Ny digital samtalsgrupp för dig som har genomgått eller snart ska genomgå bariatrisk kirurgi

Publicerad 2023-03-20

En obesitasoperation är en stor omställning. Du behöver lära känna din kropp och dess nya signaler och du behöver skaffa nya vanor. Kanske har du frågor och funderingar om livet som opererad. Vissa av dessa frågor ska självklart ställas till din vårdgivare, men det kan också vara skönt att prata med någon i samma situation. Därför finns HOBS träffas. Det är en digital samtalsgrupp där du får lära känna andra som också har opererats eller snart ska opereras. 

Vi kommer att träffas på Zoom en kväll i månaden och prata om olika teman kopplade till livet som opererad, till exempel ätbeteende och självkänsla. Samtalsträffarna leds av en samtalsledare från HOBS. Syftet med träffarna är gemenskap, och varken ledaren eller de som deltar har en medicinsk expertis.

När?
Första träffen är tisdagen 4/4 klockan 18.00-19.00. Vi träffas sedan samma tid var fjärde tisdag.

Vem?
Du som har genomgått bariatrisk kirurgi, till exempel gastric bypass eller sleeve, eller som snart ska opereras (har ett bokat operationsdatum).

Kostnad?
Gratis, men du behöver vara medlem i Riksförbundet HOBS. Medlemskap kostar 50 kronor per år. Läs mer på vår hemsida, hobs.se/blimedlem.

Anmälan
Maila till ambassador@hobs.se senast 2/4.

“Dessa träffar har betytt otroligt mycket för mig då mitt landsting inte erbjöd mig någonting efter operationen. Jag var vilse i öknen och visste inte åt vilket håll man ska gå. HOBS träffas var min kompass som ledde mig rätt."
- Deltagare i HOBS träffasFöreläsning om Obesitas och NPF den 22 mars

Publicerad 2023-03-16

Det finns tydliga samband mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), till exempel adhd och autism, och obesitas. I en svensk studie av tonåringar med obesitas skattade hälften av föräldrarna att deras barn hade problem kopplade till autism eller adhd. Innebär npf en ökad risk att utveckla obesitas, och vad beror det i så fall på?
Vi vet att mycket av det som ökar risken för att utveckla obesitas - till exempel psykisk ohälsa, trauma och socioekonomisk utsatthet - är vanligare hos personer med npf, men är detta hela förklaringen till sambandet?
Med utgångspunkt i aktuell forskning går HOBS samordnare Charlotte Ovesson igenom hur sambanden mellan obesitas, adhd och autism ser ut.
Föreläsningen är digital och äger rum onsdagen 22 mars kl. 12.00-13.00. Den riktar sig till alla som vill lära sig mer om obesitas och npf.
Att lyssna på föreläsningen är gratis för HOBS medlemmar. Om du inte är medlem kan du bli det för 50 kronor. Du kan enkelt swisha beloppet till 1233059300 eller betala in på plusgirokonto 425716-8. Ange ditt namn samt kontaktuppgifter i fritexten när du gör betalningen, och mejla dina kontaktuppgifter till medlem@hobs.se.
För att anmäla dig till föreläsningen, skicka ett mail till info@hobs.se. Ange “Anmälan 22 mars” i ämnesraden på mailet. I god tid före föreläsningen kommer du att få en länk till
Zoom.

Nu söker vi dig som är mellan 14-19 år!

Publicerad 2023-03-15

Vi arbetar just nu med projektet “Jag räknas” som ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Vi söker nu ungdomar i åldern 14-19 år som vill engagera sig i projektet och skulle vara mycket glada och tacksamma om vi kan få hjälp att sprida den här information till ungdomar som lever med obesitas. Bifogat hittar ni en affisch i A4-format som ni gärna får sätta upp på en plats där ungdomar kan se den och även sprida informationen direkt till de ungdomar ni möter.

Läs mer om hur ungdomarna kan engagera sig på hobs.se/zone/jag-raknas/inside/1232.

De ungdomar som är nyfikna på att medverka och vill veta mer är varmt välkomna på en av våra digitala kvällsträffar där vi berättar mer om projektet och de olika möjligheterna att delta. Vi kommer ha kvällsträffarna via Google Meet och länk kommer skickas ut i god tid till de som anmält sig. Ingen nedladdning av något program krävs och anmälan gör man på info@hobs.se eller via sms till: 073-554 35 59.

