HOBS medverkar i DNs artikelserie om obesitas, bemötande och vård

Publicerad 2022-12-01

Idag är HOBS med i DN och pratar om bemötande inom vården av personer som lever med övervikt eller obesitas. Bland annat lyfter HOBS sju önskemål till vården.

DN publicerar just nu en artikelserie där de möter patienter, anhöriga och experter och ställer frågor om bland annat bemötande och behandling. Hur blir personer med övervikt bemötta av vården? Kan vi tackla folkhälsoproblemet obesitas annorlunda? 

I dagen artikel hänvisas också till HOBS rapport om bemötande inom vården. Vill du ta del av rapporten i dess helhet kan du gå in på hobs.se/bemotanderapport.

Här är HOBS sju önskemål till vården:

  1. Utgå inte från förutfattade meningar, som att den som har högt BMI dricker läsk och äter skräpmat eller inte tränar. Ställ öppna och nyfikna frågor kring patienten kost, rörelse samt psykisk hälsa så som stress och sömn.

  1. Tänk på att patienter med övervikt och obesitas inte är en homogen grupp utan behöver bemötas som individer. Det finns ofta flera orsaker bakom ett högre BMI, till exempel en hormonrubbning eller psykisk ohälsa.

  1. Fundera på vilka ord du använder. Vi lever i ett samhälle med viktstigma och för många patienter är till exempel ordet ”tjock” stigmatiserande.

  1. Be om lov att få prata om patientens vikt. Prata bara om vikten i relation till patientens hälsa, inte utseende.

  1. Informera om hälsorisker på ett sakligt sätt.

  1. Var uppmärksam på att även om du inte menar något illa så kan det du säger tas emot

         på ett negativt sätt av en patient som tidigare mött fördomar och misstro.

  1. Genomför en medicinsk utredning innan du sätter diagnosen obesitas i journalen.HOBS vinner prestigefyllt europeiskt pris

Publicerad 2022-11-30

I dag tillkännagav European Coalition for People living with Obesity (ECPO) att HOBS tilldelas årets pris för bästa program för patientengagemang.

HOBS tilldelas priset bland annat för den kampanj som genomfördes i samband med World Obesity Day 2022 då HOBS lanserade rapporten “Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så tjock” om bemötande inom vården.

Rapporten bygger på en enkät där personer som lever med övervikt eller obesitas har fått berätta om sina erfarenheter av vårdmöten. De har även fått svara på frågan om hur de skulle vilja bli bemötta.

I samband med lanseringen genomförde HOBS också en kampanj i sociala medier för att lyfta frågan om diskriminering och stigmatisering, både inom vården och i samhället i stort.

I motiveringen till priset lyfts även HOBS stödverksamhet och de olika föreläsningar HOBS arrangerar för bland annat personal som arbetar inom vården.

Vi på HOBS är glada och stolta över att få ta emot utmärkelsen!

Läs mer på woday.eu/grants-and-awards/2022-award-winners.

Ladda ner HOBS rapport om bemötande på hobs.se/bemotanderapport

Föreläsning om viktstigma och bemötande

Publicerad 2022-10-26

Viktstigma och bemötande
23 november, kl 12-13 via Zoom

Anne Christenson berättar om obesitas och viktstigma. Hur uppstår viktstigma? Hur yttrar sig stigmatisering i hälso- och sjukvården, och vad kan göras för att förbättra kommunikation och bemötande?

Om föreläsaren

Anne Christenson är Fysioterapeut, Kognitiv terapeut och obesitasforskare med 25 års erfarenhet av obesitas. Hon arbetar kliniskt med patienter på Överviktscentrum, Akademiskt Specialistcentrum i Stockholm. Hennes forskning handlar om obesitas vid graviditet, om viktrecidiv efter magsäckskirurgi samt om viktstigma, bemötande och hur man samtalar om kroppsvikt och levnadsvanor.

Anmälan

Föreläsningen äger rum digitalt, på Zoom, kl 12.00-13.00. För medlemmar i HOBS är föreläsningen gratis. Medlemskap i HOBS kostar 50 kronor per år. Läs mer och anmäl dig på hobs.se/blimedlem.

Alla kan bli medlemmar i HOBS, och genom att vara medlem stöttar du HOBS arbete för en jämlik vård och ett gott bemötande för alla oavsett kroppsstorlek. Eftersom vi arbetar med att föra fram patientperspektivet är vi en viktig röst och vi samverkar ofta med vården och forskningen.

