En stolt andra plats i årets patientföreträdare 2020

Publicerad 2021-04-19

Vi kom på en 2:a plats som “Årets patientföreträdare 2020” av FOKUS Patient, och vi spricker av lycka. För det här priset är till er! Ni som deltagit i våra evenemang, som delat erfarenheter och som har stöttat andra. Till er i sjukvården som samverkar och ser till patientens bästa! Ta in priset och njut av denna fantastiska fredag, för det ska vi göra! Vi fortsätter att driva arbetet för en jämlik vård oberoende av storlek !

I Vetenskapsradion på Djupet

Publicerad 2021-04-19

Över en miljon vuxna svenskar lever med fetma, och många studier visar att övervikt och fetma är riskfaktorer i pandemin. Hur länge är det rimligt att människor med fetma väntar i vaccinationskön?

Inte förrän i våras började det svenska intensivvårdsregistret systematiskt samla in uppgifter om patienternas längd. Hittills har det därför varit svårt att studera sambanden mellan högt BMI och svår covidinfektion, men både svensk och internationell forskning har publicerat resultaten att övervikt och fetma är tydliga och oberoende riskfaktorer.

Men i Folkhälsomyndighetens prioriteringar krävs extrem fetma, minst BMI40, och dokumenterad nedsatt lungkapacitet och förmåga att hosta upp slem, för att prioriteras upp från vaccinationsfas 4 till 3. Det här borde ändras, menar Joanna Uddén Hemmingsson från Svensk förening för obesitasforskning och KI-forskaren Per Svensson.

I programmet medverkar också Jenny Vinglid, generalsekreterare riksförbundet HOBS, intensivvårdssjuksköterskan Marie Eriksson, Johnny Hillgren, Svenska intensivvårdsregistret och Carina som lever med fetma sedan många år.

Lyssna på inlaget här

Fokusgrupp?

Publicerad 2021-04-16

Vill du vara med och besvara enkätundersökningar eller delta i fokusgrupper och dela ditt perspektiv? Vi söker dig som lever med övervikt /obesitas eller är förälder eller anhörig.

Anmäl dig här: https://forms.gle/K7z1Pbgwm25zKWVNA

[ST: en person sitter framför ett bord med an laptop och med mobilen i handen].

Stödchatt nu även öppen tisdag 18:00-20:00

Publicerad 2021-04-12

Är du ungdom, vuxen eller anhörig och behöver prata med någon? HOBS stödchatt kommer i april månad ha öppet kvällstid på tisdagar kl 18.00-20.00.
I chatten kan du berätta om vad du vill och vi lyssnar och stöttar dig. Eller behöver du lite pepp? Då hejjar vi på! Självklart kan du vara helt anonym. Leta efter den lilla pratbubblan i höger hörn på www.hobs.se , klicka på den så är du igång.
Chatta med oss på HOBS - vi lyssnar gärna! 
HOBS stödchatt är möjlig tack vare medel från Arvsfonden.

Läs debattartikeln – Sjukvård för fetma har blivit en klassfråga

Publicerad 2021-04-09

Den 23 mars 2021 publicerades en debattartikel i DN Debatt – underskriven av oss och fyra andra intresseorganisationer – om att tillgång till fetmabehandling har blivit en klassfråga i Sverige. Syftet med debattartikeln är att uppmärksamma att krafttag behövs för ökad och jämlik tillgänglighet av evidensbaserad vård av fetma.

--

I Sverige lever drygt 1 miljon vuxna och 150 000 barn med folksjukdomen fetma. Trots detta erbjuds endast en bråkdel av personer med fetma behandling inom ramen för hälso- och sjukvården. Fetmavården är alltså både ojämlik, men även till viss del obefintlig i Sverige.

Många primärvårdsenheter har varken resurser eller kunskap att behandla obesitas, och medicinska specialistenheter finns bara på några få ställen i landet. Under pandemin har också antalet fetmaoperationer minskat – förutom i den privata sektorn. Konsekvensen av vår ojämlika fetmavård i Sverige blir att den socioekonomiskt redan utsatta patientgruppen med fetma i större utsträckning själva behöver betala för sin sjukvård.

Socialstyrelsen arbetar med att ta fram nationella riktlinjer för obesitasvård som ska vara klara för remiss under året. Vår förhoppning är att riktlinjerna ska ge en tydlig plattform för vården att prioritera behandling utifrån. Men då tillgången till den redan otillräckliga fetmavården minskat ytterligare under coronapandemin, i kombination med att politikerna inte agerar, blir ekvationen omöjlig.

