SOS-Studien

Publicerad 2018-07-27

Vi har den glädjande nyheten att kunna presentera SOS-studiens (Swedish Obese Subjects) zon. SOS-studien är en svensk, världsunik studie som undersöker långtidseffekterna av viktoperationer. I denna zon kan du orientera dig i det arbete som genomförs inom ramen för studien och läsa korta sammanfattningar av de viktigaste resultaten som studien genererat.

Besök gärna zonen och läs mer. 

HOBS Jönköping i Eksjö

Publicerad 2018-05-23

HOBS Jönköping höll under gårdagen en presentation för personal inom skolhälsovården i Region Jönköpingslän. Ämnet var hur det är att vara ett barn med övervikt och hur det är att vara förälder till barn med övervikt. HOBS Jönköping presenterade även HOBS Arvsfondsfinansierade barn- och ungdomsprojekt IHART och hur den nya sociala lärplattformen på HOBS.se kan användas i arbetet med barn och unga med övervikt och fetma inom skolan.

Vill du också att HOBS ska komma till din arbetsplats och berätta hur vi arbetar? Hör av dig till oss på info@hobs.se. Vi finns representerade via lokalföreningar i Skåne, Jönköping, Västmanland och Stockholm men reser över hela Sverige.

Region Halland inspirerar

Publicerad 2018-05-21

Inom Region Halland bedriver Barn- och ungdomsmottagningen Kungsbacka i samveran med Kungsbacka kommun sedan tio år tillbaka framgångsrik behandling för barn och unga med fetma. Under en inspirationseftermiddag i Halmstad samlades elevvårdsteam, politiker och tjänstemän för att lyssna till Lovisa Sjögren, läkare i barnmedicin, och Anne Börjesson, utvecklare vid folkhälsoenheten i Kungsbacka kommun, som berättade om den framgångsrika modellen. Lovisa och Anne berättade hur kommun och landsting samverkat i Kungsbacka för att hjälpa barn och unga till lägre isoBMI, minskad skolfrånvaro, bättre skolresultat, lyckad utslussning till föreningslivet, samt bättre fysisk och psykisk hälsa. Laholms kommun är tillsammans med regionen i uppstartsfasen och vi hoppas att Halmstad kan följa samma goda exempel. 


Inom HOBS hoppas vi se fler kommuner och landsting som samverkar på olika sätt. Detta har både visat sig ge goda resultat samt är efterfrågat av patienterna. 

HOBS samverkar med SOS-studien

Publicerad 2018-05-18

Torsdag den 19 maj har HOBS varit i Göteborg och träffat forskare från SOS-studien vid Sahlgrenska universitetssjukhuset för att diskutera hur vi kan samverka. SOS-studien startade 1987 och involverar 4 000 deltagare med fetma, där ena hälften genomgått en viktoperation och andra hälften fått konventionell behandling med bland annat kostrådgivning. Den internationellt uppmärksammade studien har ökat kunskaperna om fetma som sjukdom, om vad fetma kan leda till och om olika former av behandling. 

Nya frågeställningar 

Den kanske viktigaste frågan forskarna ställde sig när studien startade var hur betydelsefull en viktminskning verkligen är för hälsa och livskvalitet. Studiens deltagare har följts i många år och databanken är oerhört omfattande. Forskargruppen har kontaktat HOBS för att tillsammans med oss ringa in nya frågeställningar om fetma som kan vara intressanta att söka svar på, men som ännu inte har behandlats under de år studien varit igång. 

Dina idéer 

Vi ser mycket fram emot ett samarbete med SOS-forskarna och träffas igen efter sommaren för att fortsätta dialogen. Har du några frågor om fetma du inte tycker att det verkar finnas svar på? Hör gärna av dig till oss med idéer. Mejla til info@hobs.se

Debattartikel om fetma som klassfråga

Publicerad 2018-05-11

DN Åsikt har publicerat HOBS debattartikel om ökade privatfinansierade operationer under 2017:

"Den som har reumatism, astma, demens, depression, diabetes, missbruk eller prostatacancer kan räkna med jämlik vård. För samtliga av dessa sjukdomar, och en hel mängd andra, finns nationella riktlinjer. Men de 1,1 miljoner svenskar som lever med den kroniska sjukdomen fetma fortsätter att nedprioriteras. Färska siffror från fetmakirurgiregistret Soreg visar att privat fetmakirurgi ökar. Förra året betalade 1 200 patienter, 22 procent, sina egna operationer samtidigt som landstingsfinansierad fetmakirurgi sedan flera år tillbaka stadigt minskar i antal. Så sent som 2015 var den privata andelen 13 procent och 2016 18 procent. Det visar tendenser till ett samhälle där det plötsligt accepteras att hälsa är en klassfråga."

