Barn- och ungdomsprojektet IHART

Publicerad 2018-03-22

Projekt IHART har nu avslutat sitt första projektår av tre.

Projektet finanserias med medel från Allmänna Arvsfonden och riktar sig till barn och ungdomar med övervikt och fetma och till vuxna i deras närhet. IHART refererar till begreppen individ, hälsa, ansvar, respekt och tillhörighet som projektets fem byggstenar.

I projektet arbetar vi just nu med att färdigställa fem stycken utbildningsfilmer som riktar sig till föräldrar och anhöriga, personal inom förskola, grundskola och gymnasiet samt inom BVC och primärvård.

IHART kommer även att representeras under Almedalsveckan 2018, då vi ska debattera hur vi tillsammans kan samverka kring att förebygga barnfetma.

Följ gärna projektet i UngdomsZonen 

Vad är HOBS zoner?

Publicerad 2018-03-22

Vi på HOBS har nära kontakt med unga och vuxna med övervikt och fetma. I kontakten med målgruppen framkommer regelbundet att det saknas kunskap att förbättra den egna hälsan och ett socialt sammanhang som kan ge kraft och mod att göra det. Samtidigt ställer sjukvården frågan hur professionen kan öka målgruppens delaktighet och bättre kan nå ut med den kunskap och stöd som finns. 

Patientsamverkan

Plattformen som är framtagen i patientsamverkan är uppbyggd kring zoner. De sociala zonerna är till för samtal och erfarenhetsutbyte vilket vi sett efterfrågats av målgruppen. Kunskapszonerna samlar informationsfilmer på olika teman, studiematerial för individer och grupper, information från instanser inom sjukvården samt forskning och studier som återges på ett lättillgängligt sätt.

Hög integritet

I våra zoner har vi hög säkerhet och integritet för dig som användare. Du kan vara helt anonym om du önskar, det viktigaste är att det känns bekvämt att delta i samtal och dela erfarenheter med andra. Informationen i våra kunskapszoner är faktagranskad. Vi samverkar med sjukvården och vissa av våra zoner administreras direkt av dem, medan andra är HOBS egna.

Nordiska riktlinjer för mineral/vitaminsupplementering och uppföljning efter obesitaskirurgi

Publicerad 2018-03-05

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi, Finsk Förening för metabol kirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Ta del av hela dokumentet här