Nationella riktlinjer

Publicerad 2021-03-25

Idag deltar HOBS tillsammans med Socialstyrelsen och många andra inom obesitasområdet för att ta fram nationella riktlinjerna vid obesitas. Här framför vi era erfarenheter av sjukvården, hur ni vill bli bemötta och vilken behandling som fungerar och vilket stöd som efterfrågas.
Arbetet kring de nationella riktlinjerna kommer fortsätta under året så fortsätt att skicka in era berättelser om bemötande, så vi i vår tur kan dela detta vidare så att sjukvården kan bli mer patientcentrerad.

Här fyller du i enkäten, du är helt anonym: https://sv.surveymonkey.com/r/55YPZ62
Dela och sprid till ert nätverk!
[ST: Man sitter ner och har en blodtrycksmätare runt armen].

HOBS träffas

Publicerad 2021-03-24

Varje månad har vi återkommande digitala samtalsgrupper för er som är eller ska genomgå en obesitasoperation. Flera grupper är redan igång och det är dags att skapa ännu en samtalsgrupp med start den 8 april kl 18:00-19:00. Är du intresserad maila till oss på: ambassador@hobs.se.
Vi pratar om livet innan och efter en obesitasoperation. Om allt från hur en mår fysiskt och psykiskt, till kostråd, rörelseglädje, självbild, relationer med mera. HOBS Träffas är en trygg plats där alla får dela med sig av sina erfarenheter och upplevelser, där du får stöd och chansen att stötta andra.

Varmt välkommen till HOBS Träffas!
HOBS Träffas är en del i vårt projekt Jämlik vård och ökad egenmakt som är möjligt tack vare Arvsfonden
[ST: En person med kaffekopp].

Nationella arbetsgruppen för behandling av obesitas hos barn och ungdomar

Publicerad 2021-03-22

Idag deltog vi i den "Nationella arbetsgruppen för behandling av fetma hos barn och ungdomar". Här diskuteras hur landsting och regioner kan arbeta efter en gemensam kunskapsstyrning, hur ungdomars hälsa kan förbättras och vilken obesitasbehandling som kan erbjudas patienter.
Det är vid dessa tillfällen som vi delar med oss av era era perspektiv som patienter. Därför vill vi rikta ett stort tack till er ungdomar och föräldrar som delar med sig av sina erfarenheter så att vården kan bli bättre.

Bemötande inom vården, vad är din erfarenhet?

Publicerad 2021-03-17

Vi fortsätter att samla in era berättelser om bemötande i vården. Här är tre nya citat som vittnar om rädslan att kontakta vården. Det är högst orimligt att få nedsättande kommentarer baserat på ens kroppsbyggnad. Skuld och skambeläggnigen måste få ett slut!

Fortsätt att dela era berättelser med oss så att vi kan sprida vidare detta i kontakt med sjukvården så vi kan förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården.

Länk till undersökning: https://sv.surveymonkey.com/r/55YPZ62

Vi kommer fortsätta dela era berättelser i våra kanaler. Tack till er som valt att dela era berättelser, tack <3

Ps: Flera av er har delat berättelser i mötet med BVC och vi har behov av personer som vill delta i en fokusgrupp som är förstagångsföderskor som vill dela med sig och ge feedback kring material som riktar sig just till personer som lever med obesitas. Är du intresserad av att delta, maila till ambassador@hobs.se

[ST: 3 bilder tagna i en tom sjukhuskorridor med HOBS logga].

Föreläsning för Örebro barnobesitas

Publicerad 2021-03-11

Idag föreläste HOBS på region Örebros barnobesitasdag. Vi pratade om vilket behov ungdomar har och när en behöver extra stöd vid obesitasvård.
Är du ungdom och vill dela dina erfarenheter av obesitas eller övervikt så kan du engagera dig på olika sätt. Vara delaktig i vårt ungdomsråd, skriva my story, eller skapa innehållet till vår ungdomssida på hobs.se. Hör av dig till ambassador@hobs.se så får du mer information om hur du kan engagera dig.
[ST: skärmdump från föreläsning]

Söker dig med erfarenhet av hetsätning

Publicerad 2021-03-11

Vårt arbete kring hetsätning är i full gång. Men vi behöver 8 personer till som vill dela sina tankar om vad vi borde uppmärksamma och hur informationen formuleras om hetsätning så att det blir så patientcentrerat som möjligt. Har du erfarenhet av hetsätning och vill ge din åsikt så maila till ambassador@hobs.se. All kommunikation sker digitalt, antingen via mail eller samtal. Du väljer själv hur mycket eller lite feedback du vill ge.
Vet du redan något nu som du tycker vi borde uppmärksamma, kommentera nedan, eller tagga en person som du tycker borde dela sina erfarenheter.
[ST: Fingrar som skriver på ett tangentbord och Hobs-logga.]

