Är du en kommunikatör med intresse av patient- och samhällsfrågor som rör övervikt och obesitas?

Publicerad 2022-01-20

Är du en kommunikatör med intresse av patient- och samhällsfrågor som rör övervikt och obesitas?
Vi söker dig som har bred kompetens och vill ha ett varierande kommunikatörsuppdrag.

Om tjänsten

I tjänsten ingår att ansvara för förbundsgemensam kommunikation och grafisk produktion. Du är den kreativa motorn som ansvarar för planering, produktion och publiceringar i våra sociala kanaler. Du arbetar på något av våra kontor samt hemifrån och ingår i ett härligt team med högt i tak och driv för utveckling samt nära samarbete med våra volontärer, professions företrädare, anställda, förbundsstyrelse, lokalföreningar m flera.

Om HOBS
HOBS är ett riksförbund som arbetar för patienter som lever med övervikt och obesitas. Det betyder att vårt arbete drivs av patienternas erfarenheter och behov. Sedan 1995 har vi arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter. Vår vision är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ansvarar för kommunikationen i samtliga projekt.
Samordnar och skapar engagerande innehåll för sociala mediekanaler.
Stödjer förbundskansli i extern och intern kommunikation. Tillsammans med övriga anställda planera, utföra och följa upp kommunikationsinsatser i såväl digitala kanaler som evenemang, fysiska möten med mera.

Kvalifikationer
Högskoleexamen inom journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap eller motsvarande utbildning och arbetslivserfarenhet.
Minst tre års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete med vana av att arbeta med grafisk form, sociala medier och PR-arbete.
Goda kunskaper i Officepaketet och Adobe Creative Suite (Indesign, Photoshop, Illustrator, Premiere samt After Effects).
God skribent med stilistisk förmåga.

Personliga egenskaper
Du är ansvarsfull, strukturerad och kan både arbeta självständigt och tillsammans med andra för att nå uppsatta mål. Du har stor personlig mognad och ett kommunikativt förhållningssätt, är serviceinriktad, lyhörd, prestigelös och har god samarbetsförmåga. Du har lätt att se helheten, prioritera och snabbt sätta dig in i nya sammanhang. Med integritet och professionalism ser du till helheten ur verksamhetens perspektiv. 

Meriterande
Erfarenhet av arbete inom idéburen verksamhet.
Kännedom om övervikt eller obesitas.

Anställningsform: Visstidsanställning100%, t o m 2022-12-31.

Önskat tillträde: omgående eller enligt överenskommelse.

Placeringsort: Stockholm/ Malmö/ Hemifrån

Sista ansökningsdag: 2022-02-10. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.

Upplysningar om tjänsten lämnas av

Jenny Vinglid
Generalsekreterare
Tfn 073-687 84 51

Föreläsningarna Viktstigma i primärvården finns tillgängliga nu!

Publicerad 2022-01-18

Missade du lunchwebinarierna i dec så finns de tillgängliga här!

Varannan vuxen i Sverige lever med övervikt eller obesitas. Många upplever bemötandet inom hälso- och sjukvården som stigmatiserande. Varför är det så? Kommer de nya nationella riktlinjerna för vård vid obesitas göra skillnad?
 
Nu erbjuder vi dig en möjlighet att ta del av forskning om viktstigmatisering samt erfarenheter från både patienter och vårdpersonal. Ta chansen att lära dig mer och få praktiska tips samt verktyg som hjälper dig att ta bemötandet till nästa nivå.


