Faktasida om obesitasoperationer

Uppföljning

Hur uppföljningen ser ut skiljer sig mellan olika landsting. Gemensamt är att när sjukhusets, eller klinikens, uppföljningsperiod är klar tar primärvården över. Då blir det du själv som ansvarar för att se till att du får regelbundna kontroller.

Det är lite olika hur uppföljningen ser ut beroende på vilket landsting och vilken klinik eller sjukhus det gäller. Vissa har bara kontroll upp till ett år, och vissa har uppföljning tre till fem år efter operationen.

Första året ska alltid en uppföljning göras sex veckor efter operationen, samt efter tolv månader. Denna uppföljning ska du bli kallad till.

Primärvården tar över, men du har ansvaret 
Efter klinikens/sjukhusets uppföljning är det primärvården som tar över. När du har gjort en obesitasoperation behöver du tillskott av vitaminer och mineraler livet ut, och det är därför viktigt att gå på kontroll en gång per år för att säkerställa att nivåerna av vitaminer och mineraler ligger på en bra nivå. Observera att alla patienter inte blir kallade det ser olika ut i landet. Blir man inte kallad är det ditt ansvar att höra av sig till primärvården och meddela att man är opererad och att man önskar kontroll varje år.

Prover som du behöver ta varje är är HB, järn, B12, PTH, D-vitamin, Kalcium, folsyra och CRP.  

Om du har gjort en Duodenal switch behöver du också kontrollera S-zink, S-albumin, S-folat och P-PK. 

Utöver provtagningarna bör du även regelbundet kontrollera vikt, blodtryck, blodfetter och  fasteblodsocker. De senare är särskilt viktigt om du har haft diabetes eller hyperlipidermi (förhöjda eller höga blodfetter) innan operationen. Många med diabetes typ 2 kan helt sluta med sina mediciner efter en operation, men det finns risk för återfall. Regelbundna mätningar säkerställer att du inte missar några värden som är på väg åt fel håll.

Ta del av SORegs nordiska rekommendationer. Läs mer här