Se vårt välbesökta webbinarie från World obesity day den 4 mars här

Publicerad 2021-03-09

Nu finns webbinariet som vi gjorde på World Obesity Day tillgängligt på vår hemsida: https://www.hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1109
Med över 500 anmälda deltagare visade ni att det finns ett brinnande intresse för att skapa en jämlik vård vid obesitas. Nu arbetar vi för att se till att alla 21 sjukvårdsregioner får samma möjligheter till att ge vård och att patientens intresse tillgodoses i skapandet av de nationella riktlinjerna. Dela & sprid vårt seminarium så de når så många som möjligt, så att alla som är behov av vård vid obesitas, få de stöd och vård hen har rätt till.
[ST: World obesity logga och HOBS logga]

Folkhälsa för alla!

Publicerad 2021-03-06

Nu närmar vi oss slutet av world obesity week och därför vill vi uppmärksamma ett initiativ av
Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden som heter “ Folkhälsa För Alla”. Initiativet skapades för att få till en nationell handlingsplan för hälsosamma matvanor & fysisk aktivitet. HOBS har skrivit under och vi hoppas att du också vill göra det.
Så här beskrivs initiativet:
“Individen kan påverka sina levnadsvanor men yttre faktorer (omgivningen där vi bor, finansiella resurser, produktutbud etc.) har en avgörande betydelse för vår möjlighet att göra hälsosamma val. Vi vill därför att det ska vara lätt att göra hälsosamma val. För att det ska kunna ske behövs ett samhälle som skapar förutsättningar och miljöer som underlättar ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor. Hälsosamma levnadsvanor för alla oberoende av vem du är, var du bor och vilka förutsättningar du har. Därför lanserar vi initiativet ”Folkhälsa för alla”!”
Läs mer på deras hemsida och skriv under: http://www.xn--folkhlsafralla-9hb60a.se/
[ST: screenshot från folkhälsaförallas-hemsida].

Nordic Obesity Alliance

Publicerad 2021-03-04

Idag vill vi berätta om ett nytt samarbete som har vi varit med och startat. En nordisk obesitas allians. Tillsammans med våra nordiska länder kommer vi driva patientfrågor på en ny nivå. Vi kommer föra vidare era erfarenheter och tankar samtidigt som vi får tillgång till nya perspektiv och arbetssätt att driva frågan om en jämlik vård för alla, oberoende av storlek. Tillsammans så kommer vi driva våra frågor starkare, att alla har rätt till ett respektfullt bemötande och att vården som utformas är patientcentrerad.
Vi kommer fortsätta att sprida kunskap om att obesitas är en kronisk sjukdom och vilka behov vi som lever med obesitas har och vilka förändringar måste ske inom vården och i samhället. 
Läs mer här : https://nordobesity.com/
[ST: Nordic obesity alliance- logga]

Din erfarenhet är viktig

Publicerad 2021-02-26

Vill du dela din erfarenhet av hetsätning? Då kan du bli intervjuad av Lana som är volontär på HOBS. Du kan du kan vara anonym eller välja att vara offentlig. Nedan berättar Lana varför hon gör intervjuer om hetsätning:
 
"Jag har valt att dela med mig av min personliga upplevelse av hetsätning som präglade en stor del av mina tonår och tidiga vuxenliv. Jag vill belysa att hetsätning kan uttrycka sig i olika former och att det för mig handlade om att känna kontroll i livet. Genom medvetenhet, kunskap samt acceptans lyckades jag för åtta år sedan återfå den kontroll som jag saknade och med den fann jag även en väg bort ifrån hetsätning samt kontrollbehov. Jag kände mig fri och min relation till mat och träning blev en sund relation av kärlek.
 
Genom att just du delar med dig av din egen upplevelse och erfarenhet av hetsätning kan vi öka medvetenheten och kunskapen om ämnet. Jag kan hjälpa till genom att jag intervjuar dig och skriver just din historia eller skriver berättelsen tillsammans med dig."- Lana
 
Maila till ambassador@hobs.se och märk ditt mail med hetsätning så tar vi kontakten vidare med dig.
[ST: Ett ansiktsporträtt av Lana samt HOBS-logga].