Åtgärd nr 4 Tydliga vårdnivårekommendationer

Publicerad 2020-01-26

Vi har skrivit om behovet av nationella riktlinjer, en utbyggd medicinsk specialistvård samt av strukturerade program i primärvården. Idag skriver vi om åtgärd fyra (av sex) som krävs för en förbättrad obesitasvård.

Tydliga vårdnivårekommendationer 

Utöver att se till att varje vårdnivå har kapacitet att erbjuda rätt vård krävs det också tydliga riktlinjer för vem som ska behandlas var. Idag finns många olika tabeller som används för att avgöra vilken behandling en patient är i behov av. Alla bygger på de tre grundläggande behandlingsinsatserna – livsstilsförändringar, läkemedelsbehandling och kirurgisk behandling.

En granskning från Göteborgs Universitet visade att bara hälften av landets regioner har någon form av vårdnivårekommendation när det gäller behandling av obesitas. Men de rekommendationer som finns anger inte alltid vilka verksamheter som ska ingå i vilken vårdnivå.

Eftersom obesitas ska behandlas genom livsstilsförändring, läkemedel och/eller kirurgi är det avgörande att det finns bra vårdprocesser där patienter får behandling på rätt nivå och av rätt instans. Med tanke på att ungefär hälften av den vuxna befolkningen i Sverige lever med övervikt eller obesitas så är det uppenbart att det krävs en klok prioritering av att formulera tydliga vårdnivårekommendationer.

Oavsett om du själv lever med obesitas eller inte så kan du vara med och bidra genom att sprida denna kunskap så att frågan prioriteras!

Åtgärd nr 3, Strukturerade program i primärvården

Publicerad 2020-01-22

Vi har redan skrivit om behovet av nationella riktlinjer för obesitasbehandling samt av en utbyggd medicinsk specialistvård. Idag skriver vi om åtgärd tre (av sex) som krävs för en förbättrad obesitasvård.

Strukturerade program i primärvården

De allra flesta patienter som lever med obesitas behandlas inom primärvården. För att primärvården ska kunna hantera detta på ett bra sätt krävs det kunskap, verktyg och resurser för en strukturerad behandling. Idag finns det ingen kartläggning över vilken form av obesitasbehandling som erbjuds av primärvården.

Genom samtal med patienter så vet vi att behandlingarna ofta är undermåliga och att det finns stora skillnader i hur pass kvalificerad, kunskapsbaserad och strukturerad vården är beroende på vilken region patienten bor i. Dessutom beskriver vårdpersonal att avsaknaden av tydliga riktlinjer, kunskap samt tid är ett hinder för att kunna arbeta med livsstilsförändringar.

Därför behöver regionerna säkerställa att primärvården har möjlighet att bedriva evidensbaserad och strukturerad behandling av obesitas. Denna fråga måste lyftas på lokal, regional och nationell nivå!

Var med och bidra i detta viktiga arbete – oavsett om du själv lever med obesitas eller inte. Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Åtgärd Nr 2 En utbyggd medicinsk specialistvård

Publicerad 2020-01-20

Igår skrev vi om behovet av nationella riktlinjer för obesitasvården i landet. Idag skriver vi om åtgärd två (av sex) som krävs för att få en tillräcklig och jämlik obesitasvård.

En utbyggd medicinsk specialistvård 

Den mer avancerade vården för de svårast sjuka är kraftigt underdimensionerad. Det gäller definitivt kirurgisk vård men i ännu högre grad den icke-kirurgiska specialistvården. I många regioner i landet så saknas det specialiserade kliniker som har möjlighet att ge en strukturerad och långsiktig vård för personer med svår obesitas. Men även där det finns specialiserade kliniker, är det för få som får tillgång till vården. Det finns enbart 10 medicinska specialistmottagningar i Sverige - för en målgrupp som innefattar 350 000 patienter.

Alla regioner ska kunna erbjuda kvalificerad medicinsk behandling! Med tanke på att det går att få kirurgisk behandling vid runt 40 olika kliniker i landet, så skulle det vara tekniskt möjligt att även erbjuda medicinsk behandling hos dessa. Men för detta krävs mer resurser och för mer resurser krävs ett politiskt engagemang.

Oavsett om du själv lever med obesitas eller inte så kan du vara med och bidra genom att sprida denna kunskap så att frågan prioriteras!

Vad skulle sjukvården kunna göra bättre för dom som lever med obesitas och söker vård?

Publicerad 2020-01-19

Vad skulle sjukvården kunna göra bättre för dom som lever med obesitas och söker vård?
Under två veckor kommer vi att lyfta 6 åtgärder som behövs för att förbättra obesitasvården i landet. Vi börjar idag!