Även du som inte är medlem är välkommen på föreläsningarna. Du betalar då 200 kronor per föreläsning.

Du anmäler dig genom att maila till info@hobs.se. Märk mejlet med “Anmälan föreläsning viktstigma”.

Ange även om du är medlem eller om du önskar få betalinformation. Du får ett mejl med länk till Zoom i god tid innan föreläsningen startar.

Rapport om hetsätningsstörning lanseras 17 november

Publicerad 2022-10-26

Den 17 november släpper HOBS en helt ny rapport om hetsätningsstörning. Rapporten bygger på över 1000 enkätsvar och nio djupintervjuer och är unik då det är den första rapporten om hetsätningsstörning som lyfter ett så stort antal patientröster.

Rapporten presenteras på Zoom torsdag den 17 november kl 12-13. Rapportförfattarna Ellen Öhrnell och Charlotte Ovesson, som båda är samordnare på HOBS, presenterar de viktigaste insikterna. De lyfter även HOBS slutsatser och ger förslag på förändringar som kan förbättra situationen för patienterna.

Lanseringseventet är öppet för alla intresserade, men vänder sig i synnerhet till dig som arbetar inom vården. Du anmäler dig genom att mejla info@hobs.se. Skriv “Anmälan 17 november” i ämnesraden. I god tid innan eventet får du en länk till Zoom via mejl. 

Deltagarna i undersökningen har fått beskriva sin upplevelse av att leva med hetsätningsstörning och hur de bemöts av vården och av samhället i stort. De har också fått berätta hur de önskar bli bemötta och vilka förändringar de önskar se.

Hetsätningsstörning drabbar 2-4% av Sveriges befolkning, och trots att det är en relativt vanlig ätstörning är den nyare som diagnos än till exempel anorexi och bulimi och inte lika välkänd. Syftet med undersökningen och rapporten är att öka kunskapsläget och minska stigmatiseringen som många drabbade upplever.

Ätstörningen utmärks av hetsätningsepisoder där den drabbade bland annat äter fortare än normalt och en stor mängd. Ofta är det kopplat till stora skuld- och skamkänslor och att den drabbade äter i hemlighet. 

Undersökningen visade bland annat att 76 procent av respondenterna anser att vården inte har tillräckliga kunskaper om hetsätningsstörning. Missnöjet med vården är stort och många av patienterna upplever att de blir bortviftade när de berättar om sina problem.

Det är tydligt att både vården och allmänheten behöver ett kunskapslyft om hetsätningsstörning. Detta är en ätstörning som skapar stort lidande hos patienten, men patienten blir ofta inte bemött på ett bra sätt. Patienterna kräver inte mycket – att bli lyssnade på och tagna på allvar! Vi behöver en bättre ätstörningsvård där även patienter med hetsätningsstörning får hjälp.Bassängträning i Jönköping

Publicerad 2022-09-07

Bor du i eller i närheten av Jönköping? Då är du varmt välkommen på bassängträning för dig som lever med övervikt eller obesitas.

HOBS länsförening i Jönköping är glada att kunna erbjuda bad i den nyrenoverade simhallen i Norra Hammar. Bassängen är bokad enbart för HOBS under en timme varannan söndag kl 10.30-11.30 med start vecka 37. Kom och prova på kostnadsfritt första gången. HOBS medlemmar badar gratis.

Just nu söker HOBS även dig som vill leda vattengympa i Jönköping. Om du är intresserad får du gärna kontakta Monika Andreasson på monicaandreasson@hotmail.com.

HOBS Jönköping bjuder även in till Onsdagsträffen där du har möjlighet att träffa andra som har erfarenhet av att leva med övervikt och obesitas. Vi samlas och lyfter utifrån olika teman upp frågeställningar till diskussion. Genom att du delar med dig av dina erfarenheter hjälper du HOBS att driva de frågor som är viktiga för dig.

Onsdagsträffen startar upp igen vecka 38, kl 18.00-19.30, i Studiefrämjandets lokal, Rosenbergsgatan 6, Jönköping.

Innan träffen kan den som vill delta i en kort gemensam promenad i Liljeholmsparken. Vi samlas vid entrén kl 17.30.

