Botar vi den kroniska sjukdomen obesitas genom hotet av social bestraffning?!

Publicerad 2019-08-05

Botar vi den kroniska sjukdomen obesitas genom hotet av social bestraffning?!
Eller spär vi bara på den djupa stigmatisering som redan existerar?

SVT nyheter lyfter idag upp den senaste studien som Ulf Aagerup, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad och ansvarig för studien. Studien innefattar 400 personer som genomgått samma viktminskningsprogram där hälften tvingats lägga ut information om sin vikt på sociala medier.
Ulf menar på ”Att vara öppen med sin bantning och sin vikt på sociala medier kan vara ett effektivt sätt att hjälpa den som försöker gå ner i vikt” och nämner att

” Löfte om social uppskattning eller hotet om socialbestraffning” där läkare i framtiden kanske kan skriva ut den här metoden på recept.

Har en i denna studien tagit hänsyn till hälsa utifrån både fysisk, psykisk och social hälsa?

Vad anser ni? Är detta en metod som läkare i framtiden ska skriva ut? Lyckas man bota en kronisk sjukdom genom att skriva ut sin vikt öppet på sociala medier? Vad är er erfarenhet? Dela gärna med er

Vi ser framemot att ta del av Ulf Aagerups vetenskapliga artikel i höst där vi förutsätter att en gjort en skillnad mellan personer som lever med övervikt som tillstånd och obestias som kronisk sjukdom.

Tyvärr ser vi återigen att Media väljer att stigmatisera genom val av bild! Vad har bildvalet/videoklippet med innehållet att göra?

Se hela inslaget här 

Lider alla med övervikt och obesitas?

Publicerad 2019-08-03

"Lider alla med övervikt och obesitas?"
- Absolut inte!

HOBS använder sig mycket mycket sällan av ordet lider när vi pratar om övervikt och obesitas. En person som lever med övervikt och obesitas kan må mycket bra, ha väldigt fina värden, rikt socialt liv och är fysiskt aktiv. Att beskriva att personer med övervikt och obesitas lider är för missvisande. Vi ser övervikt och obesitas utifrån ett helhetsperspektiv där både den fysiska, psykiska och inte minst den sociala hälsan spelar stor roll.

Är du nöjd med din kropp, har en lägre stressnivå, är fysisk aktiv och äter till större delen av ditt kostintag hälsosam kost, då kan du må hur bra som helst fast än du lever i en större kropp. Däremot bör en vara medveten om att ökar stressen minskar den fysiska aktiviteten och man intar en sämre kost finns risken att man kan må sämre i sin sjukdom.
Men att förutsätta i mötet med en person som har övervikt och obesitas att denna lider är som att förutsätta att en person som lever under ett normalt BMI att den är sjuk och lider. Våra kroppar är unika.

Om en patient däremot upplever sin hälsosituation påverkad av sjukdomen ska en självfallet få vård! Precis som alla andra kroniska sjukdomar.

[ST: fyra leende personer ligger på marken med huvudena emot varandra].

Är du förälder eller ungdom?

Publicerad 2019-07-28

Referensgrupp sökes!
Är du barn eller ungdom? Förälder till ett barn eller ungdom mellan 6-15år?
HOBS har tagit fram ett metodmaterial för grundskolan för att uppmärksamma och att motverka fördomar om övervikt & obesitas i skolan och istället bemöta de med kunskap. Metodmaterialet är nu i sitt slutskede och vi söker nu några som kan tänka sig läsa igenom materialet och därefter lämna reflektioner.
Vi tycker att de är otroligt viktigt att både barn och anhöriga får vara med och lyfta sina synpunkter innan vi lanserar materialet.
Om ni är intresserade, maila oss på: cassandra.saaf@hobs.se

Ytterligare en region som inte prioriterar behandling för barnobesitas

Publicerad 2019-07-12

Senast i raden för ojämlikvård för barnobesitas ställer region Blekinge sig när man stänger ner barnkliniken och enbart erbjuder behandling för vuxna.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/saknas-resurser-for-blekinges-overviktiga-barn

Trots att vi vet att 80% av alla barn och ungdomar tar med sig sin sjukdom in i vuxen ålder och att all modern forskning visar att vi måste börja behandla i tidig ålder och att det kan ge bra resultat. Väljer ändå Region Blekinge att stänga ner barnkliniken. Vi ställer oss frågan hur många fler larmrapporter och utredningar som behövs för att nå fram till er beslutsfattare att vi pratar om en sjukdom med stor risk att utveckla många allvarliga följdsjukdomar så som cancer, diabetes, hjärt och kärlsjukdomar samt allvarliga leverskador.