Nationella riktlinjer 

Idag lägger sjukvården femton gånger så mycket resurser på att behandla obesitas följdsjukdomar som att behandla själva sjukdomen. Få svårt sjuka obesitaspatienter får den specialiserade vård de behöver. Dagens obesitasvård är både otillräcklig och ojämlik. Fördomar och bristande kunskap är ett stort hinder för en bättre vård. Därför behövs nationella riktlinjer!

Med ett nationellt kunskapsstöd och med riktlinjer kan obesitasvården istället bli mer kunskapsbaserad, kvalificerad och bättre organiserad i hela landet. Det skulle också bidra till att de regioner där obesitasvården är undermålig omedelbart kan påbörja ett förbättringsarbete. Utan nationella riktlinjer är det upp till varje region att bestämma hur obesitas ska behandlas. Detta har lett till att vi idag ser stora skillnader i obesitasvården beroende på var du bor i landet.

Vi vill passa på att påminna om att redan år 1997 så förklarade WHO att obesitas är en kronisk sjukdom. Och år 2013 antog Socialstyrelsen det. Det är 23, respektive 7 år sedan, men vi saknar fortfarande riktlinjer för hur den ska behandlas. För att få riktlinjer krävs ett långsiktigt påverkansarbete, där kunskapsspridning och ökat engagemang är nyckeln.

Var med och bidra i detta viktiga arbete – oavsett om du själv lever med obesitas eller inte. Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Samverkan med vår Danska motsvarighet Adipositasforeningen

Publicerad 2020-01-17

Idag har vi haft besök av den danska patientorganisationen Adipositasforeningen. Vi har diskuterat ett framtida samarbete och hur vi kan utbyta idéer, kunskap och erfarenheter med varandra. Det är viktigt att vi samverkar för att nå ut med kunskap om obesitas, om hur vi motverkar viktstigma samt om vilka förbättringar som behövs inom obesitasvården.

Vi är väldigt glada över detta samarbete och efterfrågar även samarbeten med norska och finska patientorganisationer!

ST: Från vänster på bilden ser ni vår verksamhetsutvecklare Cassandra, vår generalsekreterare Jenny och Adipositas styrelsemedlem Per.

Engagera dig i HOBS

Publicerad 2020-01-16

Vi behöver dig!
Vi har flera uppdrag där vi söker personer som vill engagera sig i vår organisation. Kanske har du erfarenhet av övervikt eller obesitas och vill bli en spetspatient och därmed vill vara med och driva patienternas röster framåt?
Du kanske brinner för språk och tycker om att översätta? Då kan du bidra med dina språkkunskaper och översätta material till oss till engelska, arabiska eller somaliska.
Eller är du bra på att teckna bilder och vill bidra med tecknade bilder till våran hemsida som representerar vår målgrupp?
Eller har du funderat över något som du vill starta upp? Alla idéer är välkomna, tveka inte att höra av dig!

Om du tycker detta låter intressant gå in på www.volontarbyran.org (sök på HOBS) och se våra uppdrag där eller maila cassandra.saaf@hobs.se för vidare information. Hoppas vi hörs!
[ST: tre porträtt på tre personer som poserar).

HOBS GÅR tema operation

Publicerad 2020-01-09

Vi kickstartar året med att börja med vår nya aktivitet HOBS Går Operation!

Det är en mötesplats där du som står inför en obesitasoperation(överviktsoperation) eller som redan genomgått en operation får möjlighet att träffas och tar en liten promenad och pratar om sånt som man annars inte alltid får svar på, eller vet var man ska vända sig.

Du kanske vill vara med och dela med dig av dina erfarenheter till andra som nyligen eller ska operera sig?

Vi vet att det finns många frågor man vill ställa men inte vet vart man ska vända sig, här får man möjlighet att mötas, dela med sig, fråga och ta en promenad ihop.

Man får självklart delta även om man inte är opererad eller har en planerad operation, Alla är välkomna!

Datum: ‪14/1-2020‬
Tid: ‪18:00‬
Plats: Wieslanderska huset, Lilla Varvsgatan 11
Utanför GB Obesitas huset i Malmö.

Datum: ‪16/1-2020‬
Tid: ‪11:30-12:00‬
Plats: Södra Bulltoftavägen 51, Kirseberg, Malmö

Fråga en spetspatient

Publicerad 2020-01-07

Funderar du på att genomgå en obesitasoperation eller är du anhörig till en närstående som har tankar på att genomföra en operation? Vi vet av erfarenhet att en kan bära på många frågor och funderingar. Vi har nu genom vårt arvsfondsprojekt öppnat upp möjligheten för dig att ringa och prata med våra spetspatienter som har lång erfarenhet av att vara opererade.
Vår linje är öppen mellan 9-15 (kvällstid kan bokas)
telefonnummer: 070- 482 56 70

Vilka frågor vill du att vi driver 2020

Publicerad 2020-01-01

År 2020 är här och vi på HOBS ser fram emot allt vad detta år kommer att bjuda på. Vilka mål kommer vi att arbeta för?

