Faktasida om obesitasoperationer

Mediciner och p-piller

Effekten av dina läkemedel kan ändras efter din operation, och det kan hända att du behöver justera dosen. En grupp av läkemedel bör du vara särskilt uppmärksam på, så kallade NSAID-preparat. Upptaget av p-piller kan ev också försämras, och du kan behöva diskutera andra former av preventivmetoder med din läkare.

Medicin
De flesta mediciner går bra att fortsätta använda efter en obesitasoperation. Det kan hända att den kliniska effekten av ett läkemedel förstärks eller försvagas, så att du får gå upp eller ner i dos. Prata gärna med läkaren om detta om du äter någon medicin.

En grupp av läkemedel som du bör vara försiktig med är så kallade NSAID-preparat, då de ger magkatarr som biverkan. Enkla doser går bra och måttlig dosering med en medicin som ger skydd för magen, till exempel Omeprazol eller motsvarande, brukar gå bra. Även här bör du konsultera din läkare.

Exempel på NSAID preparat

Ibuprofenanvänds vid lätta till måttliga smärttillstånd, till exempel huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär och menstruationssmärtor. Det kan också användas vid feber i samband med förkylningar.

Acetylsalicylsyra - används vid huvudvärk, tandvärk, led- och muskelsmärtor, migrän och menstruationssmärtor.  Det kan också användas vid feber i samband med förkylningar.

Diklofenak - används används vid lätta till måttliga smärttillstånd, till exempel huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, migrän samt menstruationssmärtor.

Flurbiprofen - finns som sugtablett och kan användas för kortvarig symtomlindring vid halsont.

Nabumeton - används framför allt vid värk på grund av reumatiska sjukdomar eller vid ledförslitning.

Naproxen används vid akuta smärttillstånd av lätt till måttlig intensitet, till exempel migrän, menstruationssmärtor och reumatiska sjukdomar.

Info från Carl-Magnus Brodén GB obesitas samt läkemedelsverket.se

P-piller
Upptaget av P-piller (speciellt mini-piller) kan ev försämras efter en gastric bypass- eller gastric sleeve-operation och dessa är därför inte lika pålitliga som de var innan operationen. Istället kan exempelvis hormonspiral, P-stav eller hormonspruta vara ett bättre alternativ första året. Du bör diskutera detta med din läkare om du använder p-piller innan din operation.

Behöver du diskutera några mediciner med din läkare? Skriv gärna upp i din personliga handlingsplan.