Zoner > Alla

Din åsikt räknas!

Zonen där du kan påverka

Diskussionsforum: Du räknas - skola

Diskussionsforum för dig som använder metodmaterialet Du räknas

Du räknas - skola

För dig som möter barn och ungdomar med övervikt och obesitas/fetma i skolan, här kan du öka din kunskap och ta del av vårt metodmaterial.

Fakta om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Öka din kunskap om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Föräldrar och anhöriga

Zonen för föräldrar och anhöriga till barn med övervikt och obesitas/fetma

HOBS Jönköping

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Skåne

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Stockholm

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS UngdomsZon

Zonen för dig mellan 13 -18 år

HOBS Västmanland

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt