Faktasida om obesitasoperationer

Nya alkoholvanor

För den som genomgår en Gastric bypass-operation finns en ökad risk för att få alkoholproblem, och troligtvis gäller samma sak även för Gastric sleeve. Snabbare upptag av alkohol och att byta ett missbruk mot ett annat är två anledningar.

Gastric bypass-operation och alkoholproblem 
Många patienter som opererats med gastric bypass rapporterar att de upplever att de lättare blir berusade då de dricker alkohol efter operationen. Studier har också visat att patienter som har opererats med gastric bypass får ett snabbare upptag av alkohol och högre alkoholhalter i blodet efter alkoholkonsumtion. Den så kallade SOS-studien kunde också visa att personer som opererats med gastric bypass hade en mer än fördubblad risk för hög alkoholkonsumtion, självrapporterade alkoholproblem och diagnoser relaterade till alkoholproblem jämfört med kontrollgruppen.

Tio år efter operationen rapporterade ca 6% av de som opererats med gastric bypass att de hade alkoholproblem. För de patienter som opererats med restriktiva metoder (t.ex. band) fanns en viss förhöjd risk för alkoholproblem, men inte lika uttalad som för gastric bypass. Dessa fynd är i linje med flera utländska studier och får därför anses som säkerställda

Samma problem med gastric sleeve?
Det finns idag inga studier som visar om operationsmetoden Gastric sleeve är kopplat till ökade alkoholproblem, men på HOBS upplever vi att detta är ett vanligt problem hos många som är opererade, oavsett operationsmetod.

Risk för missbruk
Vissa av de personer som genomgår en obesitasoperation har haft ett missbruksbeteende kring mat, till exempel att dämpa oro och ångest genom att äta. När maten inte längre går att använda för att dämpa oro och ångest, är det lätt att istället använda alkohol. Eftersom kroppen tar upp alkohol snabbare, är det också lätt att underskatta hur mycket alkohol man får i sig. För dig som skall genomgå en obesitasoperation är det viktigt att du är fri från missbruk, och vi rekommenderar dig att vara uppmärksam på hur du mår och vilken relation du får till alkohol efter operationen.

"Jag mådde psykiskt dåligt efter min operation och dämpade min ångest med alkohol. Det funkade ju inte längre att äta mig lugn." Susanne 33 år

"Efter min operation märkte jag en betydligt snabbare berusning och alkoholen stannade kvar längre i kroppen dagen efter."

Martin 45 år 

Mer information om SOS-studien hittar du här.