Har du blivit utsatt för kränkande kommentarer om din kroppsstorlek, hur bemötte du de? Dela med dig av dina erfarenheter. Kommentera eller skriv till oss på info@hobs.se

[Ett barn står i ett rapsfält och solen skiner, med en text: 50% av alla 6åringar är missnöjda med sin kropp.

Länk till aftonbladet: https://www.aftonbladet.se/…/kroppsaktivisten-inte-ett-dugg…

Botar vi den kroniska sjukdomen obesitas genom hotet av social bestraffning?!

Publicerad 2019-08-05

Botar vi den kroniska sjukdomen obesitas genom hotet av social bestraffning?!
Eller spär vi bara på den djupa stigmatisering som redan existerar?

SVT nyheter lyfter idag upp den senaste studien som Ulf Aagerup, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad och ansvarig för studien. Studien innefattar 400 personer som genomgått samma viktminskningsprogram där hälften tvingats lägga ut information om sin vikt på sociala medier.
Ulf menar på ”Att vara öppen med sin bantning och sin vikt på sociala medier kan vara ett effektivt sätt att hjälpa den som försöker gå ner i vikt” och nämner att

” Löfte om social uppskattning eller hotet om socialbestraffning” där läkare i framtiden kanske kan skriva ut den här metoden på recept.

Har en i denna studien tagit hänsyn till hälsa utifrån både fysisk, psykisk och social hälsa?

Vad anser ni? Är detta en metod som läkare i framtiden ska skriva ut? Lyckas man bota en kronisk sjukdom genom att skriva ut sin vikt öppet på sociala medier? Vad är er erfarenhet? Dela gärna med er

Vi ser framemot att ta del av Ulf Aagerups vetenskapliga artikel i höst där vi förutsätter att en gjort en skillnad mellan personer som lever med övervikt som tillstånd och obestias som kronisk sjukdom.

Tyvärr ser vi återigen att Media väljer att stigmatisera genom val av bild! Vad har bildvalet/videoklippet med innehållet att göra?

Se hela inslaget här 

Lider alla med övervikt och obesitas?

Publicerad 2019-08-03

"Lider alla med övervikt och obesitas?"
- Absolut inte!

HOBS använder sig mycket mycket sällan av ordet lider när vi pratar om övervikt och obesitas. En person som lever med övervikt och obesitas kan må mycket bra, ha väldigt fina värden, rikt socialt liv och är fysiskt aktiv. Att beskriva att personer med övervikt och obesitas lider är för missvisande. Vi ser övervikt och obesitas utifrån ett helhetsperspektiv där både den fysiska, psykiska och inte minst den sociala hälsan spelar stor roll.

Är du nöjd med din kropp, har en lägre stressnivå, är fysisk aktiv och äter till större delen av ditt kostintag hälsosam kost, då kan du må hur bra som helst fast än du lever i en större kropp. Däremot bör en vara medveten om att ökar stressen minskar den fysiska aktiviteten och man intar en sämre kost finns risken att man kan må sämre i sin sjukdom.
Men att förutsätta i mötet med en person som har övervikt och obesitas att denna lider är som att förutsätta att en person som lever under ett normalt BMI att den är sjuk och lider. Våra kroppar är unika.

Om en patient däremot upplever sin hälsosituation påverkad av sjukdomen ska en självfallet få vård! Precis som alla andra kroniska sjukdomar.

[ST: fyra leende personer ligger på marken med huvudena emot varandra].

Är du förälder eller ungdom?

Publicerad 2019-07-28

Referensgrupp sökes!
Är du barn eller ungdom? Förälder till ett barn eller ungdom mellan 6-15år?
HOBS har tagit fram ett metodmaterial för grundskolan för att uppmärksamma och att motverka fördomar om övervikt & obesitas i skolan och istället bemöta de med kunskap. Metodmaterialet är nu i sitt slutskede och vi söker nu några som kan tänka sig läsa igenom materialet och därefter lämna reflektioner.
Vi tycker att de är otroligt viktigt att både barn och anhöriga får vara med och lyfta sina synpunkter innan vi lanserar materialet.
Om ni är intresserade, maila oss på: cassandra.saaf@hobs.se

