Zoner > Alla

Din åsikt räknas!

Zonen där du kan påverka

Fakta om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Öka din kunskap om övervikt och obesitas/fetma hos barn och ungdomar

Föräldrar och anhöriga

Zonen för föräldrar och anhöriga till barn med övervikt och obesitas/fetma

HOBS Slutna UngdomsForum

Zonen för dig som vill prata med andra i åldern 13 -18 år

HOBS Jönköping

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Skåne

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Stockholm

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Västmanland

Zonen för dig som vill engagera dig regionalt

HOBS Öppna UngdomsZon

Zonen för dig mellan 13 -18 år

I will thank you from heaven, later

HOBS award-winning youth film with educational material