Faktasida om obesitasoperationer

Gastric sleeve

Bild från Gb obesitas www.gbobesitas.com 

En gastric sleeve-operation innebär att delar av magsäcken avlägsnas, så att det som blir kvar blir ett smalt rör. I den del som tas bort bildas en stor del av hungerhormonet gherlin.

Vid en gastric sleeve-operation avlägsnas cirka två tredjedelar av magsäcken. Detta görs med titthålskirurgi. Det sker ingen omkoppling och det skapas ett smalt rör av magsäcken. Magsäcken rymmer från början ungefär en till en och en halv liter, men efter operationen minskar volymen till ungefär två deciliter. 

Det som tas bort är den del i vilken en stor del av hungerhormonet ghrelin bildas. Minskad grehlinnivå i blodet bidrar till viktminskningen med denna metod. Gastric sleeve fungerar för de flesta patienter, men har du en icke behandlingsbar problematik med sura uppstötningar så är metoden gastric bypass att föredra.

Även om näringsupptaget är lite bättre efter en gastric sleeve-operation än efter en gastric bypass, så rekommenderas det att du tar kosttillskott i form av vitaminer och mineraler hela livet.

Antalet sleeve gastrektomi-operationer ökade under 2018 till  2 351 stycken. Det utgör 45% av alla obesitasoperationer. 

Bild från Sfok.se