Samtalskväll om eftervården

Publicerad 2019-11-29

Vi måste ses och prata om hur eftervården av obesitasoperationer kan bli bättre!
Enligt vår enkätundersökning har:
- 40% som svarat haft komplikationer efter sin operation
- 50% har inte blivit kallade av primärvården för uppföljning.

Hur har eftervården sett ut för dig?

Vi vill gärna ses över en fika och diskutera tankar, åsikter och idéer om just eftervården och hur den kan förbättras.

Kom och träffa oss tisdagen den 3/12 i Malmö klockan 18:00-19:30 för att dela med dig av dina erfarenheter.

Anmäl intresse här: https://forms.gle/Am3koNy6P7EkurV29

Tyvärr är vår lokal inte handikappsanpassad.

HOBS självstudier kurs Du och din hälsa

Publicerad 2019-11-28

Idag lanserar vi vår självstudiekurs som heter Du och din hälsa! Kursen riktar sig till dig som lever med övervikt eller obesitas och som vill hitta ett nytt och positivt förhållningssätt till dig själv och din hälsa.

Den består av 10 avsnitt som innehåller både film- och ljudmaterial som vägleder dig genom kursen. Du får också tillgång till ett självstudiematerial - där du svarar på frågor och anteckningar under kursens gång. Dessutom finns allt som sägs i video- och ljudklippen i textform längst bak i självstudiematerialet.

Du hittar kursen här 

Föreläsning på Vallaskolan i Sala

Publicerad 2019-11-28

Idag var vår Verksamhetsutvecklare Naggie i Sala på Vallaskolan och höll i 2 föreläsningar för 7e klassare. Hon berättade om sina erfarenheter kring viktstigmatisering och viktmobbning, men även om hur man kommer över det och lär sig om sitt självvärde.
Det blev intressanta samtal och diskussioner både med elever och pedagoger, bla om att älska sig själv, hur man tar hand om sin helhetshälsa och hur man bör uppskatta sig själv och hur vi kan bli bättre på att bemöta varandra med respekt oavsett storlek och hur vi ser ut.

"Är barn med fetma mindre värda?"

Publicerad 2019-11-26

"Det är alarmerande att det fortfarande finns områden i Sverige där sjukvården inte erbjuder behandling till barn som lider av fetma. Det skriver professor Claude Marcus och Jenny Vinglid, generalsekreterare för Riksförbundet Hobs."

Visste ni att var fjärde barnklinik i Sverige inte tar emot och behandlar barn med obesitas? Att obesitas hos barn inte behandlas i samma utsträckning som andra sjukdomar som drabbar barn är oacceptabelt!

Läs hela debattartikel om den bristfälliga barnobesitasvården i Sverige -. Läs den och öka din kunskap i denna viktiga fråga!

Möte med beslutsfattare!

Publicerad 2019-11-26

Veckans fokus har varit intressepolitiska frågor! Vår rapport En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård har uppmärksammats av politiker. Genom den har vi träffat riksdagspolitikern Ulrika Jörgensen från Moderaterna för att diskutera betydelsen av nationella riktlinjer för obesitasvården. Vi träffade även Christine Lorne, som är politiker i Stockholms Läns Landsting samt sjukvårdstalesperson för Centerpartiet i Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utöver det syns vi också i SvD Debatt med vår debattartikel om den bristfälliga barnobesitasvården i landet!

Alla har rätt till en tillräcklig och jämlik vård! Vi behöver nationella riktlinjer nu!

Länk till rapporten En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård: https://www.behandlaobesitas.nu/

HOBS sprids Internationellt

Publicerad 2019-11-23

Nu händer det saker! Har ni sett att vårt arbete uppmärksammas internationellt?!

Vi är oerhört glada över att EASO (European Association for the Study of Obesity) har publicerat en intervju de gjort med oss. I intervjun, som är på engelska, beskriver vi hur situationen för människor som lever med obesitas eller övervikt ser ut i Sverige idag. Vi berättar också hur vi arbetar med att motverka viktstigma och med att pusha för nationella riktlinjer för en jämlik vård för alla! Gå in och läs här

Gen pep Forum

Publicerad 2019-11-22

Idag deltog vi på Generation pep! Under dagens gång har de lyft frågan om hur viktigt ledarskap och förebilder är för unga. Hur viktigt det är att lyfta in barnperspektivet i varje fråga som rör elever för att öka deltagandet och engagemanget och hur skolan kan arbeta med rörelseglädje.

Barnkonventionen fyller 30 år

Publicerad 2019-11-20

Vi vill uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år & att barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020 vilket stärker barns roll i samhället i stort.

För att praktisera barnkonventionen gäller det att inkludera barnen i beslut som rör dem. I många fall så tillför barn en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. Som patientorganisation får vi höra många ungdomar som utsatts för kränkande behandling kopplat till vikt och storlek under sin skolgång. Vi tänker att det är extra viktigt att skolpersonal och samhället i stort lyssnar till dessa erfarenheter så att vi tillsammans kan motverka viktmobbing och jobba för ett inkluderande samhälle.

Spetspatient

Publicerad 2019-11-18

Idag är vi på konferens spetspatient! Där diskuteras en personcentrerad vård där patienten blir medskapare av vården och hur vi patienter kan förändra på systemnivå.

En spetspatient är en patient eller närstående som själv har erfarenhet av obesitas/fetma vård och som kan dela med sig av sina erfarenheter i syfte att öka kunskapen, förbättra vården och stötta andra patienter.

En spetspatient kan ha spetskompetens inom:

  • sin egen sjukdom
  • sin behandling
  • hur hen upplevt vårdens bemötande
  • vad som är tillräckligt antal vårdtillfällen
  • hur behovet av eftervård ser ut
  • vilka systemförändringar som skulle behövas
  • En spetspatient är någon som är medskapande i sin vård

Friskvårdsgrupper i Kungsbacka

Publicerad 2019-11-14

När samverkan fungerar ⭐️ Idag deltog vi som patientorganisation när Kungsbacka kommun och deras friskvårdsgrupper tog emot en delegation från Roskildes kommun i Danmark.
I över 10 års tid har man bedrivit friskvårdsgrupper i Region Halland. En region där politiker vågat tänka utanför boxen och ser att samverkan är nyckeln till framgång. Varje vecka återkommer 116 barn med obesitas till de 14 olika fysiska aktiviteter friskvårdsgruppen anordnar.
Barn med obesitas vill aktivera sig, barn vill känna rörelseglädje frågan handlar om trygghet och anpassning. Med det enklaste medlet som finns idag dvs LYSSNA på vad barnen vill kan vi vuxna skapa rörelseglädje. Genom att tänka utanför boxen och våga samverka det är då vi lyckas!
Det ska vara en självklarhet att varje kommun i Sverige erbjuder friskvårdsgrupper för barn med obesitas eller psykisk ohälsa. Alla barn har rätt till en jämlik friskvård