Tisdag 14 december: Riktlinjer för obesitas på intåg – är primärvården beredd?
Lovisa Sjögren, MD, PhD barnobesitasläkare/specialist, prioriteringsordförande för Socialstyrelsens riktlinjer 
Onsdag 15 december: Kanada världsledande – vad kan vi lära oss?
Ximena Ramos Sala, PhD, Director of Research and Policy at Obesity Canada
Torsdag 16 december: Skapar viktsamtal med barn ätstörning?
Kajsa Järvholm, leg. psykolog, docent, Enhet för barnövervikt Region Skåne och Lunds Universitet 
Fredag 17 december: Hur pratar vi vikt inom primärvården?
Panelsamtal med dietist, fysioterapeut, läkare, psykolog och sjuksköterska  
Varmt välkommen!
HOBS - Cancerfonden - Dietisternas Riksförbund 

Nya föreläsningar under hösten!

Publicerad 2021-11-01

HOBS bjuder in dig till föreläsningar!

 •   Torsdag 11/11, hetsätningsstörning (lunchseminarium kl12:00 – 13:00)
 •   Torsdag 25/11, fysisk aktivitet och obesitas
 •   Onsdag 01/12, psykisk ohälsa och obesitas
 •   Tisdag 07/12, hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi

Alla föreläsningar (förutom lunchseminarium) erbjuds vid två tider, kl12-13:00 riktad till vårdpersonal och kl18-19:00 för patienter. Anmäl dig till info@hobs.se och ange vilken föreläsning du önskar lyssna på. 

----- Om föreläsningarna:

Hetsätningsstörning lunchseminarium 11/11

Hetsätningsstörning är en av de vanligaste ätstörningarna i Sverige, trots detta hör vi sällan röster från personer med erfarenheter av hetsätning. Många upplever att de finns ett stigma att leva med hetsätning och att det finns en stor okunskap vilket gör att en möts av fördomar. Vi kommer att intervjua två specialister inom området samt två patienter som lever med hetsätning och kommer att dela deras erfarenheter.

Öka din kunskap under vårt lunchseminarium där vi kommer dela intervjuer som vi har gjort med professionen och hör två personer dela sina erfarenheter och perspektiv kring hetsätningsstörning. 

------

Fysisk aktivitet och obesitas 25/11

“Rör på dig mer så ska du se att du blir lycklig och smal”....  Känner ni igen denna tesen? 

Personer som lever med obesitas får ofta höra att de borde röra på sig mer, att det är en enkel lösning att gå ner i vikt och bli lycklig. Vad säger egentligen forskningen kring fysisk aktivitet som behandling av obesitas? Hur kommer det sig att personer med obesitas i hälso sjukvårdens ögon anses vara omotiverade till fysisk aktivitet? Öka din kunskap under vårt webbinarie kring fysisk aktivitet i relation till obesitas. Patientperspektivet, forskning, och professionen. 

------

Psykisk ohälsa och obesitas 01/12

Visste du att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och obesitas? Psykisk ohälsa kan öka risken för att utveckla obesitas. Sambandet går också åt andra hållet: obesitas leder till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Det finns också en koppling mellan obesitas och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism och ADHD. Föreläsningen ges av Charlotte Ovesson, beteendevetare och själv drabbad av obesitas och psykisk ohälsa.

-----

Hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi 07/12

Över 100,000 personer i Sverige är opererade med bariatrisk kirurgi (magsäcksoperation). En del av de drabbas av hypoglykemi (blodsockerfall), vilket kan orsaka stora svårigheter i vardagen och leda till allvarliga konsekvenser. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få.  Föreläsningen hålls av Lua Rangel Ahrens, legitimerad dietist med flera års erfarenhet av patientgruppen. 

 

Alla lunch- och kvällsföreläsningar sker digitalt via Zoom och är gratis för HOBS medlemmar. För icke-medlemmar kostar föreläsningarna 200 kr/st.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår. Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. OBS, alla kan vara medlemmar i HOBS! 

Anmäl dig till info@hobs.se och uppge i ämnesraden vilken föreläsning och tid du vill lyssna på.

Ny unik svensk COVID-19 studie

Publicerad 2021-10-14

Obesitas hos fyra av tio covidsjuka vuxna på IVA!

