Gör din röst hörd och var med och påverka din eftervård!

Publicerad 2020-02-20

Välkommen att delta i denna enkät som undersöker hur du som genomgått en obesitasoperation upplevt vårdprocessen. Enkäten tar 10 minuter att genomföra och den är anonym då vi inte kommer att fråga om några personuppgifter. Vi är tacksamma för alla som vill svara och vi kommer att behandla svaren med största varsamhet.

Resultatet kommer att användas för att kartlägga vilket behov av information och stöd personer som genomgått en obesitasoperation har. Enkäten kommer att sammanställas och resultatet kommer att användas på vår hemsida, i våra sociala medier, samt i press och kontakt med våra bidragsgivare - i syfte att sprida information och kunskap om vilka vårdförbättringar som behövs enligt patientgruppen.

https://sv.surveymonkey.com/r/eftervard

Besök på överviktscentrum i Stockholm

Publicerad 2020-02-19

Idag besökte vår verksamhetsutvecklare och Generalsekreterare Överviktsenheten i Stockholm. Vårt uppdrag är att besöka och etablera samverkan med alla landets kirurgiska och medicinska mottagningar. Läs gärna mer hur Överviktsenheten i Stockholm arbetar. Vi ser framemot ett fortsatt samarbete.

https://www.overviktscentrum.se/

Patientupplevelse

Publicerad 2020-02-13

Idag släpper vi den första patientberättelsen som handlar om vilka funderingar en kan ha gällande beslutet att opereras.

Efter att ha intervjuat flera personer som har genomgått en obesitasoperation har vi börjat sammanställa fiktiva patientberättelser. Det innebär att berättelserna är "påhittade" utifrån intervjuerna, men att tankarna och känslorna är verkliga.

Dessa berättelser är en del av vårt 3-åriga projekt som handlar om att öka patienters egenmakt samt öka kunskap om och lyfta patientperspektivet.

Det finns både positiva och negativa erfarenheter av obesitasoperationer. Vi vill lyfta de olika patientperspektiven som finns. Detta är den första berättelsen som vi släpper och vi kommer att publicera fler berättelser med andra patientupplevelser.

Det är viktigt att lyfta alla de känslor och funderingar som kan finnas kring en obesitasoperation. Vi tror att många kan känna igen sig och just därför är dessa berättelser viktiga.

Tack till alla som ställt upp på intervju och som delat med sig av sina erfarenheter!

Ni hittar den första fiktiva här eller läs nedan

Under graviditeten gick jag upp över 40 kg. Jag tror det måste varit något med hormonnivåerna. För innan det var jag väldigt aktiv – sprang maraton och tränade agility med hundarna. Men sedan graviditeten har jag hållit på som alla andra och jojo-bantat, testat LCHF, viktväktarna, äggdieter och pulvershakes. Jag lyckades gå ner ungefär hälften av övervikten. Men så gick jag upp 5 kg, som sen blev 10 kg och till slut var jag tillbaka på ruta ett.

Jag hade tänkt på operation innan, men inte på allvar. Har ju sett TV-program där folk med fetma har opererats, så jag visste lite om det. Egentligen hade jag nog haft det i bakhuvudet ganska länge men tänkte alltid ”ska du verkligen göra det här? Är du verkligen en av dom som behöver det?”. Jag kände mig ganska misslyckad över att ha dom tankarna. Jag ville inte vara en sån som gör operation. Många tänker ju att man har ”fuskat” eller att man är lat som inte klarar av att gå ner i vikt själv.

Vid den tiden låg jag på gränsen för att bli godkänd för operation och jag gick redan hos en dietist. Jag hade lagt om min kost och börjat träna men gjorde inga stora framsteg. Så det var faktiskt hon som gav förslag på att vi skulle titta på det här med operation. Jag hade också en väninna som hade opererat sig, så jag pratade mycket med henne om det. Till slut bestämde jag mig för att jag skulle testa och se om det funkar. Jag tänkte ”om de godkänner mig, då kör jag – då gör jag detta”.

