Hur är det är leva med en hetsätningsstörning och hur prioriteras en patient med hetsätningsstörning inom vården?

Publicerad 2019-09-24

Naggie berättade igår under sin föreläsning i Jönköping om hennes hetsätningsstörning, hur hon sent under uppväxten fick veta att hennes ätbeteendet var en hetsätningsstörning. Hetsätningen fick henne att känna mycket skuld och skam känslor. Kunskapen om hetsätningstörning behöver öka och därmed vården.

Det talas sällan om hetsätningsstörning trots att det är en av det vanligaste ätstörningarna. Imorse visade TV4 att väntetiden för vård var längs för personer som lever med obesitas/fetma, hela 49 dagar, medans det tar i genomsnitt 29 dagar för underviktiga att få vård.
Dags att reflektera över varför personer som lever med obesitas/fetma och övervikt får vänta längst?

Nu söker vi dig som älskar att påverka och förändra via det skrivna ordet!

Publicerad 2019-09-18

Nu söker vi dig som älskar att påverka och förändra via det skrivna ordet
HOBS växer och tar mer plats i samhället, nu behöver vi just dig som vill vara med på den utvecklingen vi påbörjat.
Vi behöver just dig som älskar att skriva och få fram det viktigaste i en text. Du brinner för vårt område och gillar utmaningen vi står inför.
Förutom att skriva och kommunicera ser vi gärna att du behärskar sociala medier.
Dina arbetsuppgifter som skribent/textredigerare/kommunikatör är väldigt flexibla. Det kan vara allt från att lägga grunden för vår nästa kampanj, skriva en debattartikel som riktar sig till våra ledande beslutsfattare, bryta ner forskningsrapporter så våra medlemmar kan ta den till sig eller vara med och skriva ansökan till vårt nästa stora nationella projekt!

Vi erbjuder en arbetsplats med högt i tak, härligt team och möjlighet till personlig utveckling men även lön och friskvårdsbidrag
För att trivas hos oss tror vi att du bör vara positiv, flexibel, noggrann, strukturerad, brinna för ämnet och kunna argumentera och kommunicera.

Tjänsten är på 50%.
Omgående tom 1/3 med möjlighet till förlängning
Plancering på vårt kansli i Malmö. 

Skicka in din ansökan till jenny.vinglid@hobs.se 
Har du några frågor, kontakta gärna
Jenny Vinglid 073-687 84 51
 

Tillväxtprojektet i Region Halland

Publicerad 2019-09-14

Idag har HOBS deltagit på region Hallands tillväxtprojekt på @hallands_sjukhus . Hela dagen handlade om barnobesitas där vårt projekt IHART finansierat av @arvsfonden lyftes fram om hur sjukvården kan prata med våra föräldrar om vår sjukdom på det bästa sättet. Hobs utgår ifrån hur barn i målgruppen själva vill bli bemötta. Vill du vara med och påverka din vård, hör av dig till oss på Info@hobs.se
Vill ni läsa om tillväxtprojektet så hittar ni det här 

Vi deltar på Hälsoveckan i Jönköping den 23-24 september

Publicerad 2019-09-10

Varmt välkomna till våra två kostnadsfria föreläsningar under Hälsoveckan i Jönköping.

Måndagen den 23 september kl 18-19 har ni möjlighet att ta del av vår verksamhetsutvecklare Naggies story om hur det är att leva med en kronisk sjukdom som många klassar som ett karaktärsdrag. Naggie berättar även om hur det är att gå in i Biggest Loser med en hetsätningsstörning i bagaget för att därefter genomgå en obesitasoperation (överviktsoperation).  

På tisdag den 24 september kl 16:00 föreläser Cassandra som arbetar som verksamhetsutvecklare hos oss med lång erfarenhet av diskrimineringsfrågor hur vi kan arbeta med att förebygga viktstiga i skolan. Var fjärde elev lever med övervikt & obesitas/fetma i Sverige. Trots att det är vanligt förekommande vet vi att många utsätts för kränkande behandling och trakasserier kopplat till vikt och storlek. Missa inte möjlighet till att öka din kunskap om hur du kan göra för at jobba förebyggande på din skola. 

Vi genomför föreläsningarna i samarbete med Studiefrämjandet och Arvsfonden. 

Ingen föranmälan behövs

Rosenbergsgatan 6 i Jönköping (Studiefrämjandets lokaler)

Varmt välkomna!

Replik på Michael Fridebäck och Alexander Sima insändare "Ställ hårdare krav på Tjockisar" i DN åsikt 7/9

Publicerad 2019-09-08

En ny intressant åsikt kring dagens största folksjukdom som en politiker och en vinnare av ett bantningsprogram och tillika kommersiell aktör lyfter fram.

Vi på patientorganisationen HOBS samtalar och möter personer som lever med övervikt och obesitas varje dag. Vi är även sakkunniga utifrån patientgruppen på internationell, nationell och regional nivå sedan 1995.

Det intressanta i den här artikeln är nog faktiskt att den har noll förankring i forskning och insyn i hur det verkligen är i samhället idag för en person som lever med övervikt och obesitas/fetma.

Ett tydligt tecken på att ni inte är förankrad i målgruppen och debatten över huvud taget i samhället är att ni använder begreppet ”tjockis”. Det förmedlar för det första vilken syn och okunskap ni har på målgruppen, det är faktiskt inte många som i dag använder det begreppet som är pålästa och har kunskap i vad som händer med en person som utsätts för stigmatisering. Om ni inte är ute efter att provocera eller rädd för att inte få någon publicitet. Ordet Tjockis har mycket tack vare media blivit ett negativt ordval kopplat till ett utseende här skriver ni väl ändå om en målgrupp som har ett tillstånd eller sjukdom?

Okunskapen i artikeln är slående, då ni t.ex. genomgående talar om övervikt. Jag förväntar mig nog mer kompetens och kunskap från en politiker och en som själv levt med sjukdomen och som i dag hjälper andra.

Övervikt är ett tillstånd och obesitas/fetma är en kronisk sjukdom som är väldigt komplex med många bakomliggande orsaker. Att ni koppla in missbruk till övervikt låter intressant. Jag tar väldigt gärna emot den forskning ni grundar detta på för det förutsätter jag att ni har?!

Ytterligare en okunskap i artikeln, eller jag kanske bör skriva brist på insyn i hur vården för en patient med obesitas/fetma ser ut.

Jag undrar återigen var ni hittat underlag för era påstående denna gång: ”att sjukvården öser pengar över patienterna” och att man ”behandlar övervikt fel”.

Rätta mig gärna om jag skulle ha fel och presentera som sagt i så fall gärna hur ni kommit fram till det påstående.

Enligt den verklighet VI ser, lever idag 1,1 miljoner med den kroniska sjukdomen obesitas/fetma. Alla som lever med obesitas/fetma är absolut inte sjuka och behöver vård eller har utvecklat allvarliga följdsjukdomar.

För att förenkla lite för er.

Uppskattningsvis lever 350 000 personer med ett BMI 35 och uppåt vilket räknas till svår obesitas/fetma. OM vi nu leker med tanken att dessa 350 000 är i behov av vård nu eller inom snar framtid, måste jag nog upplysa er om några saker. Enbart ca. 5400 per år blir opererade (2018), varav 22% av dessa 5400 opererade, bekostade sin operation själva. Lite mer än var femte operation betalas alltså inte av staten. 

Utöver operationer finns det 9 medicinska specialistmottagningar i Sverige som har mycket begränsade resurser. Det finns även två godkända läkemedel för patienter som lever med övervikt och obesitas/fetma men dessa är inte subventionerade, varför detta alltså inte heller är något som sjukvården bekostar. Då pratar vi om patienter som har SVÅR obesitas.

Om vi nu utgår från målgruppen ni skriver om, som lever med enbart övervikt, är behandlingen i princip obefintlig! Därför ställer jag mig väldigt frågande till ert påstående att staten skulle ösa pengar över denna patientgrupp. Däremot har ni mycket rätt i att en patient som genomgått en obesitasoperation har mycket begränsad tillgång till uppföljning, vilket alltså innebär att den ca. 1% av Sveriges befolkning som har genomgått en obesitasoperation har bristfällig uppföljning - inte heller där öser staten alltså ur sig några pengar.

 

Det ni främst lyfter upp i artikeln handlar om beteende, vilket alla människor kan ha oberoende av storlek. Däremot har ni rätt i att miljön som finns i vårt samhälle idag inte är förebyggande utan snarare gör att personer ökar i vikt. För att citera Torsten Olbers en av Sverige främsta överläkare och professorer inom obesitas/fetma: ”Det är generna som avgör vem som får obesitas och samhället hur många som utvecklar det. Där bär vi alla ett gemensamt ansvar och ett steg i detta är att föra fram kunskap baserad på forskning och inte personliga fördomar åsikter”.

