Faktasida om obesitasoperationer

Jämförelse Sverige vs USA 

Här kan ni ta del av en jämförelsestudie mellan obesitasvården vid kirurgi i Sverige vs USA som Laura Ann Eggerichs, RD.  Den utgår ifrån HOBS egna patientundersökning kring upplevelsen kring vårdbehovet inför och efter en opertation. Laura berättar här hur vården ser ut i USA, och vilka utmaningar vardera land har samt vad som kan förbättras. 
Ni kan även ta del av innehållet i en pdf dok
Laura Ann Eggerichs, RD, CSOWM, Registered Dietitian
Certified Specialist in Obesity and Weight Management
Master of Medical Science in Global Health, Pending