Personer som lever med obesitas, var överrepresenterade bland vuxna som intensivvårdades i Sverige för covid-19 under pandemins första våg. Drygt 39 procent hade obesitas, mot cirka 16 procent i befolkningen. Individer med obesitas hade också större risk för lång vårdtid och dödsfall på IVA. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Forskarna bakom studien hade redan tidigt under pandemin kontakt med oss på HOBS. Många medlemmar kände oro för att högt BMI skulle innebära risk för svår sjukdom till följd av infektion med viruset sars-cov-2.

Högt BMI ökade risken för både allvarlig sjukdom med långa vårdtider, och för dödsfall. BMI över 30 kunde kopplas till en 50-procentigt ökad risk för död, jämfört med gruppen med normalvikt. 

Vi har sedan dag ett kämpat för personer som lever med obesitas ska prioriteras. Vi har haft kontakt med regioner och folkhälsomyndigheten och förtvivlade patienter. Det är dags att vi prioriteras när ordinarie vård kommer igång igen, så den som är behov av vård ska få tillgång till vård.

Läs hela texten här.

Frågor om studien kontakta gärna forskarna:
Lovisa Sjögren, tel. 0707 14 47 49, e-post lovisa.sjogren@gu.se
Jenny M Kindblom, tel. 0709 90 22 01, e-post jenny.kindblom@gu.se

Intervju med forskarna bakom studien. 

Är du orolig för att drabbas av COVID-19 eller behöver någon att prata med så är vår stödchatt öppen för dig ikväll torsdag, mellan 18:00-20:00 övriga öppettider läs mer på hobs.se 

Replik på DNs ledarskribent!

Publicerad 2021-10-14

Hej Susanne Nyström!

Du utrycker starka åsikter kring hur Sverige ska minska förekomsten av obesitas/fetma i ledaren ”Klimatkrisen och fetmaepidemin har samma lösning”. (DN 29/9) Tyvärr är en stor del av dina åsikter fördomsfulla och vetenskapligt ogrundade.

Redan 1997 beslutade världshälsoorganisationen, WHO, att personer med ett BMI över 30 ska diagnostiseras med den kroniska sjukdomen obesitas. Bakgrundsorsakerna till obesitas/fetma är komplexa.  Ditt påstående att ökad vardagsmotion i form av mera pendelcykling skulle minska sjukdomsförekomsten och förebygga framtida fetmaepidemi är ovetenskaplig och stigmatiserande för patientgruppen.

Forskare är eniga om att vardagsmotion genom pendelcykling är mycket hälsosamt och förbättrar folkhälsan avsevärt. Under coronapandemin har t ex god träningsgrad visat sig vara skyddande mot svårare sjukdomsförlopp av covid-19 infektion. Vi är själva inbitna pendelcyklister. Men att förbättra folkhälsan betyder inte att folksjukdomen obesitas/fetma botas!  Det är väldigt intressant att du lyfter upp Nederländerna som ett lyckat föregångsland i det här arbetet med att både lösa klimatkrisen och fetmaepidemin. Enligt en OECD rapport från 2016 levde 13,6% holländare med obesitas jämfört med 13% i Sverige samma år. Vi kan självklart lära av holländarna hur infrastrukturen kan ändras för att befrämja pendelcykling, men att dra slutsatsen att ökad pendelcykling är lösningen för behandling av obesitas är bara fördomsfullt och okunnigt. Alla mår bra av att röra på sig mer och av att cykla mer liksom vara mer klimatsmarta, men att bromsa fetmaepidemin och klimatkrisen med samma lösning saknar vetenskaplig grund.

Som ledarskribent för en av Sveriges största dagstidningar borde du vilja leverera relevant, vetenskaplig, fakta och inte dessa fördomar. Behandling av obesitas är inte likställd med ökad vardagsmotion! Dessutom är den vetenskapliga evidensen att endast ökad vardagsmotion förebygger sjukdomen obesitas mycket svag.

