Artiklar i facktidskriften Fysioterapi,

Publicerad 2021-07-05

I den medicinska facktidskriften Fysioterapi, som når majoriteten av landets sjukgymnaster/fysioterapeuter finns ett publicerat temanummer om övervikt som vi verkligen vill uppmärksamma.
"Vikten säger inte allt om patientens hälsa. Obesitas är en komplex och kronisk sjukdom som inte handlar om dålig karaktär. Ändå möts de drabbade av fördomar och okunskap i vården".
Artikeln lyfter även fram tre patienter som berättar deras erfarenheter kring obesitas, så här beskriver en patient: "Man är ju superexpert på allt som har med kalorier och träning att göra, men så kommer man hit och inser att man verkligen inte visste allt. Att redan första dagen få veta att det här är en sjukdom, bara det var nytt!"
 

Nyhetsbrev

Publicerad 2021-06-14

Ni har väl inte missat vårt senaste nyhetsbrev?

Om ni missat det hittar ni det här

Ny my story

Publicerad 2021-06-10

The reason why I started writing about my experiences as an overweight person is because I think that the hardest thing for me was feeling all alone in my ongoing struggle for losing weight. I think that feeling stigmatized stems not only from the outside, but also from the inside. I cannot count the number of times that I’ve felt ashamed for my body or the way it looks. I wear loose shirts just so that it doesn't look too fat. I've come to realise that this way of thinking is not good. You might think that this statement is obvious. However, one thing that I share with all of my other friends is that even though we know we should be proud of the way our body looks, not all of us feel that way. It is very hard to learn to love yourself, both inside and out.....

Läs hela här

Krönika i Dietisten "Har du som dietist provat att gå i patientens skor?

Publicerad 2021-06-08

I veckan var vår generalsekreterare Jenny Vinglid med i tidningen "Dietisten" och delade med sig av patientperspektivet. Med rubriken "Har du som dietist provat att gå i patientens skor?" beskriver Jenny hur många patienter känner.

"Det jag vill uppmärksamma hos dig som läser detta är betydelsen av att förstå hur personen som lever med obesitas känner. Personen som ni möter har troligtvis redan provat pulverdieten, 5:2-metoden, den senaste mexikanska dieten som går ut på att gå ner 6 kg på 2 veckor genom att enbart följa tacorecept, liksom en lång rad andra varianter. Personen har erfarenhet av hur det är att kämpa emot sina hungersignaler, att från morgon till kväll ha strategier för att hålla fast vid sin motivation för att inte falla för frestelsen att äta utanför dieten. Känslan av att ständigt översköljas av lockande tv-reklam, övriga familjemedlemmar som äter något väldoftande, arbetskamraternas frestande matlådor och att återigen säga ”nej tack, jag följer inte med ut och äter med er ikväll”.

Läs hela Jennys gästartikel här

Folkhälsodalen - Gratis lunchseminarie - Är det rimligt att tyckande & självutnämda experter ska styras svensk obesitasvård?

Publicerad 2021-05-04

Vill du se hela webinariet så finns det här

Som ni redan vet försöker vi tillsammans med dig och flera andra att lyfta frågan om att obestias är en sjukdom. Kunskapsnivån i samhället i stort är låg, och tyvärr ganska låg även inom hälso- och sjukvården. Vi har därför tackat ja till möjligheten att delta i nedanstående lunchseminarieum som äger rum den 5 maj klockan 12.15 – 13.00, där ska vi försöka dra vårt strå stacken. Vi hoppas att du har möjlighet att titta, och om du kan och vill även ställa frågor eller lämna synpunkter.

Du anmäler dig kostnadsfritt via:

https://www.folkhalsodalen.se/kommand-events/svensk-obesitasvard

 

Är det rimligt att tyckande & självutnämda experter ska styras svensk obesitasvård?

Svensk obesitasvård är bristfällig. Patienter blir dåligt bemötta och det finns en stor okunskap i hälso- och sjukvården om att obesitas är en sjukdom. Svårt sjuka patienter får inte rätt vård. Hur kan vi tillsammans förbättra hälso- och sjukvården för personer med obesitas. Efter sommaren presenterar Socialstyrelsen sina riktlinjer för obesitasvården. Hur kan vi kraftsamla för att skapa en svensk obesitasvård i världsklass.

Medverkande:

Christine Lorne, (C) sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm

Jenny Vinglid, generalsekretere vid Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storklek

Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm

Ulrika Jörgensen, (M) riksdagens socialutskott

Fas 3 Västra Götaland

Publicerad 2021-04-29

Vi har varit i kontakt med flera patienter från Region Västra Götaland som hört av sig till oss om hur en ska gå tillväga för att bli erbjuden vaccinet. Vi har kontaktat region Västra Götaland som hänvisar till deras preliminära vaccinationsplan som beskriver “VGR följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ålder är den viktigaste riskfaktorn. Avgränsning utifrån många olika medicinska tillstånd, med varierande allvarlighetsgrad, kräver identifiering och uppsökning vilket fördröjer vaccinationen”.

Vi tolkar detta som att: du som lever med ett BMI över 40 kommer erbjudas vaccin hos olika vårdgivare beroende på hur gammal du är och vilken vård du tidigare har fått.