HOBS Jönköping bjuder även in till en stödgrupp för dig som funderar på viktoperation eller är opererad. Stödgruppen kommer starta efter tillräckligt många inkomna intresseanmälningar. Deltagare från hela länet är välkomna. Intresseanmälan görs till monicaandreasson@hotmail.com

Att bli medlem i HOBS kostar bara 50 kronor per år. Du kan enkelt swisha beloppet till 123 30 59 300 eller betala in till plusgiro 425716-8. Ange ditt namn samt mejladress i fritexten när du gör betalningen och mejla namn och adress till medlem@hobs.se. Då går du gratis på alla våra aktiviteter inklusive de digitala föreläsningarna.

Bassängträningen och Onsdagsträffen genomförs i samverkan med Studiefrämjandet i Jönköping.

Vill du starta upp en HOBS länsförening där du bor? Kontakta jenny.vinglid@hobs.se så får du mer information om hur du går tillväga.

HOBS föreläsningar i augusti och september 2022

Publicerad 2022-09-07

Under hösten arrangerar HOBS en rad föreläsningar online via Zoom som både vänder sig till dig som arbetar inom vården och i skolan, och till dig som lever med obesitas eller är anhörig.

Du som är medlem går gratis på samtliga föreläsningar. Årsmedlemskap i HOBS kostar 50 kronor. Läs mer om hur du blir medlem på hobs.se/blimedlem.

Även du som inte är medlem är välkommen på föreläsningarna. Du betalar då 200 kronor per föreläsning. Du anmäler dig genom att maila till info@hobs.se. Märk mejlet med “Anmälan” samt namnet på föreläsningen du önskar delta i. Ange även om du är medlem eller om du önskar få betalinformation. Du får ett mejl med länk till Zoom i god tid innan föreläsningen startar.

7 september, kl 12-13, Viktmobbing i skolan NYTT datum pga sjukdom, 12 oktober kl 12-13

I den här föreläsningen delar Jenny Vinglid, generalsekreterare på HOBS, med sig av några av de berättelser HOBS fått ta del av från förtvivla ungdomar och ledsna och frustrerade föräldrar och anhöriga. I föreläsningen lyfter Jenny också positiva exempel och vilka förändringar som kan göras för att barn med övervikt eller obesitas ska få må bättre i skolan. Läs mer här

14 september, kl 12-13 samt kl 18-19, Obesitas och psykisk ohälsa

Patienter som lever med obesitas har ofta även andra sjukdomar och funktionsnedsättningar. Obesitas påverkar och påverkas av dem på olika sätt. För att kunna förstå obesitas behöver vi se helhetsbilden och hur patientens liv ser ut. I den här föreläsningen berättar HOBS samordnare Charlotte Ovesson om sitt liv med obesitas. Charlotte är autistisk och lever med psykisk ohälsa samt hormonrubbningen PCOS (polycystiskt ovariesyndrom). Läs mer här

27 september, kl 12-13, Viktstigma och bemötande

Anne Christenson berättar om obesitas och viktstigma. Hur uppstår viktstigma? Hur yttrar sig stigmatisering i hälso- och sjukvården, och vad kan göras för att förbättra kommunikation och bemötande? Anne Christenson är fysioterapeut, kognitiv terapeut och obesitasforskare med 25 års erfarenhet av att arbeta med frågor som rör obesitas. Läs mer här

Nedanstående föreläsningar går att boka separat, och som medlem finns dessa inspelade. 

24 augusti, kl 12-13, Bemötande inom vården av patienter med obesitas, 

Med utgångspunkt i HOBS bemötanderapport “Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så tjock?” föreläser HOBS samordnare Charlotte Ovesson om upplevelser av bemötande av patienter med övervikt och obesitas. Läs mer här

31 augusti, kl 15-16, Vad är barnobesitas? Hur arbetar vi med det i skolans miljö och hur stöttar vi barn som lever med sjukdomen?

En föreläsning för dig som är arbetar i låg- och mellanstadiet eller inom elevhälsan. Johan Aronsson, samordnare för HOBS projekt Jag räknas och Jenny Vinglid, HOBS generalsekreterare, föreläser om barnobesitas och hur skolan kan arbeta för att bättre stödja barn som lever med sjukdomen. Läs mer här

OBS: Denna föreläsning är kostnadsfri för dig som arbetar inom skola, oavsett om du är medlem eller ej.Vårdköer Region Skåne

Publicerad 2022-08-30

Idag medverkar HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid i P4 Kristianstad och pratar om problemet med de långa vårdköerna som allvarligt drabbar HOBS patientgrupp.

