Barnkonventionen fyller 30 år

Publicerad 2019-11-20

Vi vill uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år & att barnkonventionen blir svensk lag i januari 2020 vilket stärker barns roll i samhället i stort.

För att praktisera barnkonventionen gäller det att inkludera barnen i beslut som rör dem. I många fall så tillför barn en expertkunskap som vuxna inte själva besitter. Som patientorganisation får vi höra många ungdomar som utsatts för kränkande behandling kopplat till vikt och storlek under sin skolgång. Vi tänker att det är extra viktigt att skolpersonal och samhället i stort lyssnar till dessa erfarenheter så att vi tillsammans kan motverka viktmobbing och jobba för ett inkluderande samhälle.

Spetspatient

Publicerad 2019-11-18

Idag är vi på konferens spetspatient! Där diskuteras en personcentrerad vård där patienten blir medskapare av vården och hur vi patienter kan förändra på systemnivå.

En spetspatient är en patient eller närstående som själv har erfarenhet av obesitas/fetma vård och som kan dela med sig av sina erfarenheter i syfte att öka kunskapen, förbättra vården och stötta andra patienter.

En spetspatient kan ha spetskompetens inom:

  • sin egen sjukdom
  • sin behandling
  • hur hen upplevt vårdens bemötande
  • vad som är tillräckligt antal vårdtillfällen
  • hur behovet av eftervård ser ut
  • vilka systemförändringar som skulle behövas
  • En spetspatient är någon som är medskapande i sin vård

Friskvårdsgrupper i Kungsbacka

Publicerad 2019-11-14

När samverkan fungerar ⭐️ Idag deltog vi som patientorganisation när Kungsbacka kommun och deras friskvårdsgrupper tog emot en delegation från Roskildes kommun i Danmark.
I över 10 års tid har man bedrivit friskvårdsgrupper i Region Halland. En region där politiker vågat tänka utanför boxen och ser att samverkan är nyckeln till framgång. Varje vecka återkommer 116 barn med obesitas till de 14 olika fysiska aktiviteter friskvårdsgruppen anordnar.
Barn med obesitas vill aktivera sig, barn vill känna rörelseglädje frågan handlar om trygghet och anpassning. Med det enklaste medlet som finns idag dvs LYSSNA på vad barnen vill kan vi vuxna skapa rörelseglädje. Genom att tänka utanför boxen och våga samverka det är då vi lyckas!
Det ska vara en självklarhet att varje kommun i Sverige erbjuder friskvårdsgrupper för barn med obesitas eller psykisk ohälsa. Alla barn har rätt till en jämlik friskvård

Föreläsning psyklyftet i Kungsbacka

Publicerad 2019-11-13

Idag fick vi förmånen att vara med och föreläsa på Kungsbacka psyklyftet.

Att prata om viktstigma i skolan är viktigt! Varje dag viktmobbas barn med övervikt och obesitas vilket är oacceptabelt!
Hur ser kunskapen ut på din skolan? Eller ditt barns skola?

Hetsätningsstörning

Publicerad 2019-11-13

Idag är vi på konferens om hetsätningsstörning. Vår verksamhetsutvecklare Naggie berättar om sina erfarenheter och tillsammans med vårdpersonal i region Skåne diskuterar vi hur behandling av hetsätningsstörning ser ut.

Från gårdagens poll på vår instagram visade ni att majoriteten känner till begreppet hetsätningsstörning. Men 50 % visste inte att det är den vanligaste ätstörningen. Trots att den är så vanlig så är endast 6 % av patienterna på ätstörningskliniker där för hetsätningsstörning. Behovet av kunskap är stort - i vården och i samhället! Vet du exempelvis vad skillnaden mellan hetsätning och överätning är? 

Besök på BVC Capio Kristianstad

Publicerad 2019-11-07

Idag var vi i Kristianstad och pratade med BVC sköterskor om patientperspektivet och bemötande.
Visste du att vi har ett forum för föräldrar och anhöriga där du kan ventilera dina tankar? Där kan du få stöd och tips från andra.

Ungdomsråd!

Publicerad 2019-11-04

Ungdomsråd! 🗣
Är du mellan 13-18 år och vill vara med och påverka din vård och hur andra bemöter dig? Du får chansen att träffar nya människor från olika delar av Sverige, samtidigt som vi har kul tillsammans. Låter det intressant ? Då kan du söka in till vårt ungdomsråd!

Ungdomsrådet är till för att ungdomar ska få möjlighet att påverka sin omgivning och det blir lättare om vi organiserar oss.

Ungdomsrådet syftar till att göra livet bättre för dig själv och andra ungdomar i Sverige som lever med övervikt och obesitas/fetma.

Är du intresserad av att veta mer? Maila : info@hobs.se
Hoppas vi ses! 
🎉✨

[ST: bild med olika streck och prickar som går i olika färger med en text].

Stigmatisering i idrott och hälsa

Publicerad 2019-10-29

Varje dag uteblir elever med övervikt och obesitas från idrottslektioner. Anledningen är att de inte känner sig inkluderade eller delaktiga i lektionen samt upplever stor viktmobbning under lektionen.

Över 80 000 barn i Sverige idag lever med den kroniska sjukdomen obesitas/fetma och en av fyra tioåringar har en övervikt som riskerar att utvecklas till sjukdomen obesitas.

Under två dagar är vi med på GIH hälsokonvent och ökar kunskapen om hur idrottslärare i sin yrkesroll kan skapa rörelseglädje och inkluderande undervisning för alla elever.

Vi vill gärna veta hur din relation till skolidrotten ser/såg ut!

Köp och sälj zon för stora storlekar

Publicerad 2019-10-28

Äntligen öppnar vi vår digitala Köp&Sälj sida med kläder i stora storlekar! Från och med idag kan du köpa och sälja begagnade plagg på www.hobs.se/kopochsalj.

Var med och bidra till en bättre värld genom att shoppa mer hållbart och klimatsmart. Men framförallt genom att öka utbudet av kläder i stora storlekar! Nu gör vi hållbart mode enkelt för alla!

DN lunchmöte Tema folkhälsa

Publicerad 2019-10-24

I måndags publicerade DN bilagan tema folkhälsa där vår generalsekreterare Jenny Vinglid och verksamhetsutvecklare Naggie sitter och diskuterar om hur man blir bemött om man lever med övervikt och obesitas?

"Vi blir sedda som dumma, lata och karaktärslösa" 

Hela bilagan hittar ni på DN.