Ytterligare en region som inte prioriterar behandling för barnobesitas

Publicerad 2019-07-12

Senast i raden för ojämlikvård för barnobesitas ställer region Blekinge sig när man stänger ner barnkliniken och enbart erbjuder behandling för vuxna.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/saknas-resurser-for-blekinges-overviktiga-barn

Trots att vi vet att 80% av alla barn och ungdomar tar med sig sin sjukdom in i vuxen ålder och att all modern forskning visar att vi måste börja behandla i tidig ålder och att det kan ge bra resultat. Väljer ändå Region Blekinge att stänga ner barnkliniken. Vi ställer oss frågan hur många fler larmrapporter och utredningar som behövs för att nå fram till er beslutsfattare att vi pratar om en sjukdom med stor risk att utveckla många allvarliga följdsjukdomar så som cancer, diabetes, hjärt och kärlsjukdomar samt allvarliga leverskador.

Till detta kan vi även tillägga att 60% av alla barn och ungdomar upplever mobbning och ofrivillig ensamhet under sin skolgång vilket självklart påverkar deras resultat i skolan och framtid.  

Barnobesitas är en sjukdom som drabbar barnet, men vars sjukdom helt ligger i händerna på oss vuxna, inte minst föräldrarna som behöver stöd och kunskap för att behandla barnets sjukdom, professionen som behöver ökade resurser för att erbjuda en bred behandling som kan anpassas utifrån de olika behov barnet och familjerna har. Vi vet att det går att behandla om insatser sätts in i rätt tid. Här finns faktiskt bara en ansvarig och det är ni beslutsfattare! Vi som patientorganisation slår larm, våra barn och ungdomar framför dagligen hur dåligt de mår, föräldrarna står maktlösa och förtvivlade i sin kamp, professionen går på knäna och har begränsade resurser för att i detta fall som i Blekinge nu obefintliga resurser.

Nu är det faktiskt dags att ta ert ansvar!

Barnobesitas är en sjukdom inte ett bristande föräldraansvar eller ett karaktärsdrag hos det enskilda barnet. Ni satsar ekonomiska resurser på fantastiskt förebyggande arbete men alla de som lever med obesitas då som behöver behandling?

En vanlig kommentar från äldre ungdomar,

”Tänk om jag fått behandling när jag var liten, att min mamma fått stöd att hjälpa mig att stanna i vikt. Då hade jag kanske inte behövt genomgå en barndom och uppväxt fylld med mobbning pga min vikt, hade kunnat vara närvarande i skolan och fått möjligheten till utbildning som gett mig ett jobb. Jag hade troligtvis inte heller behövt genomgå en viktoperation som idag gett mig en normalvikt men med komplikationer.”

Vad mer krävs för att ni ska agera och prioritera?

Vår fråga till er är:
Vad är anledningen till att ni inte prioriterar den här målgruppen, beror det på okunskap och fördomar?
Har ni som tar dessa beslut någonsin pratat med ett barn eller ungdom som lever med obesitas?

Ska vi göra något åt den hälsoutmaning som Sverige står inför behöver ni ta ert ansvar inte bara i förebyggande utan även för behandling i tidig ålder.
Det är verkligen hög tid att ni avsätter tid för att prata med föräldrarna för att öka er kunskap, lyssna till experterna inom området, men viktigast av allt prata med målgruppen.

 

Våga prata om obesitas!

Din story är viktig!

Publicerad 2019-07-11

Vad gör det med oss när vi ständigt blir ifrågasatta, förminskade eller till och med offentligt kränkta utan att någon reagerar.

Vad gör det med vår självbild när ens kunskap blir lägre värderad just på grund av ens storlek.

Vad gör det med oss när okända människor kommenterar våra kroppar?

Vad gör det med oss när detta redan börjar proklameras när vi är barn.

Det förakt som finns kring större kroppar är ett faktum som inte går att bortse ifrån.

Det är dags att våra erfarenheter tas på allvar och att vi får samma utrymme som alla andra.


Vill du dela med dig av dina erfarenheter, så dela din story med oss! 🗣📑