Vi håller på att flytta hobs.se till ny plattform och har därför stängt av möjligheten att registrera användarkonto. 

Bli medlem och gör skillnad!

    

Det är tack vare ditt medlemskap som vi har möjlighet att göra skillnad för dig! Tillsammans kan vi påverka, skapa opinion och agera i samhället för rätten till en jämlik och evidensbaserad vård och ett bättre bemötande. Bli medlem och hjälp oss att fortsätta driva arbetet framåt! Klicka här för att bli medlem.

Stödchatt och stödtelefon 

Stödchatten:

Måndagar 11.00-13.00 & 18.00-20.00

Tisdagar 11.00-13.00

Onsdagar 11.00-13.00

Torsdagar 11.00-13.00 & 18.00-20.00

Fredagar 11.00-13.00

 

Stödtelefonen (020-20 80 10):

Söndagar 18.00-20.00

 

Jourmail (stod@hobs.se):

Svar inom tre arbetsdagar

Vi är ett riksförbund som arbetar för patienter som lever med övervikt och obesitas. Det betyder att vårt arbete drivs av patienternas behov, eller rättare sagt ditt behov. Sedan 1995 har vi arbetat med kunskapsspridning, politiskt påverkansarbete och aktiviteter. Vår vision är ett samhälle med nolltolerans mot viktstigma och där alla erbjuds en kvalificerad och jämlik vård.

 
https://www.hobs.se/obesitascovid5/story.html