Till detta kan vi även tillägga att 60% av alla barn och ungdomar upplever mobbning och ofrivillig ensamhet under sin skolgång vilket självklart påverkar deras resultat i skolan och framtid.  

Barnobesitas är en sjukdom som drabbar barnet, men vars sjukdom helt ligger i händerna på oss vuxna, inte minst föräldrarna som behöver stöd och kunskap för att behandla barnets sjukdom, professionen som behöver ökade resurser för att erbjuda en bred behandling som kan anpassas utifrån de olika behov barnet och familjerna har. Vi vet att det går att behandla om insatser sätts in i rätt tid. Här finns faktiskt bara en ansvarig och det är ni beslutsfattare! Vi som patientorganisation slår larm, våra barn och ungdomar framför dagligen hur dåligt de mår, föräldrarna står maktlösa och förtvivlade i sin kamp, professionen går på knäna och har begränsade resurser för att i detta fall som i Blekinge nu obefintliga resurser.

Nu är det faktiskt dags att ta ert ansvar!

Barnobesitas är en sjukdom inte ett bristande föräldraansvar eller ett karaktärsdrag hos det enskilda barnet. Ni satsar ekonomiska resurser på fantastiskt förebyggande arbete men alla de som lever med obesitas då som behöver behandling?

En vanlig kommentar från äldre ungdomar,

”Tänk om jag fått behandling när jag var liten, att min mamma fått stöd att hjälpa mig att stanna i vikt. Då hade jag kanske inte behövt genomgå en barndom och uppväxt fylld med mobbning pga min vikt, hade kunnat vara närvarande i skolan och fått möjligheten till utbildning som gett mig ett jobb. Jag hade troligtvis inte heller behövt genomgå en viktoperation som idag gett mig en normalvikt men med komplikationer.”

Vad mer krävs för att ni ska agera och prioritera?

Vår fråga till er är:
Vad är anledningen till att ni inte prioriterar den här målgruppen, beror det på okunskap och fördomar?
Har ni som tar dessa beslut någonsin pratat med ett barn eller ungdom som lever med obesitas?

Ska vi göra något åt den hälsoutmaning som Sverige står inför behöver ni ta ert ansvar inte bara i förebyggande utan även för behandling i tidig ålder.
Det är verkligen hög tid att ni avsätter tid för att prata med föräldrarna för att öka er kunskap, lyssna till experterna inom området, men viktigast av allt prata med målgruppen.

 

Våga prata om obesitas!

Din story är viktig!

Publicerad 2019-07-11

Vad gör det med oss när vi ständigt blir ifrågasatta, förminskade eller till och med offentligt kränkta utan att någon reagerar.

Vad gör det med vår självbild när ens kunskap blir lägre värderad just på grund av ens storlek.

Vad gör det med oss när okända människor kommenterar våra kroppar?

Vad gör det med oss när detta redan börjar proklameras när vi är barn.

Det förakt som finns kring större kroppar är ett faktum som inte går att bortse ifrån.

Det är dags att våra erfarenheter tas på allvar och att vi får samma utrymme som alla andra.


Vill du dela med dig av dina erfarenheter, så dela din story med oss! 🗣📑

Nu kommer även filmen Nolltolerans mot viktstigma finnas tillgänglig på arabiska

Publicerad 2019-07-10

Vi har nu fått filmen "nolltolerans mot viktstigma" översatt till arabiska som kommer släppas efter sommaren. Vi vill rikta ett stort tack till GB Obesitas Skåne som hjälpte oss med detta !