Att slänga ut ordet fetmaepidemi i en rubrik för att locka läsare utan att överhuvudtaget utveckla argumentet eller lyfta det mer ingående i din text är oacceptabelt. Din ledare speglar för oss hur djup okunskapen kring sjukdomen obesitas är i samhället men också att det fortfarande är så lätt att sprida fördomar kring obesitas.

Den 10 november är vi medarrangörer av ett kostnadsfritt webinar för att öka kunskapen kring obesitas. De nya nationella behandlingsriktlinjerna från Socialstyrelsen kommer också att diskuteras Välkommen att uppdatera din kunskap kring fetmaepidemin!

 

Joanna Uddén Hemmingsson, Överläkare / Med Dr

Jenny Vinglid, Generalsekreterare Riksförbundet HOBS

Öka din kunskap om hetsätning!

Publicerad 2021-10-04

Hetsätningsstörning är en av de vanligaste ätstörningarna i Sverige ,trots detta hör vi sällan röster från personer med erfarenheter av hetsätning. Många upplever att de finns ett stigma att leva med hetsätning och att det finns en stor okunskap vilket gör att en möts av fördomar. Öka din kunskap under vårt lunchseminarium där vi kommer dela intervjuer som vi har gjort med professionen och hör två personer dela sina erfarenheter och perspektiv kring hetsätningsstörning. 

Intervjuade:

 • Ata Ghaderi, psykolog Stockholms centrum för ätstörningar Forsknings- och utvecklingsenheten
 • Karin Olsson, psykolog på Resundmottagnigen i Malmö
 • Therese Karlsson som lever med hetsätningsstörning
 • Anonym berättare som lever med hetsätningsstörning

Datum: 11/11 

Tid: 12:00-13:00

Lunchseminariet sker digitalt via Zoom och är gratis för HOBS medlemmar. För icke-medlemmar kostar föreläsningarna 200 kr/st.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår. Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. OBS, alla kan vara medlemmar i HOBS! 

Anmäl dig till info@hobs.se. Uppge i ämnesraden “Lunchseminarium hetsätningsstörning”.

Lunchwebbinare om hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi

Publicerad 2021-10-04

HOBS fick ett stort deltagande och positiv respons från vår föreläsning i september, så vi har bestämt att köra den igen onsdag den 27 oktober kl 12-13:00. Deltagarna angav hur viktigt det skulle vara för flera inom primärvården att ta del av den kunskapen, så vi skulle vilja be er att dela vidare till era kollegor och kontakter.

Över 100,000 personer i Sverige är opererade med bariatrisk kirurgi. En del av de drabbas av blodsockerfall/hypoglykemi, vilket kan orsaka stora svårigheter i deras vardag men kan även leda till allvarliga konsekvenser som anfall och medvetslöshet. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få.

Vi på Patientorganisationen HOBS vill bidra med kunskapsspridning och bjuder in er till en föreläsning kring hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi, där vi kommer att gå igenom orsaker, konsekvenser och möjliga behandlingar. Dessutom kommer ni få ta del av patienters erfarenheter kring hypoglykemi.

Föreläsningen för vårdgivare blir onsdagen den 27:e oktober kl 12:00 - 13:00. Den kommer att ske digitalt via zoom och är gratis för medlemmar i HOBS. För icke-medlemmar kostar föreläsningen 200 kr (vem som helst kan vara medlem hos oss, även sjukvårdspersonal). Stöd vårt arbete och bli medlem på HOBS idag, gå in på hobs.se.

Anmäl dig till info@hobs.se, uppge i ämnesrad “Föreläsning Profession”.

HOBS TRÄFFAS- för dig som har eller ska genomgå en obesitasoperation

Publicerad 2021-10-04

Nu startar vi upp en ny HOBS träffas grupp på kvällstid, vill du var med? 
Vill du dela med dig av dina erfarenheter, frågor och funderingar kring obesitasoperationer? Då kan du vara med i HOBS träffas! Här möts personer som redan genomgått en obesitasoperation, som står i kö, eller de som har funderingar kring operationer och vill ta del av andras erfarenheter. En trygg plats att dela tankar och funderingar.

