Faktasida om obesitasoperationer

Duodenal switch

Bild kommer snart. 

Duodenal switch används endast i ett fåtal fall, och då på personer som lider av extrem obesitas. Effekterna blir långvariga, men metoden har också fler komplikationer än de båda andra metoderna. 

Duodenal switc-operation görs vid ett fåtal sjukhus. Den utförs på personer som lider av extrem obesitas och som har ett BMI över 50. Man kan säga att det är en kombination av både en gastric sleeve och en gastric bypass, då det först opereras bort cirka två tredjedelar av magsäcken, så att det som blir kvar liknar ett rör. Man kopplar därefter bort en stor del av tunntarmen och kopplar röret istället längre ner på tunntarmen.

Kroppen tar då inte upp lika mycket fett och näring då maten kommer i kontakt med gallan och bukspotten först i den sista delen av tunntarmen. Denna metod är mer effektiv och långvarig än gastric bypass och sleeve, men det finns också större risk att drabbas av komplikationer och biverkningar än med andra operationsmetoder, då denna metod är mer komplex.

Som de andra metoderna kan det dagar efter operation förekomma läckage och blödning. Det är även mer vanligt att det kan uppstå näringsbrist och blodproppar. Läs mer om komplikationer här.

Det gjordes 41 duodenal switch-operationer under 2018.