SOS-studien

Hej och välkommen!

Detta är SOS-studiens (Swedish Obese Subjects) zon på HOBS hemsida. SOS-studien är en svensk, världsunik studie som undersöker långtidseffekterna av viktoperationer. I denna zon kan du orientera dig om det arbete som genomförs inom ramen för SOS-studien och se korta sammanfattningar av de viktigaste resultaten som studien genererat.

SOS-teamet utanför sekretariatet.