Jag tror det tog ett halvår från att min husläkare skickade remissen till att jag blev godkänd. Jag hade önskat att det hade kunnat gå lite fortare. Man gick ju och väntade. Det blev så utdraget när jag behövde vänta så länge för att få läkartid, sen tid hos psykologen och till slut med kirurgen. Men slutligen fick jag gå på infomöte med andra som skulle operera sig. Dom berättade litegrann hur ingreppet skulle gå till och vilka som är dom vanligaste komplikationerna. Jag minns att jag var livrädd när jag begav mig in i det här. Där tycker jag att det hade varit bra att ha ett individuellt möte med dietisten eller psykologen så man får möjlighet att ta upp de frågor som man skulle vilja ställa. Jag kommer ihåg att jag tvekade en vecka innan operationen och tänkte ”jag vill inte det här längre”. Där hade jag önskat att någon hade fångat upp mig och gett mig stöd.

Men min familj har varit ett fantastiskt stöd och jag har fått mycket hjälp från min väninna som har gått igenom samma sak. Utan dom vet jag inte vad jag hade gjort. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att det både är en fysisk och psykisk resa. Det är lätt att fokusera på vad som kommer hända rent fysiskt, men att man glömmer känna efter hur det känns mentalt. Det är som när man föder barn – man har full koll på vilken vecka man är i och hur fostret utvecklas. Allt det som händer sen tänker man inte på. Och så står man där plötsligt med barnet i famnen och googlar hur man byter blöjor.

Inställd föreläsning i Västerås

Publicerad 2020-02-12

Vi måste tyvärr informera om att föreläsningen "Att leva med en kronisk sjukdom" den 17/2 i Västerås bibliotek kommer ställas in på grund av sjukdom. Om ni har fått kontakt med någon som du vet hade tänkt komma får du gärna informera dom att det är inställt, men att föreläsningen kommer bli framflyttad. Så håll er uppdaterade så återkommer vi så snart vi bara kan med datum, för det här vill ni inte missa!

Dialogmöte på socialstyrelsen

Publicerad 2020-02-11

Idag har HOBS tillsammans med Joanna Uddén Hemmingsson ordf för SFO och Torsten Olbers Ordf SFOK träffat socialstyrelsen för ett dialogmöte då Socialstyrelsen kartlägger och analyserar behov av nationella kunskapsstöd inom området övervikt och fetma/obesitas.

Vetenskapligt seminarium om obesitas, 4 mars i Stockholm

Publicerad 2020-02-03

Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom folksjukdom, som ökar risken för andra kroniska sjukdomar samt innebär förlorade levnadsår. Det finns idag omfattande ny kunskap som visar på svårigheter med att själv hantera sin sjukdom. Samtidigt är vården av sjukdomen både otillräcklig och ojämlik. Alldeles för få patienter får rätt vård i rätt tid. Det saknas även nationella riktlinjer och nationell kunskapsstyrning för behandling av obesitas. Många personer med obesitas känner idag en stor besvikelse gentemot sjukvårdens förmåga att förstå och hjälpa dem. 

Med bakgrund av denna problembeskrivning är HOBS medarrangör till ett vetenskapligt seminarium, onsdagen den 4 mars kl. 17:15-20:15.

Plats: Scandic Continental Vasagatan 22, Stockholm. ni hittar inbjudan här 

Frågor som kommer att belysas är följande: 

  • Varför är det svårt att själv hantera sin obesitas?
  • Fysologin bakom obesitas?
  • Patientens perspektiv?
  • Vad gör obesitasvården idag, och hur vill vi se den framtida vården?
  • Vad behövs för tillgången till obesitasvård ska bli bättre och mer jämlik?


Obesitas komplexicitet, behov av bättre tillgång och mer jämlik vård samt avsaknad av nationella riktlinjer/kunskapsstyrning gör att flera aktörer behöver bidra för att förbättringar ska kunna bli verklighet i obesitasvården.

Arrangörerna SFO (Svensk Förening för Obesitasforskning,) SFOK (Svensk förening för obesitaskirurgi), HOBS (Hälsa oberoende av storlek), Navamedic – ett läkemedelsföretag, Novo Nordisk – ett läkemedelsföretag, Johnson & Johnson – ett medicintekniskt företag och Medtronic – ett medicintekniskt företag, bjuder in till vetenskapligt seminarium om obesitas i samband med World Obesity Day den 4 mars.

 

HOBS och Generation Pep vill inspirera till mer rörelseglädje

Publicerad 2020-01-31

Idag är det Generation Peps manifestationsdag #uppochhoppa2020. Vi på HOBS & Generation Pep vill inspirera till mer rörelseglädje!

Har du förslag på någon rolig rörelse? Sittandes eller ståendes, någon rolig dans eller rörelse som får både dig och andra att dra på smilbanden? Om du kan komma på en rolig övning eller rörelse så tagga oss i videon så repostar vi det i vår story! Hjälp oss att få mer inspiration till rörelseglädjande rörelser!! 

Åtgärd nr 6 Bättre bemötande

Publicerad 2020-01-30

Vad skulle sjukvården kunna göra bättre för dom som lever med obesitas och söker vård?

Idag skriver vi om den sjätte och sista åtgärden som vi föreslår för en jämlik och tillräcklig obesitasvård! Vi har redan skrivit om behovet av nationella riktlinjer, en medicinsk specialistvård, strukturerade program i primärvården, tydliga vårdnivårekommendationer och bättre uppföljning.

Bättre bemötande 

Det är många som beskriver att de har fått utstå ett skuldbeläggande bemötande i kontakt med vården. Människor som lever med övervikt och obesitas får höra att de är karaktärslösa eller lata, att de bara måste ”äta mindre och röra på sig mer”. Istället för att se obesitas som den endokrina sjukdomen den är, så klassas obesitas ofta som en livsstilsfråga.

Därför är den kanske allra viktigaste åtgärden att hälso- och sjukvården börjar möta patienter med obesitas som vilka andra patienter som helst med en svår sjukdom. Den som söker vård ska aldrig behöva utsättas för stigmatisering, skuldbeläggande och diskriminering. Kunskapen om att obesitas är en kronisk sjukdom måste spridas inom både sjukvården och i samhället i stort.

Det är hög tid att obesitasvården går från att vara baserad på okunskap och fördomar till att bli kunskapsbaserad. Det är dags för den svenska sjukvården att ta sitt ansvar mot en av våra vanligaste sjukdomar!

Var med och bidra i påverkansarbetet för en jämlik och tillräcklig obesitasvård – oavsett om du själv lever med obesitas eller inte. Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Forum Spetspatient

Publicerad 2020-01-30

Förra veckan deltog vi på det första Advisory Board mötet för Forum Spetspatient. Flera andra patientorganisationer var också på plats! Vi förde intressanta och viktiga samtal om hur spetspatienters kunskaper ska tas till vara och komma till användning.

Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och att kunna bidra med HOBS kunskaper till Forum Spetspatient!

Åtgärd nr 5 Bättre uppföljning

Publicerad 2020-01-27

Vi har skrivit om behovet av nationella riktlinjer, en medicinsk specialistvård, strukturerade program i primärvården samt om tydliga vårdnivårekommendationer. Idag skriver vi om åtgärd fem (av sex) som krävs för en förbättrad obesitasvård.

Bättre uppföljning 

En av de svagaste punkterna inom obesitasvården är långsiktig uppföljning. Oavsett om du genomgått en obesitasoperation eller inte, så är uppföljningen och eftervården ordentligt eftersatt.

Det är också vanligt att ansvaret för uppföljningen snabbt ges över till primärvården. Risken finns att ansvaret för patienten ”tappas bort”, vilket många som vi har pratat med har bekräftat. De berättar att de själva måste kontakta vårdinstanser för att få en uppföljningstid. Vissa beskriver även att de är osäkra på när de bör söka vård, eller vart de ska vända sig.

Därför är det oerhört viktigt att det finns en struktur för hur eftervården ska genomföras och vilken vårdinstans som är ansvarig. Patienten ska känna sig välinformerad om vart hen kan vända sig vid behov, samt känna sig trygg med att sjukvården kommer att följa upp hur hen mår.

Dela denna kunskap, lyft frågan i din region, bli HOBS-medlem, berätta om dina erfarenheter och bli spetspatient eller ambassadör för frågan!

Håll utkik på våra sociala medier på onsdag – då postar vi den sjätte och sista åtgärden som krävs för att obesitasvården ska bli tillräcklig och jämlik!