HOBS i Almedalen

Publicerad 2018-03-22

HOBS kommer för sjätte året i rad att närvara under Almedalsveckan för att lyfta fram frågan om jämlik vård och hälsa. I år kommer vi även att debattera barnfeta och hur vi tillsammans kan arbeta förebyggande mot den.

Arrangerar ni panelsamtal eller debatt där ni skulle vilja se oss? Vi har ett fåtal öppningar kvar i schemat, kontakta oss gärna genom att mejla till info@hobs.se 

HOBS länsföreningar

Publicerad 2018-03-22

Hälsa – allas rätt till en jämlik sådan, förståelse – för det egna beteendet men även samhällets förståelse för mig, och ansvar – för den egna hälsan, är förbundets grundstenar och genomsyrar HOBS verksamhet. På flera platser runt om i landet finns lokalföreningar, där erbjuds samtalsgrupper, olika aktiviteter och möjlighet att vara med och påverka till bättre vård.

Vill du engagera dig lokalt? Klicka här för mer information om föreningarna och var de finns. 

Fördomar mot personer med fetma

Publicerad 2018-03-22

Många studier söker efter samband mellan fetma och olika sjukdomar – från hjärt- och kärlsjukdomar till psykisk ohälsa. I vården, läkemedelsbranschen och inte minst i den industri som blomstrar kring kostråd, bantning och träning, byggs bilden av fetma som vår tids största hot mot hälsan.

Susanne Brandheim har i sin avhandling ”A Systemic Stigmatization of Fat People” ett kritiskt perspektiv på hur stigmatiseringen av tjocka människor upprätthålls genom samhällets olika reaktioner på fetmans utbredning. Avhandlingen visar att personer med övervikt och fetma bemöts på ett fördomsfullt sätt och att vi lever i en kultur som genomsyras av ett förakt för fetma. Effekten blir att personer med övervikt och fetma skambeläggs och ökar sin självstigmatisering.

Stort tack Susanne Brandheim för ditt viktiga arbete!

Läs gärna hela avhandlingen här.

Barn- och ungdomsprojektet IHART

Publicerad 2018-03-22

Projekt IHART har nu avslutat sitt första projektår av tre.

Projektet finanserias med medel från Allmänna Arvsfonden och riktar sig till barn och ungdomar med övervikt och fetma och till vuxna i deras närhet. IHART refererar till begreppen individ, hälsa, ansvar, respekt och tillhörighet som projektets fem byggstenar.

I projektet arbetar vi just nu med att färdigställa fem stycken utbildningsfilmer som riktar sig till föräldrar och anhöriga, personal inom förskola, grundskola och gymnasiet samt inom BVC och primärvård.

IHART kommer även att representeras under Almedalsveckan 2018, då vi ska debattera hur vi tillsammans kan samverka kring att förebygga barnfetma.

Följ gärna projektet i UngdomsZonen 

Vad är HOBS zoner?

Publicerad 2018-03-22

Vi på HOBS har nära kontakt med unga och vuxna med övervikt och fetma. I kontakten med målgruppen framkommer regelbundet att det saknas kunskap att förbättra den egna hälsan och ett socialt sammanhang som kan ge kraft och mod att göra det. Samtidigt ställer sjukvården frågan hur professionen kan öka målgruppens delaktighet och bättre kan nå ut med den kunskap och stöd som finns. 

Patientsamverkan

Plattformen som är framtagen i patientsamverkan är uppbyggd kring zoner. De sociala zonerna är till för samtal och erfarenhetsutbyte vilket vi sett efterfrågats av målgruppen. Kunskapszonerna samlar informationsfilmer på olika teman, studiematerial för individer och grupper, information från instanser inom sjukvården samt forskning och studier som återges på ett lättillgängligt sätt.

Hög integritet

I våra zoner har vi hög säkerhet och integritet för dig som användare. Du kan vara helt anonym om du önskar, det viktigaste är att det känns bekvämt att delta i samtal och dela erfarenheter med andra. Informationen i våra kunskapszoner är faktagranskad. Vi samverkar med sjukvården och vissa av våra zoner administreras direkt av dem, medan andra är HOBS egna.

Nordiska riktlinjer för mineral/vitaminsupplementering och uppföljning efter obesitaskirurgi

Publicerad 2018-03-05

SOReg-Sverige, SOReg-Norge, Svensk Förening för obesitaskirurgi, Finsk Förening för metabol kirurgi och Norsk forening for fedmekirurgi har antagit riktlinjer för hur vitaminer/mineraler ska supplementeras och hur patienterna ska följas upp efter fetmakirurgi. Dokumentet innehåller en kortfattad sammanfattning följt av en detaljerad genomgång av alla de olika tillskotten.

Ta del av hela dokumentet här