Faktasida om obesitasoperationer

Källor, studier och statistik

Här hittar du mer information om de källor vi har använt, och länkar till studier, statistik och informationsmaterial.

SOReg
SOReg är ett skandinaviskt kvalitetsregister för obesitas/fetmakirurgi. Registret startade i maj år 2007 och täcker sedan flera år all obesitas/fetmakirurgi i Sverige. Alla opererande enheter rapporterar till SOReg, som därigenom har en mycket hög täckningsgrad.

Registret syftar på att ge ny kunskap kring sjukdomen obesitas och dess behandling. Registrets viktigaste syfte är att denna utveckling ska ske med hög kvalitet och i effektiva former.

Läs årsrapporten från Soreg här.

SOS-studien (Swedish Obese Subjects)
SOS-studiens primära mål var att undersöka hur viktoperation och viktnedgång påverkade överdödligheten hos patienter med obesitas/fetma under en tioårsperiod. Utöver överdödlighet var studiens målsättning även att studera effekterna av viktoperationer på hjärt-kärlsjukdom, diabetes, gallsjukdom, livskvalitet och kostnadseffektivitet.

Studien startades 1987 av professor Lars Sjöström och inkluderar fler än 4 000 patienter (hälften har genomgått en överviktsoperation och hälften har fått konventionell fetmabehandling på vårdcentraler). Studietiden har sedan utökats för att kunna följa dessa patienter upp till 20 år och aspekterna har breddats till att också inkludera andra viktiga obesitas/fetma-relaterade sjukdomar, såsom cancerförekomst. Studien är världens mest omfattande vad gäller långtidseffekter av viktoperation jämfört med konventionell obesitas/fetmabehandling och har gett Sahlgrenska Akademin en framträdande position på obesitas/fetmaforskningens världskarta.
För att läsa mer om resultaten från studien klicka här.

Här på hobs.se har vi också skrivit mer om SOS-studien, här hittar du också källor för de olika delarna i studien som undersöker alkoholvanor och relationer. Läs mer här.

1177.se
På 1177.se finns också information om obesitasoperationer. Läs mer här.

SFOK Svensk förening för metabol och obesitaskirurgi. Läs mer här.