Lyssna på inslaget HÄR.

Vårdköerna i Skåne gör att den som har fått diagnosen obesitas kan behöva vänta i över ett år på ett första vårdbesök. Det gäller såväl vuxna som barn. Enligt lag ska den som är i behov av vård inte behöva vänta i mer än 90 dagar, men i realiteten är det få som får vård inom den tiden.

Samtidigt har behovet av vård för obesitas ökat kraftigt. Andelen personer med ett BMI som indikerar en starkt ökad risk för obesitas och dess följdsjukdomar har tredubblats sedan 80-talet. Gruppen utgör idag 16 % av den svenska befolkningen.

HOBS anser att detta är helt oacceptabelt och att mer resurser behöver tillsättas. I vår stödverksamhet möter vi många patienter som väntar på att få stöd från vården och som mår allt sämre. Många blir också sjukare under tiden som de får vänta med en ökad risk för allvarliga följdsjukdomar som diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdom. Det innebär både ett stort lidande för den drabbade individen och i slutändan också kraftigt ökade kostnader för sjukvården.

Istället ser vi att vår patientgrupp hänvisas till att fortsätta med den egenvård de flesta kämpat med i många år, men som inte har fungerat. För att vända den negativa trenden behöver mer resurser tillsättas för att stödja den som redan är sjuk. Men vi måste också börja arbeta mer förebyggande i hela samhället och sluta skuldbelägga den drabbade individen, som både lider svårt och ofta känner skuld och skam över sin sjukdom.

Vi ser att det är vanligt att olika diagnoser ställs mot varandra när det handlar om resurssättning och att obesitas ofta ses som en självförvållad sjukdom med låg status. Därför är det också viktigt att öka kunskapen, både i samhället i stort och inom vården, kring obesitas som en komplex kronisk sjukdom som går i skov.

Stödchatten har extra öppet inför skolstarten

Publicerad 2022-08-11

HOBS stödchatt håller extra öppet inför skolstart

Inför skolstart känner många barn med obesitas extra stor oro. Stigmatisering, diskriminering och mobbning baserat på kroppsstorlek är tyvärr vanligt inom skolan och många barn och unga mår dåligt.

Därför håller HOBS stödchatt extra öppet hela vecka 33 och 34. Både barn, föräldrar och skolpersonal kan höra av sig till stödchatten, som är öppen mellan kl 11-13 alla vardagar och även kl 18-20 på tisdagar och torsdagar. På söndagar kl 18-20 går det att ringa till HOBS stödtelefon på nummer 020-20 80 10.

Du hittar HOBS stödchatt och stödtelefon här

Just nu driver HOBS projektet Jag räknas, som ska bidra till nolltolerans mot stigmatisering, diskriminering och mobbning i skolan baserat på kroppsstorlek.

Bland annat erbjuds personal i låg- och mellanstadiet och inom elevhälsan en kostnadsfri föreläsning om barnobesitas och om hur skolan kan arbeta för att bättre stödja barn som lever med sjukdomen.

Läs mer om föreläsningen och anmäl dig HÄR

Idag lever var fjärde tioåring i Sverige med övervikt eller obesitas. Det innebär en stor risk för allvarliga följdsjukdomar i framtiden, såsom diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.

Tyvärr finns idag många fördomar och mycket okunskap om sjukdomen som bidrar till ett stort psykiskt lidande. Många barn och ungdomar som lever med obesitas vittnar om att de får utstå stigmatisering och kränkande behandling i skolan.

Detta får stora negativa konsekvenser, till exempel låg självkänsla, oro, negativ kroppsuppfattning med risk för ökad psykisk, fysisk och social ohälsa. Det kan i sin tur resultera i lägre studieresultat och sämre förtroende för vuxna.