Träffarna kommer att vara under följande dagar och tider:

  • Måndag 17/4 klockan 19:00-20:00
  • Tisdag 25/4 klockan 19:00-20:00
  • Onsdag 2/6 klockan 19:00-20:00
  • Torsdag 11/6 klockan 19:00-20:00
Man väljer en av dagarna att delta på. Detta är ett volontärsuppdrag så ingen ekonomisk ersättning utgår.
Möter du ungdomar i ditt arbete sprid gärna det här 
 

När ska vi få en fungerande obesitasvård?

Publicerad 2023-03-10

Den senaste tiden har vi sett en hel del diskussioner i media kring vinstdrivande bolag som tjänar pengar på att skriva ut läkemedlet Ozempic till personer som inte har typ 2-diabetes. Ofta med hänvisning till att det beror på en bantningstrend från Hollywood och en fåfäng önskan om att bli smalare.

I Aftonbladets ledare den 2 mars skriver till exempel Zina Al-Dewany “En trend som började i Hollywood har letat sig in till vanliga Svensson som vill gå ner i vikt.”

I en krönika i Expressen den 28 februari skriver till exempel Fanny Svärd “Ätstörning i en spruta. Hollywoods nya favoritdrog är en diabetesmedicin som får kilona att rasa.”

HOBS har vid flera tillfällen försökt få replik på dessa ledare och artiklar och att få debattinlägg publicerade, men nekats.

Naturligtvis är det problematiskt både med nätläkare som skriver ut läkemedel på tveksamma grunder och med den vikthets som båda tidningarna lyfter. Men vad som helt missas i all rapportering kring ämnet är alla de patienter som varje dag hör av sig till oss på patientorganisationen HOBS, Hälsa oberoende av storlek, och är förtvivlade för att de inte får hjälp från vården.

Patienter som lever med den komplexa och kroniska sjukdomen obesitas och som verkligen kämpar för att få bli friska. Patienter som har testat allt och som lagt enorma summor på olika dieter och kurser hos vinstdrivande viktminskningsföretag. Patienter som gråtande har gått från den offentliga vården med budskap som “Men det är bara att skärpa dig! Ät lite mindre och rör dig mer så löser det sig.”

Att reducera dessa patienters kamp för att få behandling för sin sjukdom till att det skulle handla om en bantningstrend visar på en stor oförståelse för sjukdomen obesitas. Vad det handlar om är patienter som mår mycket dåligt på grund av sin sjukdom och hur den påverkar deras vardag.

Patienter som lider varje dag och som har gjort det i flera år. Som gör det för att vi inte har en fungerande obesitasvård i Sverige eller subventionerade läkemedel att tillgå, och för att köerna till de få mottagningar som finns är så långa.

HOBS har i flera år flaggat för att Sverige inte har inte en jämlik och fungerande vård för patienter med obesitas. Det är bland annat detta som lett till att vinstdrivande företag nu tagit över "ansvaret" för att behandla denna målgrupp som beslutsfattare i åratal har nekat resurser för vård. Behandlingen finns inom offentlig sjukvård idag, men oftast behöver du vara riktigt sjuk för att få tillgång till den, om ens då. Dessutom lägger många patienter stora summor på läkemedel för att de inte är subventionerade.

Är det då de privata vinstdrivande företagen vi ska klandra? Eller ska vi snarare rikta vår blick mot de beslutsfattare som inte har tagit problemet på allvar? Som inte tillsatt tillräckliga resurser för obesitasvård eller tagit beslut om att låta fler läkemedel vara subventionerade. 

Dömandet riktas också mot patienterna själva och vi ser hur två behövande patientgrupper ställs mot varandra. Ozempic är ett diabetesläkemedel som är subventionerat. Exakt samma läkemedel, men i lite högre dos och under ett annat namn, är godkänt för behandling av obesitas, men det är inte subventionerat.

Vi på HOBS vill ha svar på vad beslutsfattarna gör för att hjälpa den här patientgruppen. Vi har i flera år påtalat att det är hit vi är på väg. Det handlar inte om att vi förespråkar vinstdrivande vårdföretag. Det handlar inte heller om att vi förespråkar en vikthets eller ett ohälsosamt smalhetsideal. Inte heller förespråkar vi vissa läkemedel eller behandlingar över andra.

Vad det handlar om är att vi anser att alla patienter som lever med diagnos obesitas, efter informerade samtal med sin läkare, ska ha rätt till evidensbaserade och subventionerade läkemedel. Precis som patienter med andra diagnoser har.Välkommen till HOBS Obesitas Sverige vecka, 6-10 mars

Publicerad 2023-03-06

Den 4 mars är det World Obesity Day och det uppmärksammar HOBS genom att hela vecka 10 bjuda in till kostnadsfria lunchföreläsningar, samt en kvällsföreläsning, online med representanter från professionen.

