Faktasida om obesitasoperationer

Du bestämmer

Din läkare kan rekommendera en obesitasoperation, men beslutet är bara ditt. Det är därför viktigt att du läser på och tänker igenom alla aspekter av operationen innan du bestämmer dig. För att hjälpa dig har vi tagit fram en personlig handlingsplan som du kan ladda hem i nästa avsnitt. Med hjälp av den kan du förbereda dig för diskussionerna med din läkare och annan vårdpersonal.

Om din hälsa är i fara på grund av din vikt kan en operation vara ett behandlingsalternativ. Det är därför viktigt att du innan beslut om operationen läser på och tar del av de kunskaper och erfarenheter som finns kring obesitasoperationer.

Det är bara du i samråd med din läkare som kan avgöra om en operation är lämplig för dig eller inte. Ni pratar om de olika operationsmetoderna, om deras för- och nackdelar och om dina förutsättningar. Därefter föreslår kirurgen vilken som är lämplig för just dig.

I de följande avsnitten hittar du fakta om operationer, vad du behöver göra och tänka på innan och efter en operation och hur ditt liv kan påverkas på olika sätt.

Vilka förväntningar har du på ditt liv efter operationen? Gör en lista på på allt du vill ska vara annorlunda efter din operation, dokumentera i din personliga handlingsplan. Där hittar du också fler frågor som hjälper dig att fatta beslut, ställa rätt frågor till din läkare och förbereda dig inför en operation.

Ladda hem din personliga handlingsplan i nästa avsnitt.