Krafttag behövs alltså för ökad och jämlik tillgänglighet av evidensbaserad vård av fetma. Och politiskt ansvariga måste agera – tillgång till fetmabehandling har blivit en klassfråga i Sverige.

Läs debattartikeln här:

PDF

Länk till debattartikeln på dn.se

Världshälsodagen

Publicerad 2021-04-07

Idag är det Världshälsodagen! Årets tema är “Building a Fairer and Healthier World for Everyone”, något vi verkligen håller med om, och arbetar för.

Alla borde få tillgång till en jämlik vård.
Alla borde bli tagna på allvar.
Alla borde få det stödet och den vård de behöver.

Vi arbetar för att alla oberoende av storlek ska få tillgång till en jämlik vård. Att alla ska bli bemötta med respekt och där helhetshälsan står i fokus.
[ST: en jordglob med två moln, en person gör yoga, en person äter ur en fruktskål och en person ler in i kameran.]

Nominerade till Årets patientföreträdare 2020

Publicerad 2021-04-05

Vi har blivit nominerade till “Årets patientföreträdare 2020” av Fokuspatient, vilket vi är så glada över! Fokus patient beskriver att:

 “Patientföreningar har två syften: att vara en social mötesplats för patienter och närstående med samma diagnos, men även att vara opinionsbildare utifrån de behov som patienterna har.”

 

HOBS har fått ställa om mycket av verksamheten digitalt och erbjöd föreläsningar, stödgrupper, stödsamtal och stödchatt digitalt under 2020. Vi fortsätter att bedriva arbetet utifrån era behov, därför kan vi inte arbeta utan er. Så den här nominering är till er, ni som deltagit i våra evenemang, som delat erfarenheter och som har stöttat andra. Vi kanske inte tar hem priset, men vi går i alla fall vidare som vinnare ur ett år av pandemi som riskgrupp och allt va det har inneburit.

[ST: Kvinna har träningskläder och boxningshandskar på sig med händerna uppsträckta i luften]

Brister i eftervården!

Publicerad 2021-04-05

Har du läst vår patientundersökning om obesitasoperationer som visar på brister i vårdkedjan? Resultatet är tydligt, patienter känner ett stort behov av ytterligare information och eftervård.

För att förbättra vården har vi identifierat fyra åtgärder:
1. Samlad information
2. Samtalsstöd
3. Fler vårdmöten med dietist
4. Öka kunskapen i primärvården och årlig kontroll
Genom att sprida resultatet av vår undersökning vill vi bidra till att skapa en mer patientcentrerad vård. HOBS verkar för att öka kunskapen och agera som en bro mellan patientgrupp och vårdgivare.
Hela patientundersökningen kan du läsa här: www.hobs.se/patientundersokning

Undersökningen är genomförd i vårt @arvsfonden finansierade projekt.
Har du frågor om undersökningen så är du välkommen att maila cassandra.saaf@hobs.se
[ST: en bild på kirurgisk apparatur som går in i en buk.]

Hetsätning

Publicerad 2021-03-31

Kunskapen kring hetsätning är låg och det vill vi förändra tillsammans med er! Har du erfarenhet av hetsätning och vill dela med dig? Då kan du antigen delta i vår fokusgrupp och ge feedback kring material som vi tar fram eller skriv en “my story”, en berättelse där du delar dina upplevelser kring hetsätning. Skulle du hellre vilja bli intervjuad så kan vår volontär skriva ihop din berättelse. Du bestämmer själv om du vill vara anonym eller offentlig.
Skicka in en intresseanmälan till ambassador@hobs.se
[ST: Kvinna håller sin hand på pannan].

Din story behövs

Publicerad 2021-03-31

Vill du dela dina erfarenheter av övervikt eller obesitas/fetma ? Som patientorganisation vill vi sprida era upplevelser för att öka kunskapen och visa att alla har vi olika erfarenheter.
Vi letar efter personer som vill skriva texter (anonymt eller namnges) om exempelvis:
- Min uppväxt
- Olika aktiviteter som jag tycker om att göra
- Hetsätning har gjort att...
- Jag älskar min kropp...
- När jag har varit i kontakt med vården har jag…
- Viktstigmatisering leder till...
Kanske vill du skriva om något helt annat som vi inte tänkt på? Oavsett om du bär på positiva eller negativa erfarenheter så vill vi få ta del av din berättelse eller dina reflektioner.
Skicka in din berättelse till: ambassador@hobs.se
Glad påsk!