Faktasida om obesitasoperationer

Medicinsk behandling

Medicinsk behandling är ofta steg två om inte livsstilsbehandling ger tillräcklig effekt. Här kan du läsa om de läkemedel som är godkända för behandling.

Läkemedlen skrivs ut av vården, kontakta din behandlande läkare för råd och rekommendationer som gäller just din situation. 

Orlistat

Orlistat har en hämmande inverkan på gastrointestinala lipaser, vilket leder till fettmalabsorption och viktnedgång. Biverkningarna utgörs av gastrointestinala besvär och onormal avföring är vanligt förekommande. I övrigt tolereras det väl.

Den viktsänkande effekten efter ett års behandling är måttlig. Behandlingen ska avbrytas efter 12 veckor om den inte har lett till en viktminskning på 5 %.

Orlistat ingår i högkostnadsskyddet.

Läs mer om Orlistat på FASS.se

Liraglutid

Läkemedlet Saxenda innehåller Liraglutid och ger en ökad känsla av mättnad och ger samtidig minskad känsla av hunger, vilket leder till minskat energiintag.

Liraglutid medför i allmänhet sänkning av såväl vikt som glukosnivå och HbA1c. De vanligaste biverkningarna är gastrointestinala besvär och illamående.

Behandlingen ska avbrytas efter 12 veckor om den inte har lett till en viktminskning på 5 %. Viktsänkande effekt efter ett års behandling är i genomsnitt måttlig.

Liraglutid ingår inte i högkostnadsskyddet.

Läs mer om Victoza på FASS.se

Naltrexon/bupropion

Läkemedlet Mysimba är ett kombinationspreparat innehållande naltrexon och bupropion. Behandlingen trappas upp under en fyraveckorsperiod och ska avbrytas efter 16 veckor om den inte har lett till en viktminskning på 5 %. Den viktsänkande effekten efter ett års behandling är i genomsnitt måttlig.

Den exakta aptitpåverkande verkningsmekanismen är inte fullständigt känd.

Naltrexon kan ge biverkningar i form av illamående och magsmärtor, minskad aptit, muskel- och ledvärk, trötthet, huvudvärk och yrsel, sömnsvårigheter, svettningar, hudutslag och nedsatt potens. I sällsynta fall kan naltrexon ge upphov till måttlig till svår depression, leverpåverkan och blödningsrubbning på grund av trombocytopeni.

Naltrexon/bupropion ingår inte i högkostnadsskyddet.

Läs mer om Mysimba på FASS.se

Ylva Trolle Lagerros blir intervjuad om medicinsk behandling av övervikt, obesitas/fetma. Ylva Trolle Lagerros arbetar som överläkare på överviktscentrum i Stockholm. Hon kommer bland annat svara på:

  • Vilka mediciner finns i Sverige idag?
  • Vad händer i kroppen när man äter de olika medicinerna?
  • Vad är biverkningarna?