Läs hela artikeln här: https://asikt.dn.se/asikt/debatt/fetma-far-inte-vara-en-klassfraga/

HOBS ungdomsfilm med tillhörande studiematerial

Publicerad 2018-05-08

Med medel från Allmänna Arvsfonden har vi nu fått möjlighet att uppdatera studiematieralet till vår prisbelönta ungdomsfilm "Jag har inte valt att vara en tjockis" (tidigare "Jag ska tacka dig från himlen sen").

Klicka här för att komma till filmen och materialet. 

Colin som har övervikt har alltid avskytt skolan och står inte längre ut med mobbningen och misshandeln. Den skånska ungdomsfilmen "Jag har inte valt att vara en tjockis" har prisats på filmtävlingen World Media Festival i Hamburg. Filmen baseras på verkliga händelser och är en del i Riksförbundet HOBS barn- och ungdomsarbete med syfte tatt motverka mobbning av unga personer som har en övervikt eller fetma.

Ta gärna del av filmen och materialet, och önskar ni mer information om hur en kan jobba med viktmobbning och barnfetma hör av er. 

BORIS – Barnobesitasregister i Sverige

Publicerad 2018-03-22

BORIS är det nationella kvalitetsregistret för barnobesitas som startade 2005 initierat av professor Claude Marcus vid Rikscentrum Barnobesitas, vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

På BORIS hemsida står:

"Det grundläggande syftet med registret är att långsiktigt följa behandling av barnfetma i landet. Vilka behandlingsformer erbjuds och hur är resultaten? Sker en kvalitetshöjning i takt med att kompetensen och utbildningsnivån höjs? Med hjälp av ett nationellt kvalitetsregister kvalitetssäkras vården lokalt gentemot hur det ser ut i Sverige totalt. Ett annat syfte är att öka kunskapen om vilka behandlingsformer som är bra och vilka som är mindre lämpliga för barn i olika åldrar. Samtidigt är en målsättning med registret att det också ska tillhandahålla enkla arbetsinstrument både för den som drar igång ett behandlingsprojekt, men också för den kliniska verksamheten."

Gå gärna in och läs mer om BORIS på www.e-boris.se 

Förskolekockarna

Publicerad 2018-03-22

Nina och Andrea är kockar på Sagostugans förskola i Köpings kommun. De visar på ett föredömligt sätt hur en förskola kan jobba på ett pedagogiskt sätt med att implenentera hälsosam kost till barnen, vilket också har resulterat i att de är i final i matlagningstävlingen Arla Guldko i kategorin ”Bästa matglädjeförskola”.

Kolla gärna in deras arbete och inspireras, läs mer om dem här eller besök dem på Facebook och Instagram. Grattis säger vi på HOBS!

Kostnadsfria onlineutbildningar på 20 minuter

Publicerad 2018-03-22

Är du förälder eller anhörig till ett barn med övervikt eller fetma? Jobbar du inom förskola, skola, BVC eller primärvård och möter barn och familjer med övervikt och fetma? Inom kort kommer vi släppa våra utbildningar inom barn- och ungdomsprojektet IHART som finansieras av Allmänna Arvsfonden.
Vi har tagit fram ett utbildningskoncept på 20 minuter där syftet med utbildningarna är att göra det enklare att närma sig ämnet övervikt och fetma.

Obesitas/fetma och Folkhälsa

Publicerad 2018-03-22

Övervikt och fetma är en av de faktorer som Folkhälsomyndigheten valt att inkludera för att mäta folkhälsan. Myndigheten rapporterar utifrån hur stor andel av befolkningen i åldersgruppen 16-84 år som självmant uppgett att de har övervikt eller fetma mellan åren 2006–2016.

Under 2016 uppgav hela 36 % av de svarande att de hade övervikt och 15 % att de hade fetma. Det innebär i så fall att över hälften av Sveriges befolkning lever med övervikt eller fetma. Enligt rapporten är fetma även vanligare bland äldre, och i den del av befolkningen som saknar eftergymnasial utbildning.

Läs hela årsrapporten här