Inspelade My story

Ta del av röster om att leva med obesitas

En av HOBS viktigaste uppgifter är att öka kunskapen om diagnosen obesitas. Det innefattar kunskap om diagnosen i sig, om de bakomliggande faktorerna och om vanlig samsjuklighet, samt om möjliga förebyggande åtgärder och evidensbaserade behandlingar.

Men det handlar också om att öka kunskapen om hur det är att leva med diagnosen. Det gör vi genom att dela patienternas egna berättelser om och erfarenheter av att leva med obesitas. Vi anser att patienten ska ha tolkningsföreträde gällande sin egen diagnos och att patientens röst i högre utsträckning behöver få ta plats i det offentliga samtalet om obesitas och obesitasvård.

På den här sidan kan du ta del av inlästa patientberättelser och du får även länkar till hela texten för dig som föredrar att läsa den.