COVID -19 och övervikt och obesitas/fetma

COVID-19 och obesitas/fetma


Torsdagen den 30 april 2020 

Nu har folkhälsomyndigheten uppdaterat sin information om riskgrupper och personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

  • Högt blodtryck
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Lungsjukdom (ej astma)
  • Kraftig fetma
  • Diabetes
  • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.
  • Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.

Det är viktigt att du följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer här


Fredagen den 17 april 2020 informerar Socialstyrelsen om att personer som lever med BMI 40 och däröver har nu identifierats som riskgrupp.

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen gjort en utredning där man har Identifierat riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i COVID-19.

En av dessa åtta mest utsatta riskgrupper är personer som lever med BMI 40 och däröver.
Se rapporten på socialstyrelsen.se.

På den här sidan samlar vi löpande information om COVID-19 och obesitas. Vi sammanfattar den senaste informationen och rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten samt SFO (Svensk förening för obesitasforskning) och SFOK (Svensk förening för obesitaskirurgi). (2020-04-16)

COVID-19 har drabbat hela vårt samhälle. Hur den aktuella situationen ser ut globalt och i Sverige förändras hela tiden. Patienter som lever med obesitas har uttryckt frågor och oro kring COVID-19 och de eventuella riskerna.

Onsdagen den 8 april 2020 fick vi nedan information från SFO - Svensk Förening för Obesitasforskning och SFOK - Svensk förening för obesitaskirurgi.


Tillhör du en riskgrupp? 

Personer som lever med ett BMI på 30-35 och är i övrigt friska har vi i dagsläget inget underlag att benämna som särskild riskgrupp. Alla behöver dock följa myndigheternas råd.

Utan att ha klara data, så anser vi dock att det kan vara rimligt att personer med svår obesitas (med BMI på 40 eller mer), samt de med obesitas som också upplever påtaglig påverkan av lungfunktionen av sin fetma kan vara en riskgrupp. Dessa personer bör vara extra försiktiga med sociala kontakter för att undvika virusexponering.

Personer med risktillstånd enligt Folkhälsomyndigheten och samtidig fetma är givetvis en riskgrupp. Vi hoppas snart få tillgång till bättre dataanalyser kring eventuella risker av fetma vid COVID-19.

Läs mer på SFO's hemsida: klicka här.
Läs mer på SFOK's hemsida: klicka här
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: klicka här
En fördjupad intervju i Sveriges radio med SFOs ordförande Joanna Udden Hemmingsson hittar ni här


Har du frågor?

Har du frågor till sjukvården om övervikt eller obesitas i samband med COVID-19 så kan vi hjälpa dig att få svar från någon av våra experter. Klicka här och ställ din fråga. Vi kommer sammanställa alla svar under Frågor och Svar här. Du kommer vara anonym.

Våra experter är:
Jovanna Dahlgren , Överläkare Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus och professor i pediatrisk endokrinologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg
svarar på frågor om barnobesitas och barnövervikt.

Ata Ghaderi, Psykolog Stockholms centrum för ätstörningar Forsknings- och utvecklingsenheten svarar på frågor om ätstörning

Carl Magnus Brodén, läkare/verksamhetschef, GB Obesitas Malmö, svarar på frågor om obesitasoperationer/viktminskningsoperation och medicinsk  behandling.

Lua Dandara Rangel, dietist, Skånes Universitetssjukhus, svarar på frågor om kost.

Kajsa Järvholm, psykolog, Skånes Universitetssjukhus svarar på frågor om mental hälsa.