Sen undrar jag lite nyfiket hur personer hade regerat på en titel i media som lyder:

”Ställ hårdare krav på cancerpatienter”,
”Ställ hårdare krav på personer som psykisk ohälsa”
”Ställ hårdare krav på Alkisar”

Det är också sjukdomar kopplade till livsstil, genetiska faktorer samt miljö och som kräver medicinering.Ni kan läsa insändaren här 

Jenny Vinglid
Generalsekreterare Riksförbundet HOBS

Nu släpper vi metodmaterialet Du räknas!

Publicerad 2019-09-04


Nu släpper vi metodmaterialet ”du räknas” som riktar sig till dig som är pedagog i grundskolan. Vi vet att många upplever att det är svårt att prata om övervikt och obesitas/fetma, men om vi undviker ämnet står vi still. För att motverka fördomar och stigmatisering kring vikt och storlek så måste vi börja prata om hälsa utifrån ett helhetsperspektiv. Det är dags att bryta tystnaden och börja tala om viktstigma & viktmobbning där du som lärare har en avgörande roll.
Genom att öka kunskapen om att obesitas/fetma är en kronisk sjukdom lär vi barn att kroppar är olika och att det är i sin ordning. Materialet är första steget till att förebygga stigmatisering och fördomar samt förmedla att hälsa och välmående är mycket mer än bara storleken på en persons kropp.

Ni hittar materialet och mer kunskap kring övervikt och obesitas/fetma här 

Radiointervju om vårt metodmaterial Du räknas för grundskolan

Publicerad 2019-08-25

Cassandra Sääf, verksamhetsutvecklare hos HOBS med i P4 Västmanland Sveriges Radio & talade om de nya metodmaterialet ”Du räknas” som riktar sig till grundskolan. Materialet består av övningar som en kan göra tillsammans med elever för att förhindra kränkande behandling av elever som lever med en större kropp. Det är HOBS önskan att med ökad kunskap och nya redskap om övervikt och obesitas kan vi minska fördomarna. I slutet av veckan släpper vi materialet, DU RÄKNAS! Vi kommer även på våran hemsida hobs.se ge ytterligare information och anordna webbinarier för lärare och skolpersonal för att öka kunskapen. Är du lärare och vill veta mer? Hör av dig till oss på info@hobs.se

Ökad känslighet för alkohol efter obesitasoperation

Publicerad 2019-08-23

Idag har uppskattningsvis över 100000 eller 1% av Sveriges befolkning genomgått en obesitasoperation (överviktsoperation)
Operationerna började genomföras för över 20 år sedan och informationen kring operationer och dess biverkningar har sett olika ut genom åren och landstingen.
En otroligt viktig kunskap är att en patient efter en obesitasoperation är extra känslig mot alkohol

Alkoholen stannar kvar i kroppen längre än
tidigare

Uppleva en snabbare och högre berusning än innan operation

Tål betydligt mindre än innan operation.

Genom vårt projekt som finansieras av @arvsfonden har vi nu möjlighet att öka kunskapen kring ämnet alkohol och obesitasoperation.
Många patienter har dessvärre inte fått den här informationen innan sin operation därför är det viktigt att öka kunskapen.

Vi behöver nu din erfarenhet 🌟

Fick du information om risker med alkohol inför din operation?

Stödzon/forum för dig som är förälder eller anhörig

Publicerad 2019-08-19

Nu drar skolan igång och för många av våra barn och ungdomar som lever med övervikt och obesitas/fetma innebär detta en jobbig period. Men inte bara för barnen utan även för föräldrar och anhöriga. Vi har därför med finansiering från Arvsfonden öppnat upp ett stödforum för alla föräldrar och anhöriga till barn som lever med övervikt och obesitas/fetma där ni kan stötta varandra, ventilera och ge varandra tips. Du hittar zonen här 

Din åsikt är viktig

Publicerad 2019-08-16

HOBS jobbar aktivt med att påverka för en jämlik vård och bättre bemötande! Därför är din åsikt och röst viktig! Gör din röst hörd ! Nu har vi lagt upp fyra viktiga frågor där du kan vara med och påverka!

Du hittar zonen här