Vad kan jag göra här?

Vi är ett riksförbund som arbetar för patienter som lever med övervikt och obesitas. Det betyder att vårt arbete drivs av patienternas behov, eller rättare sagt ditt behov. Sedan 1995 har vi arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter. Vår vision är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård.

Här på hobs.se kan du öka din kunskap och genom att skapa ett konto får du tillgång till våra diskussionszoner, där du kan möta andra, påverka och öka kunskapen om övervikt och obesitas/fetma.