Vi skulle gärna vilja få filmen översatt till somaliska, så om du känner någon som kan tänka sig att översätta en film för att bättra på sitt CV eller vill ställa upp frivilligt så tar vi tacksamt emot hjälpen. Filmen är ca 15 minuter lång.
Vid intresse mejla: cassandra.saaf@hobs.se

Se hela vårt seminarie i Almedalen här

Publicerad 2019-07-09

Nu kan alla ni som inte hade möjligheten att vara på plats i Almedalen under vårt seminarie en tillräcklig och Jämlik obesitasvård se det här

Stort tack Gilbert Tribo, Talla Alkurdi, Kajsa Järvholm, Mats Eriksson, Jenny Vinglid samt Moderator Petter Odmark.

Rapporten som presenterades i samband med seminariet hittar ni här

En tillräcklig och jämlik obesitasvård.

Publicerad 2019-07-01

Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom. Den ligger bakom vart tionde förlorat levnadsår i Sverige. Samtidigt är vården av sjukdomen både otillräcklig och ojämlik. Alldeles för få patienter får rätt vård och ofta är det plånboken som styr. Det finns i dag omfattande ny kunskap som visar på utmaningarna att själv hantera sin sjukdom. Det finns kraftfulla fysiologiska mekanismer som motverkar alla försök att på egen hand gå ned i vikt. Vi förstår också alltmer kring den komplexa mix av genetiska, miljömässiga, sociala och livsstilsfaktorer som ligger bakom vem som drabbas av sjukdomen. Trots detta finns det fortfarande en stark kultur av diskriminering och stigmatisering där den som lever med obesitas anses ha sig själv att skylla.

På samhällsnivå finns det mycket att göra preventivt, för att skapa ett samhälle där vi vänder utvecklingen av allt fler som lever med obesitas. Fokus i den här rapporten är dock på vad hälso- och sjukvården kan göra för dem som faktiskt lever med sjukdomen i dag. Vi lyfter sex åtgärder som krävs för en tillräcklig och jämlik obesitasvård.

• Nationella riktlinjer

• En utbyggd medicinsk specialistvård

• Strukturerade program i primärvården

• Tydliga vårdnivårekommendationer

• Bättre uppföljning

• Bättre bemötande

Läs hela rapporten här

Dum och lat? Myter om obesitas.

Publicerad 2019-06-25

Går det att avliva myterna om att personer med obesitas (fetma) är "lata och dumma"? Vad krävs för att sjukvården och samhället ska acceptera att obesitas är en sjukdom? Vilket ansvar måste sjukvården nu ta - och hur säkerställs patientens viktiga roll som kunskapsbärare?

En ny rapport som släpps i samband med seminariet visar att obesitas är en komplex sjukdom, men den går att behandla med kunskap och välorganiserade vårdinsatser. I rapporten introduceras därför ett åtgärdsprogram i sex punkter. Vad krävs för att programmet ska bli verklighet? Vilka motkrafter kan identifieras?

Kom och lyssna till:
Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS (Hälsa Oberoende av Storlek)
Gilbert Tribo (L), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Talla Alkurdi (S), 2:e vice ord hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm,
Kajsa Järvholm, psykolog, expertgruppen obesitas, Region Skåne
Mats Eriksson (M), fd regionstyrelsens ordf, Region Halland

Petter Odmark, moderator


Tid och plats: Södra kyrkogatan 11 vid Stora torget, 1 juli kl. 16:15 - 17:15

Söker fler som genomgått en obesitasoperation

Publicerad 2019-06-24

1% av Sveriges befolkning är obesitasopererade.
Nu söker vi dig som redan är opererad! Vi behöver öka kunskapen om operation och eftervården. Har det flytit på eller har du stött på komplikationer? Var med och påverka och engagera dig!
Vi har redan fått ihop en grupp engagerade personer men vi saknar fortfarande personer som identifierar sig som män och personer som bor i norra delen av Sverige.
Dela gärna och sprid då det är viktigt att vi får en gemensam bild över hur läget ser ut.