Faktasida om obesitasoperationer

HOBS Träffas är en trygg plats för oss som är obesitasopererade eller ska bli opererade. Oavsett var i Sverige du bor så kan du vara med och delta i någon av våra HOBS Träffas-grupper. 

Vi möts, digitalt, i grupper där vi max är 10 personer per grupp och träffas en gång per månad. Här pratar vi om allt, högt och lågt. Livet innan operation, efter. Vi pratar kost, självbild, komplikationer med mera.  Grupperna är återkommande och tanken är att vi kan lära känna varandra och känna oss trygga med att dela med av oss som vi tycker är viktigt. Att ge och få stöttning tänker vi.

Vi frågade några deltagare om vad HOBS träffas betyder för dom och som svar fick vi bland annat:
"Hobs träffas betyder: Sammanhang, gemenskap, glädje!"

"HOBS Träffas betyder för mig att jag får prata med "likasinnade", personer i samma situation, som förstår hur det är att vara kraftigt överviktig."

"Dessa träffar har betytt otroligt mycket för mig då mitt landsting inte erbjöd mig någonting efter operationen. Att vara vilse i öken och inte veta vilket håll man ska gå så var HOBS träffar min kompass som ledde mig rätt."

Vi söker kontinuerligt nya deltagare och är du intresserad så är du varmt välkommen att maila info@hobs.se 


Varmt välkommen till HOBS Träffas!