Tillsammans med föreläsare från Cancerfonden,  Hjärt-Lungfonden, EASO, SFO och SFOK vill HOBS belysa komplexiteten i sjukdom obesitas och lyfta hur viktigt det förebyggande arbetet är.

Alla föreläsningar genomsyras av det viktiga patientperspektivet och vi kommer under veckan också att få höra patienternas egna röster.

Föreläsningarna vänder sig främst till dig som är beslutsfattare eller arbetar inom hälso- och sjukvården, men alla är välkomna till de kostnadsfria föreläsningarna som livesänds på Zoom.

Temat för HOBS Obesitas Sverige-vecka är "Gemensamt ansvar". Vi äger frågan gemensamt och det är tillsammans vi kan skapa långsiktig förändring.

hobs.se/obesitassverigevecka hittar du schemat för alla veckans föreläsningar och under varje rubrik kan du läsa mer om innehållet och om föreläsaren.

Du anmäler dig via hemsidan och får en Zoom-länk skickad till dig för respektive föreläsning du anmält dig till.

Trots att kunskapsläget hela tiden förbättras ser vi att det finns en stor okunskap, både om diagnosen och om rätten till evidensbaserad och jämlik vård. Vi ser det som nödvändigt att ta ett gemensamt grepp om fråga och börja arbeta förebyggande på samhällsnivå, istället för att skuldbelägga den enskilda indviden. Med Obesitas Sverige-veckan är HOBS önskan att lyfta viktiga frågor, öka kunskapen, skapa engagemang och bidra till förändring.

Varmt välkommen!

8-åring nekas vård trots obesitas grad 2

Publicerad 2023-03-06

Om och om igen blir vi på HOBS kontaktade av förtvivlade föräldrar som kämpar för att deras barn ska få tillgång till den vård de har rätt till. Det handlar om barn med obesitas grad 2 med stor risk att inom en snart framtid utveckla allvarliga följdsjukdomar. Trots det får de ingen hjälp.

Det senaste fallet handlar om ett 8-årigt barn i Blekinge som, trots obesitas grad 2 (sjuklig obesitas) och föräldrar som vädjar om hjälp, nekas vård av regionens barnklinik. I sitt svar på remissen skriver verksamhetschefen att de inte erbjuder någon sammanhängande obesitasvård och att kliniken enbart har en “obesitasintresserad läkare”.

Patienten i fråga har ett IsoBMI på över 35. Ett flertal studier visar att redan för barn med ett IsoBMI som överskrider 30 uppstår risk för extremt allvarliga följdsjukdomar.

HOBS har även blivit kontaktade av vårdnadshavare till ytterligare två barn i Blekingen som beskriver en liknande situation. Men fallen är inte unika för Blekinge, utan på HOBS får vi varje vecka höra vittnesmål från föräldrar runt om i Sverige som kämpar för att deras barn ska få tillgång till en fungerande vård.

Föräldrar som ser sina barn bli allt sjukare i sin sjukdom, med en vikt som skenar och ett psykiskt dåligt mående. Föräldrar som möts av långa vårdköer och, om de till slut får tillgång till vård, får långt mycket färre än de 26 vårdkontakter per år som riktlinjerna rekommenderar för en fungerande behandling.

I de nationella riktlinjerna för vård av obesitas som släpptes 2022 slår Socialstyrelsen fast att barnobesitas är en komplex och kronisk sjukdom som kräver behandling. Det är en stark och tydlig signal om att detta är en sjukdom som ska prioriteras och resurssättas.

Redan 1997 fastslog WHO att obesitas är en sjukdom och de svenska diagnoskriterierna kom 2013. Trots detta har vi 2023 ett stort antal barn i Sverige som inte får den vård de behöver för att kunna få en jämlik och hälsosam start i livet. Barn som med stor sannolikhet kommer bära med sig sin sjukdom in i vuxenlivet med kraftigt ökad risk för en rad allvarliga följdsjukdomar, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar, 13 olika former av cancer samt psykisk ohälsa.

Trots det kan en verksamhetschef på en svensk barnklinik år 2023 neka en patient med obesitas grad 2 vård med hänvisning till remissindikationer som säger att enbart barn med mycket hög risk för komplikationer eller etablerade komplikationer kan tas emot.

Vi hör ofta att detta sker främst i norra Sverige, men HOBS har åtskilliga exempel på när det också sker i väl fungerande sjukvårdsregioner, såsom Blekinge som tidigare haft en fungerande behandling av barn med obesitas.

Riktlinjerna är glasklara - barn med obesitas ska erbjudas behandling - så HOBS måste fråga var det då brister. Är det verksamhetschefen på den enskilda kliniken som prioriterar bort de här barnen? Är det beslutsfattarna som inte tillsätter tillräckliga resurser?

Vi måste också fråga oss om det inte i grunden handlar om synen på obesitas som en självförvållad diagnos. Att det är något patienten själv och dess vårdnadshavare ska kunna lösa på egen hand.

När vi ser oss om i Sverige 2023 kan vi konstatera att det synsättet inte fungerar, utan tvärtom bidrar till allvarlig skada för många barn. Vi ser att andelen barn med obesitas bara fortsätter att öka. Något som kommer få stora konsekvenser i form av skenande kostnader på samhällsnivå och stort lidande på individnivå.

Den 6-10 mars pågår HOBS Obesitas Sverige-vecka med en rad föreläsare som bland annat lyfter den viktiga frågan om tillgång till vård, kopplingen mellan obesitas och följdsjukdomar och hur samhället bidrar till barnobesitas. Läs mer om veckan och alla föreläsningarna på hobs.se/obesitasvecka.Personer med ett högre BMI är varken korkade eller lata – de behöver din hjälp.

Publicerad 2023-03-03

Det budskapet skickar HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid till vården i en krönika som publicerats på doktorn.se med anledning av World Obesity Day den 4 mars. Du hittar länk till krönikan i dess helhet här.

Jenny Vinglid frågar hur det i vårdsverige 2023 fortfarande kan vara helt accepterat att stigmatisera en patient med en komplex och kronisk sjukdom. En sjukdom som är en av de största folksjukdomarna i både Sverige och resten av världen.

Med anledning av World Obesity Day arrangerar HOBS under hela vecka 10, den 6-10 mars, en rad lunchföreläsningar som bland annat lyfter stigmatisering och bemötande inom vården. Läs mer på hobs.se/obesitassverigevecka.HOBS söker samtalsledare (volontärer) för personer som genomgått obesitaskirurgi

Publicerad 2023-02-22

En form av behandling för obesitas (fetma) är kirurgi, till exempel gastric bypass eller gastric sleeve. Att genomgå en sådan operation är en stor omställning. Operationen påverkar stora delar av livet och det finns mycket att tänka på som opererad, till exempel att äta regelbundet och att ta vitaminer dagligen. Patienten kan också drabbas av komplikationer som påverkar hen i vardagen och som hen behöver förhålla sig till. 

Att gå ner mycket i vikt är i sig en stor omställning. Hur påverkar viktnedgången relationerna i mitt liv, och hur påverkar det min självkänsla? Hur har min hälsa förändrats sedan operationen? Frågeställningarna för patienten är många. 

I denna stora livsomställning kan det vara skönt att prata med andra i samma situation och dela med sig till varandra av erfarenheter. Därför finns HOBS träffas.

Riksförbundet HOBS är en patientorganisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas (fetma). Vi arbetar bland annat med stödverksamhet för patienter. HOBS träffas är digitala samtalsträffar för personer som ska genomgå eller har genomgått magsäckskirurgi. Vi som leder och arbetar med grupperna har ingen medicinsk expertis, utan grupperna fungerar enbart som stöd och ett forum att bolla tankar och erfarenheter.

Nu söker vi volontärer som vill vara samtalsledare för en ny grupp inom ramen för HOBS träffas.

Samtalsledarens uppgifter är att:

  • Planera och genomföra träffarna utifrån den studiehandledning som finns
  • Leda samtalen under träffarna, till exempel fördela ordet
  • Sköta kommunikationen med de deltagare som ingår i gruppen
  • Dokumentera hur många som deltar på träffarna och vad som diskuteras

Träffarna sker utifrån olika teman, till exempel kost, ätbeteende, fysisk aktivitet, relationer, självkänsla och komplikationer. Det finns en studiehandledning för dig som samtalsledare som du arbetar utifrån. Om du behöver stöd finns HOBS samordnare, vars roll är att hjälpa dig i ditt uppdrag.

Som person är du kommunikativ och lyhörd. Du trivs med att arbeta med människor och är intresserad av frågor som rör hälsa. Det är en fördel om du själv är opererad eller ska opereras, men det är inget krav. Det är också bra om du har kunskap om den här typen av operationer. Om du inte har det får du möjlighet att lära dig det.

Det är också en fördel om du kan hitta deltagare till träffarna. Vi kommer självklart att gå ut med information i våra kanaler, men om du själv har idéer och kontakter är det bra. Du har kanske en bekant som vill ingå i gruppen, eller vet var du kan hitta intresserade?

Gruppen träffas digitalt en timme minst en gång i månaden. Vilken dag och tid som passar bäst bestämmer ni i gruppen. 

Om du är intresserad av att bli samtalsledare, skicka ett mail till ambassador@hobs.se och berätta lite om dig själv. ICAs reklamfilm har fällts av Reklamombudsmannen

Publicerad 2023-02-16

I slutet av 2022 sände Ica en reklamfilm som nu har fällts av Reklamombudsmannen. Många tittare anmälde reklamen, då de upplevde att den spädde på en stereotyp bild av personer med ett högre BMI.

Även HOBS fick ta emot många mejl och samtal från ledsna och arga medlemmar och vi tog direkt kontakt med Ica för att förmedla HOBS och medlemmarnas syn. 

Tyvärr är detta inget unikt för Ica utan vi ser varje dag hur stora vinstdrivande företag i sin marknadsföring spär på fördomar som finns mot personer med ett högre BMI. Man ser inte sin roll och tar inte ansvar för att motverka den felaktiga bild som förmedlas som är baserad på fördomar.

Detta sker varje vecka i media. Vi ser det till exempel i hur artiklar om övervikt eller obesitas bildsätts med en närbild på en stor mage med en påse chips framför eller en mun full med godis. Detta är stigmatiserande bilder som förstärker fördomar.

I populärkulturen beskrivs ofta personer med ett högre BMI som korkade eller lata. Vi vet att de här bilderna har betydelse och att diskriminering är vanligt. Det är till exempel svårare att få ett jobb om du har ett högre BMI. Även inom vården ser vi ett dåligt bemötande av personer med ett högre BMI, baserat på fördomar.

HOBS har i snart 30 år arbetat aktivt med att belysa och motverka denna stigmatisering. Vi har sett en viss förbättring, men ändå blir det fel, gång på gång. Vi är därför glada för att Reklamombudsmannen i det fallet valde att fälla reklamen.

Du som arbete inom reklam och media och önskar boka en föreläsning eller utbildning om icke-stigmatiserande kommunikation är välkommen att mejla info@hobs.se.PCOS är underdiagnostiserad i Sverige!

Publicerad 2023-02-13

SVT (https://www.svt.se/nyheter/stort-morkertal-kring-pcos-kan-ta-ar-tills-man-far-diagnos) skriver att ungefär 5 procent av alla kvinnor i Sverige har diagnostiserats med den hormonella störningen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). I världen har cirka 10-18 procent av personer med livmoder PCOS. Detta tyder på att det sker en underdiagnostisering i Sverige, alltså att många lever med PCOS utan att ha fått en diagnos.

PCOS ger symptom som oregelbundna menstruationer, besvärande hårväxt, akne, infertilitet och viktuppgång. 

Under 2022 genomförde HOBS en undersökning om PCOS ur ett patientperspektiv. Det framkom att patienterna upplever att deras PCOS orsakar ett stort lidande för dem. De mår framför allt dåligt av viktuppgången och den generande hårväxten, och många som inte kan bli gravida mår mycket dåligt över detta. Många som inte kan bli gravida blir dessutom nekade fertilitetsbehandling för att de har ett för högt BMI.

Trots detta lidande blir patienterna bemötta av vården som om PCOS vore något litet, och beskedet om diagnosen ges på ett icke-empatiskt sätt. Ofta får patienten ingen information om syndromet utan får höra att hen ska “gå hem och söka på nätet”. Det är också vanligt att patienten inte får någon behandling. Patienten får höra att hen behöver gå ner i vikt och att det kommer att göra att hen mår bättre, men hen får ingen hjälp med viktnedgång av vården.

PCOS betraktas därmed som ett problem som patienten enkelt kan lösa själv genom att välja att gå ner i vikt, istället för att det ses som en diagnos vården bör behandla. Skulden för syndromet läggs på patienten. Undersökningen visar tydligt att det finns en okunskap om såväl PCOS som övervikt och obesitas inom vården.


Du kan läsa HOBS rapport om PCOS här. Över 1000 patienter har svarat på vår enkät och 10 har intervjuats. Rapporten bygger på deras erfarenheter.