Bli medlem och gör skillnad!

    

Det är tack vare ditt medlemskap som gör det möjligt för oss att göra skillnad för dig! Tillsammans kan vi påverka, skapa opinion och agera i samhället för rätten till en jämlik vård och bättre bemötande. Bli medlem och hjälp oss att fortsätta driva arbetet framåt! Klicka här för att bli medlem

Stödchatt och stödtelefon 

Öppettider 

Stödchatten:
Måndagar: 18.00-20.00
Tisdagar: 11.00-13.00
Torsdagar: 18.00-20.00 

Stödtelefonen:
Söndagar: 18.00-20.00

Jourmail:
Svar inom tre arbetsdagar.Vi är ett riksförbund som arbetar för patienter som lever med övervikt och obesitas. Det betyder att vårt arbete drivs av patienternas behov, eller rättare sagt ditt behov. Sedan 1995 har vi arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter. Vår vision är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård.

 
https://www.hobs.se/obesitascovid5/story.html