Vi fortsätter att undersöka hur de olika regionerna väljer att tolka riskgruppsprioriteringen. Har du varit i kontakt med din vårdcentral, blivit nekad eller erbjuden vaccinet för att du lever med ett BMI över 40 så vill vi gärna ta del av din berättelse, skriv till info@hobs.se

Öppet brev till Region Jönköping efter beslut om behandling av sockerberoende

Publicerad 2021-04-28

Tillsammans med HOBS Jönköping har vår generalsekreterare skickat följande brev till Johan Carlsson som är utvecklingschef på Bra liv (Regionens vårdcentraler). Region Jönköping har beslutat att införa ett utvecklingsprojekt för behandling av sockerberoende för patienter som lever med en övervikt eller obesitas.  (https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/det-har-ar-ett-problem-som-ar-mycket-storre-an-vi-kan-ana

Hej Johan,

Jag kontaktar dig i egenskap av Generalsekreterare för Riksförbundet HOBS som är Sveriges enda patientorganisation för personer som lever med övervikt eller obesitas. 

Det har kommit till vår kännedom att Ni inom Region Jönköping har fattat beslut om och även inlett ett utvecklingsprojekt för behandling av ”sockerberoende” för personer med övervikt och obesitas inom primärvården. Anledningen till att detta har kommit till vår kännedom beror på att vår lokala förening i regionen fått ta emot ett stort antal samtal och e-mail från oroliga personer inom den patientgrupp som vi representerar.  Oron som förs fram handlar om det här är en trovärdig och patientsäker behandling.

Som patientorganisation utan formell medicinsk kunskap konsulterar vi alltid aktuella frågeställningar med vårt expertråd som består av Sveriges och Europas främsta forskare och experter inom området för behandling av övervikt och obesitas. Vi har i detta rådgjort med Ingrid Larsson, vetenskaplig sekreterare i SFO (Svensk förening för obesitas forskning) och en av landets främsta näringsfysiologer och docent, med flertalet uppdrag åt bl.a. Socialstyrelsen. Jag bifogar hennes svar och återkoppling på vår fråga till henne rörande detta projekt hos Er.

Givet detta ställer vi oss ytterst frågande till ert beslut och jag skulle vilja ta del av den vetenskaplig evidens som ni grundar detta beslut på.

Vi arbetar aktivt för att stärka patientsäkerheten vid behandling för patienter som lever med övervikt eller obesitas.  För oss är det av största vikt att all behandling för övervikt och den kroniska sjukdomen obesitas genomförs baserat på vetenskaplig evidens. Att besluta och även inleda ett utvecklingsprojekt för en diagnos som inte existerar och som saknar vetenskaplig evidens ställer vi oss mycket frågande till.

HOBS är även delaktiga i arbetet som Socialstyrelsens driver kring nationella riktlinjer för behandling av barn och vuxenobesitas och som kommer att publiceras senare i år. I dess riktlinjer nämns inget om sockerberoende eller den här sortens behandling som ni besluta om och genomför.

Vi ser framemot att ta del av den vetenskapliga evidens som ert beslut grundar sig på då det inom svensk sjukvård krävs att man behandlar utifrån evidens och att behandling sker utav en fastställd diagnos.

Vi ser fram emot att skyndsamt få svar från Er med anledning av denna e-post

Jenny Vinglid
Generalsekreterare
Monica Andreasson
Ordförande HOBS Jönköping

 

Vi ställde frågan till Ingrid Larsson se hennes svar här

HOBS länsföreningar

Publicerad 2021-04-28

Visste du att HOBS har fyra länsföreningar? Jönköping, Stockholm, Västmanland och Skåne. Bor du inom någon av dessa regioner kan du kontakta respektive län för mer information och vilka specifika aktiviteter de driver och hur du kan engagera dig. Eller vill du kanske själv starta upp en länsförening där du bor? Kontakta info@hobs.se Hoppas vi hörs!

Har du erfarenhet av hetsätning?

Publicerad 2021-04-27

Kunskapen kring hetsätning är låg och det vill vi förändra tillsammans med er! Har du erfarenhet av hetsätning och vill dela med dig? Svara på enkäten som endast tar några minuter! https://sv.surveymonkey.com/r/BJPYV3Q
Vill du också ge feedback kring material som vi tar fram eller skriva en “my story”, en berättelse där du delar dina upplevelser kring hetsätning? Eller vill du hellre bli intervjuad så kan vår volontär skriva ihop din berättelse. Du bestämmer själv om du vill vara anonym eller offentlig.
Skicka in en intresseanmälan till ambassador@hobs.se
[ST: Kvinna sitter i en soffa, glas står på bordet framför henne].

2020!

Publicerad 2021-04-27

Under 2020 nådde vi ut till 1,4 miljoner mottagare på sociala medier med våra budskap om en jämlik vård för patienter som lever med övervikt eller obesitas.
- Vi gjorde en enorm ökning på vår läroplattform med hela 229% dvs 53000 unika besökare.
- Vi engagerade över 1200 i en stor undersökning för eftervården efter obesitaskirurgi.
- Vi har över 1000 registrerade konto på Hobs.se
Det finns en engagerad målgrupp, det finns ett intresse att öka sin kunskap om övervikt och obesitas. Va med och stöd vårt arbete, öka kunskapen, få stöd och engagera dig under 2021.
Bli stödmedlem för 50kr/kalenderår: