Vad kan jag göra här?

HOBS.se riktar sig till alla med intresse för hållbar hälsa, oavsett om du är här som privatperson eller i din yrkesroll. Du kan öka din kunskap och genom att skapa ett konto får du tillgång till våra diskussionszoner, där du kan möta andra, påverka och öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma. 

HOBS jobbar aktivt för att information om övervikt och obesitas/fetma ska finnas tillgänglig för alla. Vi har många uppdrag men i grund och botten handlar allt vi gör om att bidra till ett öppnare samhälle och allas rätt till respekt och jämlik vård oberoende av storlek.