Dum och lat? Myter om obesitas.

Publicerad 2019-06-25

Går det att avliva myterna om att personer med obesitas (fetma) är "lata och dumma"? Vad krävs för att sjukvården och samhället ska acceptera att obesitas är en sjukdom? Vilket ansvar måste sjukvården nu ta - och hur säkerställs patientens viktiga roll som kunskapsbärare?

En ny rapport som släpps i samband med seminariet visar att obesitas är en komplex sjukdom, men den går att behandla med kunskap och välorganiserade vårdinsatser. I rapporten introduceras därför ett åtgärdsprogram i sex punkter. Vad krävs för att programmet ska bli verklighet? Vilka motkrafter kan identifieras?

Kom och lyssna till:
Jenny Vinglid, generalsekreterare, Riksförbundet HOBS (Hälsa Oberoende av Storlek)
Gilbert Tribo (L), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Skåne
Talla Alkurdi (S), 2:e vice ord hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Stockholm,
Kajsa Järvholm, psykolog, expertgruppen obesitas, Region Skåne
Mats Eriksson (M), fd regionstyrelsens ordf, Region Halland

Petter Odmark, moderator


Tid och plats: Södra kyrkogatan 11 vid Stora torget, 1 juli kl. 16:15 - 17:15

Söker fler som genomgått en obesitasoperation

Publicerad 2019-06-24

1% av Sveriges befolkning är obesitasopererade.
Nu söker vi dig som redan är opererad! Vi behöver öka kunskapen om operation och eftervården. Har det flytit på eller har du stött på komplikationer? Var med och påverka och engagera dig!
Vi har redan fått ihop en grupp engagerade personer men vi saknar fortfarande personer som identifierar sig som män och personer som bor i norra delen av Sverige.
Dela gärna och sprid då det är viktigt att vi får en gemensam bild över hur läget ser ut.

Vill du bidra med din språkkunskap?

Publicerad 2019-06-19

Vi söker dig som vill göra en ideell insats och hjälpa till och översätta vår film till andra språk än svenska och engelska. Vill du kanske bättra på ditt CV eller bidra till att fler med andra språkkunskaper kan få ta del av vår film nolltolerans mot viktstigma 🌟
Arabiska?
Franska?
Spanska?
Kurdiska?
Somaliska?
Med mera 🌟

Söker dig som står inför en obesitasoperation eller redan genomgått en

Publicerad 2019-06-18

1% av Sveriges befolkning är obesitasopererade.

I vårt projekt som finansieras av Arvsfonden kommer vi ta fram en handbok för alla som ska eller har genomgått en obesitasoperation och nu söker vi dig som står inför eller redan är opererad! Vi behöver öka kunskapen om operation och eftervården. Har det flytit på eller har du stött på komplikationer? Var med och påverka och engagera dig! Vi söker just nu 15 personer för en referensgrupp där vi söker din kunskap, kompetens och erfarenhet.
Maila ditt intresse till Naggie på naghmeh.ghanbar@hobs.se

Prata med andra ungdomar?

Publicerad 2019-06-18

Att sommaren är kommen kan kännas på många olika sätt, lättnad, lycka eller helt tvärtom. Det kan kännas jobbigt att inte ha en skola att gå till eller ha fasta aktiviteter. Vill du som är mellan 13-18 år prata med andra? Vi har ett ungdomsforum är på hobs.se där du kan berätta hur du känner eller få tips på aktivitet & kanske träffar du en ny vän. Välkommen till ungdomsforumet

Sociala medier

Publicerad 2019-06-16

Flera gånger i veckan lägger vi upp nyheter och händelser i våra kanaler på sociala medier. Det är viktigt att vi sprider kunskap för att bryta den stigmatisering som finns kring personer som lever med övervikt och obesitas. Eller gör som Victor Von Schirach sprid HOBS vidare. Tillsammans kan vi påverka och skapa förändring!

Följ oss gärna på 

Instagram: hobs.se

Facebook: @HOBShalsaoberoendeavstorlek

Öppen studiecirkel "Du och din hälsa"

Publicerad 2019-06-12

Nu är det inte långt kvar tills vi kommer publicera vår öppna studiecirkel "Du och din hälsa".

Genom projektmedel från Arvsfonden har vi på HOBS har tagit fram den här kursen för dig med övervikt och obesitas som vill hitta ett nytt och positivt förhållningssätt till din egen hälsa, oavsett om det gäller din psykiska, fysiska eller sociala hälsa.

Kursen är framtagen för att hjälpa dig att reflektera över och förstå mer om vad som påverkar din hälsa, och vad du själv kan göra för att må bättre. Den består dels av ett antal korta kursavsnitt, och dels av ett självstudiematerial som hjälper dig att steg för steg öka din förståelse och hitta nya sätt att förhålla dig till dig själv. 

HOBS Jönköping och projekt IHART

Publicerad 2019-06-11

Idag träffade projekt IHART  tillsammans med vår länsförening i Jönköping 15 härliga hälsostrateger som arbetar i Region Jönköpingslän. Vi presenterade vårt projektmaterial och diskuterade framtida samarbete i Region Jönköping där vi har en fantastiskt engagerad länsförening. Nyckeln för framgång är samverkan.

