Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas ute på remiss

Publicerad 2022-04-28

Den 28 april släpptes den första version av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid obesitas. Riktlinjerna ger rekommendationer om undersökningar och behandlingar och vänder sig framförallt till de som beslutar om resurserna i hälso- och sjukvården.
 
Idag är obesitas både underdiagnostiserat och underbehandlat, och vården för personer med obesitas är mycket ojämlik och skiljer sig mellan olika delar av landet. HOBS har under flera år, tillsammans med SFO – Svensk förening för Obesitasforskning och SFOK – Svensk förening för obesitaskirurgi, drivit på för att få fram de världsunika riktlinjerna.
Syftet med de nya riktlinjerna är att höja kompetensen inom vården och att mer resurser ska gå till diagnostisering och behandling av obesitas. Den som har obesitas ska också bemötas på ett respektfullt sätt, få den vård den behöver och har rätt till, och på sikt få möjlighet att leva ett friskare liv.
 
HOBS har länge kämpat för att du oavsett vem du är och var du bor ska ha rätt till samma goda vård, och att vården som ges alltid är evidensbaserad. Förhoppningen är att riktlinjerna ska leda till att vården får ett mer strukturerat omhändertagande av personer med obesitas och att fler får möjlighet till utredning, behandling och uppföljning.
 
I dag är BMI det främsta redskapet för att att ge en obesitasdiagnos, men då BMI inte tar hänsyn till fördelning mellan muskler och fett i kroppen är det ett trubbigt redskap. Riktlinjerna strävar efter att ta ett helhetsgrepp om diagnosen och har ett holistiskt förhållningssätt där även till exempel blodsocker och blodfetter vägs in när en diagnos ställs.
 
För att säkerställa att personer med obesitas får ett professionellt bemötande, och inte möts av fördomar och stigmatisering, behöver kunskapen och kompetensen inom hälso- och sjukvården stärkas. Idag undviker många patienter med obesitas att söka vård av rädsla för hur de ska bemötas. Det är något vi bland annat sett i HOBS senaste undersökning om bemötande inom vården.
 
Riktlinjerna rekommenderar också, utifrån den senaste forskningen, ett antal insatser som sjukvården ska lägga resurser på. Det handlar till exempel om läkemedel, kirurgi och kombinerade levnadsvanor.
 
Det finns siffror som visar att enbart en procent av patienterna får tillgång till läkemedel och idag finns bara ett subventionerat läkemedel. Det här är ett område där HOBS driver på för att fler läkemedel ska subventioneras och fler ska få rätt till läkemedel för behandling av sin sjukdom.
 
HOBS vänder sig också mot den kortsiktighet vi ser i resursfördelning. Det är viktigt att se att den kostnad som läggs på behandling på sikt kan ge stora besparingar i samhällskostnader och minska det individuella lidandet.
 
HOBS har varit delaktig i att utforma riktlinjerna som ska säkerställa att du som patient får evidensbaserad och jämlik vård. Några av de viktiga frågor HOBS drivit, som nu finns med i riktlinjerna, handlar om bemötande, ökad kunskap och rätt till diagnos.
 
Riktlinjerna är också betydelsefulla för att de slår fast att obesitas är en komplex, kronisk sjukdom där den som drabbas riskerar att få kraftigt försämrad livskvalitet, drabbas av andra svåra sjukdomar och förtida död.
 
Nu går riktlinjerna ut på remiss igen och vi vill gärna ha din åsikt. Anmäl dig till HOBS fokusgrupp så får du möjlighet att vara med och tycka till. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/fokusgrupp.
 
Se HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid diskutera riktlinjerna tillsammans med läkaren och obesitasforskaren Johanna Uddén i Morgonstudion, SVT. Inslaget sänds 2:38 in i programmet.

 

Se även inslaget med Mattias Fredricson, enhetschef på Socialstyrelsen, 2:08 in i sändningen.

Generations Peps årliga rapport

Publicerad 2022-04-27

Idag släppte Generation Pep sin årliga rapport som visar att endast fyra procent av barn och ungdomar både rör på sig enligt rekommendationen och äter enligt kostråden för frukt, grönsaker och fisk.
Rapporten visar att barn och ungdomar i genomsnitt bara äter hälften av den rekommenderade mängden frukt och grönsaker per dag.
Det vi ser är att kostnaden för frukt och grönt, och annan rekommenderad mat, har blivit så hög att det i Sverige idag är en klassfråga att kunna följa rekommendationerna.
Här måste beslutsfattare och alla vuxna ta ett ansvar. Alla barn har rätt till en jämlik hälsostart i livet!
Det handlar om att alla ska ha råd att äta bra mat. Det handlar också om att skapa en hälsosam miljö runt barnet som ger möjlighet till aktivitet i en trygg utomhusmiljö nära barn och unga, och ett inkluderande föreningsliv.
Forskning visar att insatser på individnivå har begränsad effekt. För att verkligen nå långsiktigt hållbar påverkan krävs förändringar på samhällsnivå och i miljön runt om barnet. Det är en av de frågor som HOBS är med och driver tillsammans med Generation Pep och med det nationella initiativet Prevention barnfetma.
Läs rapporten i dess helhet på Generation Peps hemsida

Fråga en spetspatient om läkemedel för obesitas

Publicerad 2022-04-21

På fredag är det dags för Fredagsfrågan igen. Under en timme får du möjlighet att anonymt ställa frågor till en anonym spetspatient.
Den här veckans tema är läkemedel mot obesitas. Det finns läkemedel för behandling av obesitas. Spetspatienten har erfarenhet av denna behandling och svarar gärna på frågor om hur det är. Vården och allmänheten, ungdomar och vuxna, är välkomna att ställa frågor. Kanske har du en fråga som du aldrig riktigt har vågat ställa till någon för att den känns dum eller pinsam? Passa på nu!
Chatten är öppen 12.00-13.00 på fredag 22/4. Du chattar genom att gå in på HOBS hemsida, www.hobs.se, och klicka på den röda chattbubblan nere till höger. Chattbubblan syns när chatten är öppen.

