Bli medlem i Obesitas Sverige


Det är du som medlem som gör de möjligt för Obesitas Sverige att förändra. Som medlem i Obesitas Sverige gör du skillnad för din och andras hälsa och tillsammans kan vi påverka, skapa opinion och agera i samhället för en bättre hälsa oberoende av storlek. 
För att vara medlem i Obesitas Sverige på Riksnivå kostar det 50 kronor per kalenderår.

  • Du kan enkelt swisha beloppet till 1233059300 eller 
  • Betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, mejla dina uppgifter till medlem@hobs.se

Obesitas Sverige finns till för unga och äldre, för en jämlik vård fri från diskriminering. Med ditt stöd kan vi utbilda och påverka fler och jobba ännu hårdare för att vi ska nå ett samhälle och en vård där alla, oberoende av storlek, får kvalificerad jämlik vård och icke diskriminerande bemötande i vården, skolan, arbetsplatsen och i samhället.

Vem kan vara medlem/Du borde bli medlem:

Vi på Obesitas Sverige önskar att alla som delar synen på en hälsa oberoende av storlek är med och stöttar vår verksamhet. Vi drivs av personliga erfarenheter som bestämmer vilka områden som vi behöver påverka och öka kunskap kring för att skapa ett mer jämlikt samhälle. Vi är personer med övervikt, obesitas/fetma, vi är familj, vänner, kolleger och lärare som har någon i sin närhet som har övervikt, och obesitas/fetma. Tillsammans är vi många och kan skapa hälsa oberoende av storlek!

Så är du medlem i Obesitas Sverige

Det finns tre typer av medlemskap, nationell medlem, medlem i en länsförening och företagsmedlem, läs nedan för vilket medlemskap som passar dig, där du får vara med och påverka och stötta på dina villkor.

Nationell medlem

Som nationell medlem är du med och bidrar till ett mer inkluderande samhälle. Du får övergripande information om vad som sker inom Obesitas Sverige och fyra gånger per år går det ut ett digitalt nyhetsbrev till dig som medlem. Du kan engagera dig i våra arbets eller fokusgrupper men du saknar rösträtt vid årsstämman.

Som medlem i Obesitas Sverige Riks är du med och driver frågor om …

  • Rätt till vård – obesitas/fetma är en kronisk sjukdom. Den som har ett BMI över 30 har rätt till behandling.
  • Jämlik vård. Oavsett var du bor har du rätt till kvalificerad vård.
  • Diskriminering och bemötande.
  • Förebyggande- och hälsofrämjande arbete.


Obesitas Sverige lägger fokus på behovet av information och behandling.

Vi är aktiva på nationell och regional nivå för att informera och påverkar beslutsfattare att ta beslut som gynnar en hälsosam livsstil och att ge den som behöver aktiv vård och behandling så goda möjligheter som möjligt att leva ett så rikt och symptomfritt liv som möjligt.

Som medlem i Obesitas Sverige har du bättre möjlighet att engagera dig i den vård som erbjuds, hur vården kan utvecklas och påverka förändringen kring bemötande av fetma/obesitas.

  • Vi stöttar dig i att kunna påverka din vård.
  • Vi hjälper dig som vill kämpa för fler behandlingstillfällen.
  • Vi erbjuder vården kurser och annan hjälp för att utveckla själva vården och bemötandet av patienten.
  • Genom HOBS kan du komma i kontakt med andra för att dela dina tankar och erfarenheter. Läs mer om våra olika forum.

Att vara nationell medlem kostar 50 kronor per kalenderår. För att bli medlem kan du swisha beloppet till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, mejla dina uppgifter till medlem@hobs.se

Medlem i en länsförening

Är du istället medlem i en länsförening får du information om vad som sker i ditt närområde och möjlighet att engagera dig och delta vid regionala aktiviteter. Länsföreningarna har rösträtt på årsstämman. För mer information om länsföreningarna och medlemskap i dessa besök varje enskild förening. 

Företagsmedlem

Varje gåva, stor som liten, gör att vi kan kämpa ännu hårdare för barns och ungdomars rätt till en hälsofrämjande uppväxt fri från mobbing och diskriminering. Ni som företag kan vara med och stödja Obesitas Sverige  barn- och ungdomsverksamhet, antingen i form av ekonomiskt bidrag eller genom att sponsra med produkter som kan användas vid våra barn- och ungdomsaktiviteter. Kontakta oss för mer information info@hobs.se.