Ni hittar mer information om HOBS Jönköpingslän under våra länsföreningar

Världsledande forskare inom Stigmatisering reagerar starkt tillsammans med HOBS på Krönikör i Dagens Samhälle!

Publicerad 2019-05-29

Med anledning av Mats Reimers krönika i Dagens samhälle vill vi förtydliga följande:

Att genomgående i en krönika som dagens samhälle väljer att publicera, ger man utrymme för ett innehåll av kränkande ordval där avsändaren har per automatik en större legitimitet utifrån sin roll som behandlande barnläkare. Denna krönika bidrar bara till ytterligare stigmatisering av en redan utsatt målgrupp, som snarare är behjälplig av stöd till mer resurser och vård än att tryckas ner.

Vi tar starkt avstånd från ordval som “feta”, “tjocka”, “bilringar” osv. Att tillåta nedvärderande ordval som denna krönikan gör och lägga skulden uteslutande på vårdnadshavare hade man aldrig accepterat att publicera med någon annan kronisk barnsjukdom!

Vi på HOBS har vänt oss till  Ximena Ramos Salas, PhD, Public Health, Obesity Canada, Director of Research & Policy som är världsledande forskare inom Stigmatisering som liksom HOBS starkt motsätter sig språket och innehållet i den här krönikan. 

Läs Ximenas replik på Mats Reimers krönika nedan. 

  • Obesity is a chronic disease that needs long term treatments. The fact that we have very few effective treatments for this chronic disease is not a patient's fault. I would argue this is more of a reflection of the social bias against obesity. What other disease that affects such large portion of society would get this level of scarce resources in terms of research and development? If this was another disease that is not stigmatized and reduced to a self-inflicted behavioural choice, our society would be taking this much more seriously. Until we change the biased belief that obesity is a self-inflicted behavioural choice, we will not see progress in terms of effective and scalable treatments.

  • The fact that treatments are poor means that the treatments are failing patients. Not the other way around. Patients are not failing treatments. We need to reflect on our own biases in this regard. If this was any other chronic disease and the treatments were ineffective, would we blame the patients?

  • The lack of understanding of obesity as a chronic disease that is beyond individual behaviours drive weight bias and obesity stigma in our society. The belief that obesity is about eating too much and moving too little leads to public health approaches that are solely focused on these behavioural approaches. What other chronic disease would you only offer behavioural treatments for? What if a person had hypertension? would we tell that person to go an eat less salt and lower their blood pressure on their own? Would we refuse to give them evidence-based treatments? Would we not invest in research to develop effective blood pressure medications that can be scalable to the entire population?

  • We need to change the false narrative that obesity is just about food and exercise. Obesity is a complex chronic disease. We have the research to back this up. Now we need health care professionals, policy makers and patients to understand the science of obesity and to implement approaches that are effective at the individual and population level.

  • Saying that since we do not have effective treatments that work at the individual level means that we should focus on prevention is not OK. How can we ignore an entire section of our population that already has the disease? Are we just going to let them die and hope that we can figure out a way to prevent this disease? That is absurd. We need to do prevention and treatment, just like we do for any other chronic disease.

  • We need to stop blaming parents who have children living with obesity and adults living with obesity.

  • We need to understand the science of weight and obesity. We know that behaviour is just one aspect of obesity. There are many neurohormonal, genetic, social, psychological, and environmental factors that drive a person’s obesity.

  • As health professionals we have the duty to do no more harm. Using a biased narrative of obesity results in more stigma for people living with obesity. Stigma causes harm to individuals and populations. Let's not make this worse!

Ximena Ramos Salas, PhD, Public Health, Obesity Canada, Director of Research & Policy. 

Säg nej till Viktstigma!

Publicerad 2019-05-18

Varje dag kränks personer som lever med obesitas/fetma av vården, politiker, familj, kolleger & vänner.

Stigmatiseringen kring en kroppsstorlek finns överallt & är så normaliserat att de ibland går förbi obemärkt.

Fördomar grundar sig i okunskap om en viss grupp som i förlängningen bidrar till stigmatiserIng av folks kroppar. Stigmatiseringen leder till att personer med obesitas marginaliseras, att en inte får ta del av vården på samma villkor, en kan nekas jobb eller till och med utesluts ur sociala sammanhang vilket kan leda till psykisk ohälsa.

Men vi på Riksförbundet hobs anser att stigmatisering kopplat till storlek & vikt är oacceptabelt.

Vi måste sluta normalisera att vikt är något att ”skämta” om. Precis som att de inte är okey att skämta om någons ursprung, sexuella läggning, kön/könsidentitet etc. Kunskapen om obesitas måste öka, obesitas är en kronisk sjukdom som inte ska påpekas eller skojas om från omgivningen.

Filmen och allt arbete med att öka kunskapen är möjligt tack vare finansiering från Arvsfonden