Stödlinje söndagar 18:00-20:00

Publicerad 2022-04-20

På söndag 24/4 öppnar vi vår stödtelefon. Du som lever med övervikt eller obesitas eller är anhörig är välkommen att kontakta oss. Telefonen är öppen 18.00-20.00 och kommer att ha öppet dessa tider varje söndag. Numret är 020-20 80 10. Kanske finns det något du funderar på som känns jobbigt? Eller så behöver du lite extra pepp en söndagskväll när en ny vecka snart börjar? Vänd dig till oss så får du prata med en samtalsstödjare. Samtalet är helt anonymt och kostnadsfritt.
Om du föredrar att chatta är du välkommen att vända dig till vår stödchatt i stället. Den har öppet måndagar 18.00-20.00, tisdagar 11.00-13.00 och torsdagar 18.00-20.00.

Lever du med PCOS?

Publicerad 2022-04-19

Lever du med PCOS (polycystiskt ovariesyndrom)? Många som har PCOS lever med övervikt eller obesitas. Vi på HOBS vill lära oss mer om vad du som har PCOS har för erfarenheter och hur du upplever vården. Därför får du gärna svara på vår anonyma enkät: https://sv.surveymonkey.com/r/5KGBKM9
Resultatet av enkäten kommer att användas för att utveckla en strategi för hur HOBS ska arbeta med frågor om PCOS framöver.

Lever du med lipödem?

Publicerad 2022-04-18

Många av er som följer HOBS lever med lipödem. Ofta blandas lipödem ihop med obesitas och många får inte den vård de behöver. Patienter har hört av sig till oss på HOBS och berättat om sina erfarenheter och nu vill vi veta mer. Du som har lipödem får gärna fylla i vår enkät och berätta om dina erfarenheter och tankar. Enkäten hittar du här: https://sv.surveymonkey.com/r/VPGM79P

Har du synpunkter eller klagomål på din vård? Vänd dig till patientnämnden!

Publicerad 2022-04-16

Har du synpunkter eller klagomål på din vård? Vänd dig till patientnämnden!
HOBS undersökning om bemötande inom vården visar att många som lever med övervikt eller obesitas är missnöjda med den vård de har fått. Det kan kännas svårt att framföra klagomål och synpunkter direkt till din vårdgivare. Om du känner så kan du vända dig till patientnämnden i din region. De tar gärna emot dina synpunkter. Att patienter som du berättar om sina upplevelser av vården är viktigt för att regionen eller kommunen ska kunna utveckla vården och förbättra den.
Patientnämndens uppgift är att hjälpa patienter att föra fram synpunkter och klagomål och se till att de blir besvarade av vårdgivaren. Genom att framföra klagomål kan du till exempel få en förklaring till det som hänt och svar på frågor. Patientnämnden kan också hjälpa dig att få information som du kan behöva för att ta tillvara dina intressen i vården. Patientnämnden gör ingen bedömning av det klagomålet gäller och tar inte ställning till om vårdgivaren har begått fel.
Här kan du hitta din patientnämnd: https://www.ivo.se/.../om.../hitta-din-patientnamnd/
Här hittar du HOBS rapport om bemötande inom vården: https://hobs.se/zone/oka-din-kunskap/inside/1124

Fokusgrupp

Publicerad 2022-04-13

Din röst och erfarenhet behövs!
Just nu har vi många journalister och media som vill höra din historia. Hur är det och leva med övervikt eller obesitas? Hur ser vården ut där du bor? Har du fått erbjudande om behandling? Har du blivit nekad IVF eller övrig vård på grund av ett förhöjt BMI? Har ditt barn/ungdom fått evidensbaserad vård? Som sagt, din erfarenhet behövs!
Anmäl dig till vår fokusgrupp så får du mail från oss när media söker en patient. Du svarar direkt till journalisten och vi lämnar inte ut några kontaktuppgifter. Du kan också få andra förfrågningar, till exempel när en forskare vill genomföra en enkätundersökning.
Här anmäler du dig till fokusgruppen: https://forms.gle/DhVjhM9SRn8nZ8wG6

Fredagsfrågan om livet efter en obesitasoperation 8 april kl 12:00-13:00

Publicerad 2022-04-05

Möter du patienter i ditt arbete som är obesitasoperade, eller vill du som beslutsfattare lära dig mer om obesitaskirurgi utifrån ett patientperspektiv. Funderar du eller någon i din närhet på att genomgå en obesitasoperation? Du har nu en unik möjlighet att helt anonymt ställa frågor till en spetspatient som är opererad. Missa inte denna chansen att öka din kunskap utifrån patientperspektivet!

Gå in på www.hobs.se och tryck på den röda pratbubblan och skriv din fråga.

Ny stödgrupp!

Publicerad 2022-03-21

Vi på HOBS har skapat en ny Facebookgrupp som handlar om eftervård efter obesitasoperation, till exempel gastric bypass eller gastric sleeve. Vi anser att detta är ett viktigt ämne och vi vet att många inte får den eftervård de har behov av. Har du frågor eller funderingar om livet som opererad? Vill du veta vart du kan vända dig för att få hjälp? Undrar du vad du har för rättigheter som patient? Vi kommer regelbundet att bjuda in olika experter som svarar på dina frågor samt erbjuda möjlighet att chatta med experter.

Du får gärna gå med i gruppen. Här hittar du den: https://www.facebook.com/groups/925650471457230

 

Gruppen är enbart för medlemmar i HOBS.