HOBS stödchatt är öppen för alla som lever med övervikt eller obesitas. Även anhöriga och personal inom vård och skola är välkomna att kontakta HOBS via chatten.
Viktigt att inte missa klassperspektivet

Publicerad 2022-08-10

Andelen personer i Sverige med obesitas fortsätter att öka och frågan om vilken roll hälsosamma livsmedel spelar lyfts just nu i debattartiklar och sociala medier. HOBS efterlyser en större medvetenhet kring familjers olika ekonomiska förutsättningar och hur det påverkar möjligheten att välja hälsosam mat.

En ny undersökning visar att andelen personer med obesitas i Stockholms län fortsätter att öka, och 2021 var uppe i 14,4 procent. Under de senaste tre åren har obesitas framför allt ökat snabbt hos de som är under 45 år.

Pandemin ses som en anledning till ökningen och vi på HOBS är inte förvånade. I våra stödsamtal har vi mött patienter som vittnat om isolering, nedstängda behandlingar och oro över att tillhöra en riskgrupp.

Som en följd av undersökningen ser vi nu också en debatt kring vad som är hälsosamma livsmedel och vilken mat som är bäst för att vända den negativa trenden. HOBS är positiv till att livsmedelsfrågan lyfts upp och att debatten utgår från evidens och fakta, inte eget tyckande och trender.

Men en fråga som vi upplever ofta glöms bort när vi pratar om livsmedel är olika gruppers möjlighet att faktisk köpa mer hälsosam kost. Inflationen är just nu alarmerande och vi ser att prisökningen är högst på livsmedel som klassas som mer hälsosamma och bättre val, och som förespråkas av forskare och myndigheter.

Idag finns det många barnfamiljer som av ekonomiska skäl har svårt att ge sina barn den rekommenderade mängden frukt och grönt, och andra livsmedel som bedöms som hälsosamma och viktiga för ett barn som växer. 

Att diskutera problemen med ultraprocessad mat är bra, men vi vill också se en debatt kring priset på hälsosamma livsmedel och vad som ska göras för att stötta de mest utsatta familjerna. Vi får stödsamtal från föräldrar som känner oro inför skolstarten och för att ha råd att skicka med sina barn en frukt till skolan varje dag.

När det går att få en korv med bröd för fem kronor, och ett litet äpple i butiken intill kostar åtta kronor är det något som är fel med systemet.

Vi på HOBS efterlyser också mer medel till forskning kring förebyggande insatser. Stora resurser läggs på att forska kring de följdsjukdomar som följer med obesitas, som cancer, diabetes typ 2 och hjärt- och kärlsjukdomar.

Men det finns också ett behov av mer forskning kring hur vi skapar ett samhälle som förebygger obesitas. Bland annat genom riktade insatser som stöttar de familjer som är mest utsatta, men också kring förändringar på övergripande samhällsnivå.

Ny HOBS träffas grupp!

Publicerad 2022-08-09

Välkommen till HOBS träffas: en digital samtalsgrupp för dig som har genomgått eller snart ska genomgå bariatrisk kirurgi.

En obesitasoperation är en stor omställning. Du behöver lära känna din kropp och dess nya signaler, och du behöver skaffa nya vanor. Kanske har du frågor och funderingar om livet som opererad. Vissa av dessa frågor ska självklart ställas till din vårdgivare, men det kan också vara skönt att prata med någon i samma situation. Därför finns HOBS träffas.

Vi träffas digitalt på Zoom en kväll i månaden och pratar om olika teman kopplade till livet som opererad. Samtalsträffarna leds av en samtalsledare från HOBS. Syftet med träffarna är gemenskap, och varken ledaren eller de som deltar har en medicinsk expertis.

"Dessa träffar har betytt otroligt mycket för mig då mitt landsting inte erbjöd mig någonting efter operationen. Jag var vilse i öknen och visste inte åt vilket håll man ska gå. HOBS träffas var min kompass som ledde mig rätt."
- Citat av en tidigare deltagare

När?
Första träffen är tisdagen 6/9 klockan 18.00-19.00. Vi träffas sedan samma tid den första tisdagen varje månad.

Vem?
Du som har genomgått bariatrisk kirurgi, till exempel gastric bypass eller sleeve, eller som snart ska opereras (har ett bokat operationsdatum).

Kostnad?
Gratis, men du behöver vara medlem i Riksförbundet HOBS. Medlemskap kostar 50 kronor per år. Läs mer här: https://www.hobs.se/info/om/209.

Anmäl dig genom att maila till ambassador@hobs.se senast tisdagen 23/8.