Faktasida om obesitasoperationer

Omvärld och bemötande

En obesitasoperation minskar inte kommentarer om din kropp från omgivningen. Många opererade upplever både kränkande kommentarer och avundsjuka, och det kan ibland vara ännu svårare att höra efter en viktnedgång. Med rätt förberedelser kan du bestämma hur du vill bemöta eventuella kommentarer, och öka din egen trygghet.

Om du har levt med övervikt och obesitas har du troligen utsatts för kommentarer om din kropp och hur du äter, rör dig och lever. Det är tyvärr vardag för många av dem vi möter, och vi hör många berättelser om kränkande kommentarer och ren mobbning. För HOBS är det här en av våra hjärtefrågor, och vi arbetar ständigt mot kränkningar och stigmatisering på grund av kroppsstorlek.

Efter operation och viktnedgång upplever tyvärr många att kommentarerna fortsätter. Det kan handla om hur du äter, hur du ser ut och vad som är nyttigt för dig.

Exempel på kommentarer som vi på HOBS fångat upp...

"Har du nu insett hur stor du var innan operationen, hur kunde du låta det hända?"

"Vad fin du är nu när du har gått ner."

"Ska du äta nu igen, akta så du inte går upp igen."

"Nu när du har blivit smal kan du säkert träffa någon."

"Ska du verkligen gå ner i vikt mer, du ser inte frisk ut."

"Skynda på lite, maten blir ju kall."

"Tyckte du inte att det var gott?"

Det kan också finnas personer som är avundsjuka för att de själva kämpar med sin vikt, och som blir skadeglada om du går upp igen.

Många av de vi träffar berättar om att även "positiva" kommentarer kan kännas sårande. Var jag inte fin innan? Är det bara smala personer som kan träffa någon?

Det är också bra om du är beredd på att förändringar efter en viktoperation kan påverka relationerna med personer i din omgivning, något som denna SOS-studie belyser.

Viktoperation påverkar parrelationer
Studie om vad som händer med patienternas parrelationer efter viktoperationer.

Patienter som genomgått en viktoperation och var singlar före operationen blev dubbelt så ofta sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgruppen. Detta kan möjligtvis förklaras av att patienterna får förbättrat självförtroende och blir mer socialt aktiva efter operationen.

Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det ca 30% vanligare med separationer och skilsmässor. Orsakerna till detta är komplexa, men en förklaring kan vara att parterna kan glida isär när den opererade personen genomför livsstilsförändringar som partnern inte tar efter. Att den opererades självförtroende förbättras kan också göra att det blir lättare att avsluta ett förhållande som man inte trivs med.

En majoritet av patienterna är dock kvar i samma förhållande många år efter viktoperationen och tidigare studier visar att de flesta förhållanden stärks eller bibehåller samma nivå efter operationen. 

Läs mer om studien här.

Om du är beredd på olika typer av kommentarer kan du förbereda hur du vill svara. Du kan också förebygga negativa situationer genom att prata med personer i din omgivning som du tror kan stötta dig på ett bra sätt, och tala om för dem hur du vill att de ska göra för att det ska kännas bra för dig.

Psykolog Marcus Lagerström förklarar
Oavsett anledningen, har man levt utsatt för stigma och i någon form av utanförskap är ett rimligt antagande att man många gånger blivit kränkt och nedtryckt. Det är inte en miljö som fostrar färdigheter i hur man står på sin egen sida, hur man står upp för sig själv. För den som tycker att det är svårt kan det finnas en god anledning att ta kontakt med kunnig vårdpersonal och be om hjälp med just den biten. Hur lär man sig att stå upp för sig själv utan att bli kränkt eller att kränka andra?

Kom ihåg att andras kommentarer om ditt utseende eller hur och vad du äter är ingen rättighet de har. Det är en rättighet de tar!

 Marcus Lagerström är psykolog och arbetar på den   bariatriska avdelningen på Sahlgrenska   Universitetssjukhuset i Göteborg.

"Nu har jag berättat för min familj och mina vänner hur jag behöver äta och varför, det har underlättat för mig. Till andra som kommenterar mitt utseende säger jag helt enkelt att jag inte är bekväm med sådana kommentarer. Det har gjort att jag känner mig starkare nu." Maricka, 39 år

Den personliga handlingsplanen hjälper dig att fundera på hur du vill hantera eventuella negativa kommentarer från personer i din omgivning, och vilka personer som du tror kan stötta dig i din viktnedgång.