I år ska vi fortsätta trycka på behovet av nationella riktlinjer för obesitasbehandling. Samtidigt ska vi arbeta med att öka patienters egenmakt över sin vård och behandling. Vi vill lyfta era spetskunskaper och se fler som kliver fram som spetspatienter. Genom att ni delar era erfarenheter och berättelser med oss, kan vi tillsammans öka kunskapen inom vården – så att den blir bättre!

Vi vill att varje barn som lever med obesitas ska få vård inom 3 månader. Vi ska fortsätta sprida kunskap för ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och viktmobbning. Vår vision är ett samhälle där ALLA oavsett storlek möts och behandlas med respekt.

Ert engagemang och era åsikter är det som driver vårt arbete. Vad önskar ni att vi fokuserar på i år? Vilka frågor vill ni att vi driver under 2020?

HOBS årskrönika

Publicerad 2019-12-31

Årskrönika

När vi i början av 2019 bestämde oss för att göra en kraftansträngning för att motverka fördomarna om obesitas, förstod vi att det är riktig kunskap som efterfrågas. Därför gick vi samman med världsledande forskare, läkare och spetspatienter och resultatet blev vår internationellt uppmärksammade film Nolltolerans mot Viktstigma. Och responsen har varit fantastisk! Idag är filmen översatt till 7 språk, delad och uppskattad av European Association for the Study of Obesity, samt nominerad till en filmfestival i Italien. Vi vågar absolut säga att många fler vet mycket mer om obesitas idag – men än är vi inte i mål.

Vi behöver se att politiker prioriterar frågan på allvar. För att ge dem en kunskapsriktig grund att stå på tog vi fram rapporten En Tillräcklig och Jämlik Obesitasvård strax innan Almedalsveckan. Väl där anordnade vi ett seminarium om rapporten och behovet av nationella riktlinjer för behandling av obesitas. Vi vet att många har lyft detta behov tidigare, men de sista månaderna har vi med glädje sett hur rapporten har gett ringar på vattnet bland politiker. I november träffade vår generalsekreterare Jenny både riksdags- och landstingspolitiker.

Ett ämne som lyfts alltmer under året är barnobesitas. Det är ett ämne som behöver hanteras flerdimensionellt och varsamt. Det behövs kunskapsökning, preventivt arbete, kvalificerad behandling, samt stöd och vägledning till föräldrar och anhöriga. Vi känner också att det är viktigt att poängtera att fokuset alltid ska ligga på barnets helhetshälsa. För att ge stöd till skolpersonal, tog vi fram ett metodmaterial om hur en kan prata om kroppen på ett avstigmatiserande sätt. Under året har vår verksamhetsutvecklare Naggie också varit ute och föreläst för skolungdomar om sina erfarenheter av viktmobbning samt hur vi kan bemöta varandra bättre. Dessutom har vi föreläst för blivande idrottslärare på Gymnastik- och Idrottshögskolan om hur de kan arbeta med inkludering samt skapa rörelseglädje hos elever.

Utan att vara långdragna vill vi också lyfta att vi tagit mer plats i media. Vi har synts i reportage och debattartiklar på DN, SvD och SVT. Vi har också deltagit på workshops och utbildningsdagar anordnade av bland annat Region Skåne, Karolinska Institutet, Research Institute of Sweden, samt European Coalition for People living with Obesity. Som sagt, bollen är i rullning men det återstår arbete för att få den i mål.

Under året har den stora frågan varit hur stora skillnaderna i obesitasvården är mellan olika regioner i landet. Vi är glada över att det politiska intresset för att prioritera frågan ökar. Men faktumet att det fortfarande saknas nationella riktlinjer för behandling av obesitas får inte glömmas när vi går in i det nya året. Vi kommer att fortsätta med kunskapsspridning och det politiska påverkansarbetet. Tack till alla framgångar, samarbeten och det fantastiska engagemanget detta år har bjudit på.

Nu är vi redo att accelerera arbetet för 2020. Vårt mål är att belysa att obesitas är en kronisk sjukdom, inte ett karaktärsdrag. Vi vill att era röster, erfarenheter och spetskunskaper ska höras. Var med och bidra genom att dela din historia, bli HOBS-ambassadör eller stödmedlem.

HOBS-teamet tackar för detta år och önskar er alla ett gott nytt år!

Ladda ner krönikan här