Vi har haft ett intresse från våra medlemmar att anordna mötestider senare och har nu en ny samtalsledare som kan anordna HOBS träffas kvällstid med start den 3 november! Alla möten är digitala så oavsett var du bor i landet kan du delta! Vill du vara med ? Gör en intresseanmälan på ambassador@hobs.se om märk mailet " HOBS träffas".

Varmt välkommen till HOBS Träffas!

HOBS Träffas är en del i vårt projekt Jämlik vård och ökad egenmakt som är möjligt tack vare Arvsfonden

[ST: En kvinna sträcker upp sin arm i luften].

Missa inte våra kommande lunch och kvälls webbinar!

Publicerad 2021-09-30

Vi vill bidra med kunskapsspridning därför erbjuder vi två föreläsningar under oktober.

Onsdagen den 20:e oktober är det föreläsning om obesitas/fetma och psykisk ohälsa.

Onsdagen den 27:e oktober föreläser Lua Rangel om obesitaskirurgi och blodsockerfall/hypoglykemi.

Obesitas/fetma och psykisk ohälsa

Visste du att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och obesitas? Psykisk ohälsa kan öka risken för att utveckla obesitas. Sambandet går också åt andra hållet: obesitas leder till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Det finns också en koppling mellan obesitas och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism och ADHD. Enligt en ny studie uppvisar 50% av alla ungdomar som behandlas mot svår obesitas symptom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föreläsningen ges av Charlotte Ovesson: beteendevetare och själv drabbad av obesitas och psykisk ohälsa. Under föreläsningen kommer du både att få ta del av fakta och Charlottes egna erfarenheter.

Obesitaskirurgi och hypoglykemi

Det finns över 100,000 personer i Sverige som är opererade med bariatrisk kirurgi (magsäcksoperation). En del av de drabbas av blodsockerfall/hypoglykemi, vilket kan orsaka stora svårigheter i deras vardag men kan även leda till allvarliga konsekvenser som anfall och medvetslöshet. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få.  Föreläsningen hålls av Lua Rangel, dietist. Lua har i många år jobbat med patientgruppen. 

Båda föreläsningarna ges vid två tillfällen: ett för vårdgivare och ett för patienter. 

 • Psykisk ohälsa, för vårdgivare: 20/10 klockan 12.00-13.00
 • Psykisk ohälsa, för patienter: 20/10 klockan 18.00-19.00
 • Hypoglykemi, för vårdgivare: 27/10 klockan 12.00-13.00
 • Hypoglykemi, för patienter: 27/10 klockan 18.00-19.00

Föreläsningarna sker digitalt via Zoom och är gratis för HOBS medlemmar. För icke-medlemmar kostar föreläsningarna 200 kr/st.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår. Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. OBS, alla kan vara medlemmar i HOBS! 

Anmäl dig till info@hobs.se. Uppge i ämnesraden vilken föreläsning du är intresserad av, till exempel “Föreläsning vårdgivare psykisk ohälsa”. Kort utbildning om covid-19 för dig som möter barn och ungdomar.

Publicerad 2021-09-08

Vi har tagit fram en kort utbildning till dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete, den är till för att ge dig stöd vid barn och ungas oro, tankar och funderingar kring COVID-19. 

Utbildningens innehåll återspeglar de vanligaste funderingarna barn och ungdomar känner kring covid-19 och Sveriges ledande expert Kajsa Järvholm vägleder dig med sina svar….  

Sprid gärna utbildningen i ditt nätverk, våra barn och unga behöver  fler vuxna som kan möta deras oro, tankar och funderingar. 

Marknadföring för utbildningen hittar du här

Tryck på länken så kommer du direkt till utbildningen. www.hobs.se/covid19