Öka din kunskap om hetsätning!

Publicerad 2021-10-04

Hetsätningsstörning är en av de vanligaste ätstörningarna i Sverige ,trots detta hör vi sällan röster från personer med erfarenheter av hetsätning. Många upplever att de finns ett stigma att leva med hetsätning och att det finns en stor okunskap vilket gör att en möts av fördomar. Öka din kunskap under vårt lunchseminarium där vi kommer dela intervjuer som vi har gjort med professionen och hör två personer dela sina erfarenheter och perspektiv kring hetsätningsstörning. 

Intervjuade:

  • Ata Ghaderi, psykolog Stockholms centrum för ätstörningar Forsknings- och utvecklingsenheten
  • Karin Olsson, psykolog på Resundmottagnigen i Malmö
  • Therese Karlsson som lever med hetsätningsstörning
  • Anonym berättare som lever med hetsätningsstörning

Datum: 11/11 

Tid: 12:00-13:00

Lunchseminariet sker digitalt via Zoom och är gratis för HOBS medlemmar. För icke-medlemmar kostar föreläsningarna 200 kr/st.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår. Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. OBS, alla kan vara medlemmar i HOBS! 

Anmäl dig till info@hobs.se. Uppge i ämnesraden “Lunchseminarium hetsätningsstörning”.

Lunchwebbinare om hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi

Publicerad 2021-10-04

HOBS fick ett stort deltagande och positiv respons från vår föreläsning i september, så vi har bestämt att köra den igen onsdag den 27 oktober kl 12-13:00. Deltagarna angav hur viktigt det skulle vara för flera inom primärvården att ta del av den kunskapen, så vi skulle vilja be er att dela vidare till era kollegor och kontakter.

Över 100,000 personer i Sverige är opererade med bariatrisk kirurgi. En del av de drabbas av blodsockerfall/hypoglykemi, vilket kan orsaka stora svårigheter i deras vardag men kan även leda till allvarliga konsekvenser som anfall och medvetslöshet. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få.

Vi på Patientorganisationen HOBS vill bidra med kunskapsspridning och bjuder in er till en föreläsning kring hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi, där vi kommer att gå igenom orsaker, konsekvenser och möjliga behandlingar. Dessutom kommer ni få ta del av patienters erfarenheter kring hypoglykemi.

Föreläsningen för vårdgivare blir onsdagen den 27:e oktober kl 12:00 - 13:00. Den kommer att ske digitalt via zoom och är gratis för medlemmar i HOBS. För icke-medlemmar kostar föreläsningen 200 kr (vem som helst kan vara medlem hos oss, även sjukvårdspersonal). Stöd vårt arbete och bli medlem på HOBS idag, gå in på hobs.se.

Anmäl dig till info@hobs.se, uppge i ämnesrad “Föreläsning Profession”.

HOBS TRÄFFAS- för dig som har eller ska genomgå en obesitasoperation

Publicerad 2021-10-04

Nu startar vi upp en ny HOBS träffas grupp på kvällstid, vill du var med? 
Vill du dela med dig av dina erfarenheter, frågor och funderingar kring obesitasoperationer? Då kan du vara med i HOBS träffas! Här möts personer som redan genomgått en obesitasoperation, som står i kö, eller de som har funderingar kring operationer och vill ta del av andras erfarenheter. En trygg plats att dela tankar och funderingar.

Vi har haft ett intresse från våra medlemmar att anordna mötestider senare och har nu en ny samtalsledare som kan anordna HOBS träffas kvällstid med start den 3 november! Alla möten är digitala så oavsett var du bor i landet kan du delta! Vill du vara med ? Gör en intresseanmälan på ambassador@hobs.se om märk mailet " HOBS träffas".

Varmt välkommen till HOBS Träffas!

HOBS Träffas är en del i vårt projekt Jämlik vård och ökad egenmakt som är möjligt tack vare Arvsfonden

[ST: En kvinna sträcker upp sin arm i luften].

Missa inte våra kommande lunch och kvälls webbinar!

Publicerad 2021-09-30

Vi vill bidra med kunskapsspridning därför erbjuder vi två föreläsningar under oktober.

Onsdagen den 20:e oktober är det föreläsning om obesitas/fetma och psykisk ohälsa.

Onsdagen den 27:e oktober föreläser Lua Rangel om obesitaskirurgi och blodsockerfall/hypoglykemi.

Obesitas/fetma och psykisk ohälsa

Visste du att det finns ett samband mellan psykisk ohälsa och obesitas? Psykisk ohälsa kan öka risken för att utveckla obesitas. Sambandet går också åt andra hållet: obesitas leder till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Det finns också en koppling mellan obesitas och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, till exempel autism och ADHD. Enligt en ny studie uppvisar 50% av alla ungdomar som behandlas mot svår obesitas symptom på en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Föreläsningen ges av Charlotte Ovesson: beteendevetare och själv drabbad av obesitas och psykisk ohälsa. Under föreläsningen kommer du både att få ta del av fakta och Charlottes egna erfarenheter.

Obesitaskirurgi och hypoglykemi

Det finns över 100,000 personer i Sverige som är opererade med bariatrisk kirurgi (magsäcksoperation). En del av de drabbas av blodsockerfall/hypoglykemi, vilket kan orsaka stora svårigheter i deras vardag men kan även leda till allvarliga konsekvenser som anfall och medvetslöshet. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få.  Föreläsningen hålls av Lua Rangel, dietist. Lua har i många år jobbat med patientgruppen. 

Båda föreläsningarna ges vid två tillfällen: ett för vårdgivare och ett för patienter. 

  • Psykisk ohälsa, för vårdgivare: 20/10 klockan 12.00-13.00
  • Psykisk ohälsa, för patienter: 20/10 klockan 18.00-19.00
  • Hypoglykemi, för vårdgivare: 27/10 klockan 12.00-13.00
  • Hypoglykemi, för patienter: 27/10 klockan 18.00-19.00

Föreläsningarna sker digitalt via Zoom och är gratis för HOBS medlemmar. För icke-medlemmar kostar föreläsningarna 200 kr/st.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår. Klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. OBS, alla kan vara medlemmar i HOBS! 

Anmäl dig till info@hobs.se. Uppge i ämnesraden vilken föreläsning du är intresserad av, till exempel “Föreläsning vårdgivare psykisk ohälsa”. Kort utbildning om covid-19 för dig som möter barn och ungdomar.

Publicerad 2021-09-08

Vi har tagit fram en kort utbildning till dig som möter barn och ungdomar i ditt arbete, den är till för att ge dig stöd vid barn och ungas oro, tankar och funderingar kring COVID-19. 

Utbildningens innehåll återspeglar de vanligaste funderingarna barn och ungdomar känner kring covid-19 och Sveriges ledande expert Kajsa Järvholm vägleder dig med sina svar….  

Sprid gärna utbildningen i ditt nätverk, våra barn och unga behöver  fler vuxna som kan möta deras oro, tankar och funderingar. 

Marknadföring för utbildningen hittar du här

Tryck på länken så kommer du direkt till utbildningen. www.hobs.se/covid19

 

Vittnesmål från patienter

Publicerad 2021-08-20

Vi får fortfarande in berättelser från er patienter om hur ni blivit bemötta i vårdsammanhang. Många av vittnesmålen pekar på att de finns stora brister i bemötandet inom sjukvården. Flera patienter beskriver att de inte längre besöker vården med rädsla för att bli utsatt för kränkande behandling eller få en felaktig diagnos. Detta måste få ett slut.
Fortsätt att dela era berättelser med oss så att vi kan sprida vidare detta i kontakt med sjukvården så vi kan förbättra bemötandet i hälso- och sjukvården.
Tack till er som valt att dela era berättelser, vi är många som delar liknande upplevelser ❤
Länk till enkätundersökning:

Föreläsning för dig som patient eller för dig som möter patienter i ditt yrke med Hypoglykemi.

Publicerad 2021-08-11

Det finns över 100,000 personer i Sverige som är opererade med bariatrisk kirurgi (magsäcksoperation). En del av de drabbas av blodsockerfall/hypoglykemi, vilket kan orsaka stora svårigheter i deras vardag men kan även leda till allvarliga konsekvenser som anfall och medvetslöshet. Kunskapen kring denna patientgrupp är fortfarande låg, trots att det finns behandlingar och hjälp att få. 

Vi på patientorganisationen HOBS vill bidra med kunskapsspridning och bjuder in dig till en föreläsning kring hypoglykemi efter bariatrisk kirurgi, där vi kommer att gå igenom orsaker, konsekvenser och möjliga behandlingar. Dessutom kommer ni få ta del av andra patienters erfarenheter kring hypoglykemi. Föreläsaren är Lua Rangel, som är dietist i grunden och som har jobbat i många år med denna patientgruppen. 

Vi kommer att hålla två föreläsningar, en riktad till vården, onsdagen den 8:e september kl 12:00 - 13:00, för de som jobbar inom vården och möter denna patientgrupp. 

Senare samma dag, kommer vi att hålla en till föreläsning, riktad till personer som själva upplever dessa symptom med hypoglykemi, den blir den 8:e september kl 18:00 - 19:00. 

Båda föreläsningar kommer att ske digitalt via zoom och är gratis för alla medlemmar i HOBS. För icke-medlemmar kostar föreläsningen 200 kr.  Medlemskap hos HOBS kostar bara 50 kr per kalenderår, klicka här för att läsa mer och bli medlem idag. 

Anmäl dig till info@hobs.se, uppge i ämnesrad “Föreläsning Profession”, om du jobbar inom vården eller “Föreläsning Patienter” om du själv drabbas av hypoglykemi. 

Någon gång måste någon bryta tystnaden

Publicerad 2021-07-05

Jag kände bara shit! Har det kommit till denna nivå nu? Jag var på ett skådespelarjobb för en liten roll i en tv-serie. När jag kom till kostymavdelningen sa de: “Så stora kläder tror jag inte vi har”. Att uttrycka sig så kändes fel, det var så uppenbart att de ville säga: “Sådär tjock kan du inte vara i denna roll”. 

Läs hela Selmas story här

Artiklar i facktidskriften Fysioterapi,

Publicerad 2021-07-05

I den medicinska facktidskriften Fysioterapi, som når majoriteten av landets sjukgymnaster/fysioterapeuter finns ett publicerat temanummer om övervikt som vi verkligen vill uppmärksamma.
"Vikten säger inte allt om patientens hälsa. Obesitas är en komplex och kronisk sjukdom som inte handlar om dålig karaktär. Ändå möts de drabbade av fördomar och okunskap i vården".
Artikeln lyfter även fram tre patienter som berättar deras erfarenheter kring obesitas, så här beskriver en patient: "Man är ju superexpert på allt som har med kalorier och träning att göra, men så kommer man hit och inser att man verkligen inte visste allt. Att redan första dagen få veta att det här är en sjukdom, bara det var nytt!"
 

Nyhetsbrev

Publicerad 2021-06-14

Ni har väl inte missat vårt senaste nyhetsbrev?

Om ni missat det hittar ni det här