COVID -19 och övervikt och obesitas/fetma

COVID-19 och obesitas/fetma


Onsdagen den 21 april 2021

Nu har Region Stockholm öppnat upp vaccineringen för personer som lever med "mycket kraftig övervikt". Bor du i Stockholms län så erbjuds du vaccinet. Vi kommer fortsätta arbeta så att alla regioner erbjuder vaccin under fas 3 till personer som lever med obesitas/fetma. Ett steg i rätt riktning!

Är ditt du i behandling och har dokumenterat i din journal att du lever med ett BMI över 40 så ska du bli kontaktad av din vårdcentral. Men är det inte dokumenterat i din journal att du lever med obesitas/fetma behöver du själv kontakta din vårdcentral och fråga dem hur du går tillväga för att få vaccinet. (Den här informationen fick vi av 11313).

Läs mer här:
https://www.1177.se/Stockholm/

Fredag den 26 februari 2021

Den som är 60–70 år har mer än dubbelt så hög risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med någon som är 50–60 år. I nya svenska data ser man att det är främst efter 65 år som risken börjar öka påtagligt, varför gränsen för gruppen äldre som prioriteras för vaccination i februari 2021 sänktes från 70 år till 65 år. Den som är 70–80 år har sex gånger högre risk att bli allvarligt sjuk, jämfört med den som är 50–60 år. Risken är störst för den som är över 80 år. Då är risken för att bli allvarligt sjuk 20 gånger högre än för en person som är 50–60 år. Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden Andra riskfaktorer Här nedan har vi listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken ytterligare. Ju högre upp på listan, desto större riskökning. Organtransplantation Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma) Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad) Aktuell cancerbehandling Kronisk lungsjukdom Stroke/demens Annan immunhämmande sjukdom eller behandling Leversjukdom Nedsatt njurfunktion Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

läs mer här

Torsdagen den 30 april 2020 

Nu har folkhälsomyndigheten uppdaterat sin information om riskgrupper och personer som är yngre än 70 år kan också ha ökad risk att bli allvarligt sjuk om de har:

  • Högt blodtryck
  • Hjärt- kärlsjukdom
  • Lungsjukdom (ej astma)
  • Kraftig fetma
  • Diabetes
  • En sjukdom som innebär ökad risk för allvarlig sjukdom vid luftvägsinfektioner.
  • Det är också möjligt att personer med sjukdom eller medicinsk behandling som påverkar immunförsvaret kan ha ökad risk för att bli allvarligt sjuk.

Det är viktigt att du följer folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer här


Fredagen den 17 april 2020 informerar Socialstyrelsen om att personer som lever med BMI 40 och däröver har nu identifierats som riskgrupp.

Socialstyrelsen har i uppdrag från regeringen gjort en utredning där man har Identifierat riskgrupper som löper störst risk att drabbas av ett särskilt allvarligt sjukdomsförlopp vid insjuknande i COVID-19.

En av dessa åtta mest utsatta riskgrupper är personer som lever med BMI 40 och däröver.
Se rapporten på socialstyrelsen.se.

På den här sidan samlar vi löpande information om COVID-19 och obesitas. Vi sammanfattar den senaste informationen och rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten samt SFO (Svensk förening för obesitasforskning) och SFOK (Svensk förening för obesitaskirurgi). (2020-04-16)

COVID-19 har drabbat hela vårt samhälle. Hur den aktuella situationen ser ut globalt och i Sverige förändras hela tiden. Patienter som lever med obesitas har uttryckt frågor och oro kring COVID-19 och de eventuella riskerna.

Onsdagen den 8 april 2020 fick vi nedan information från SFO - Svensk Förening för Obesitasforskning och SFOK - Svensk förening för obesitaskirurgi.


Tillhör du en riskgrupp? 

Personer som lever med ett BMI på 30-35 och är i övrigt friska har vi i dagsläget inget underlag att benämna som särskild riskgrupp. Alla behöver dock följa myndigheternas råd.

Utan att ha klara data, så anser vi dock att det kan vara rimligt att personer med svår obesitas (med BMI på 40 eller mer), samt de med obesitas som också upplever påtaglig påverkan av lungfunktionen av sin fetma kan vara en riskgrupp. Dessa personer bör vara extra försiktiga med sociala kontakter för att undvika virusexponering.

Personer med risktillstånd enligt Folkhälsomyndigheten och samtidig fetma är givetvis en riskgrupp. Vi hoppas snart få tillgång till bättre dataanalyser kring eventuella risker av fetma vid COVID-19.

Läs mer på SFO's hemsida: klicka här.
Läs mer på SFOK's hemsida: klicka här
Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: klicka här
En fördjupad intervju i Sveriges radio med SFOs ordförande Joanna Udden Hemmingsson hittar ni här


Har du frågor?

Har du frågor till sjukvården om övervikt eller obesitas i samband med COVID-19 så kan vi hjälpa dig att få svar från någon av våra experter. Klicka här och ställ din fråga. Vi kommer sammanställa alla svar under Frågor och Svar här. Du kommer vara anonym.

Våra experter är:
Jovanna Dahlgren , Överläkare Drottning Silvias Barn och Ungdomssjukhus och professor i pediatrisk endokrinologi vid Sahlgrenska Akademin, Göteborg
svarar på frågor om barnobesitas och barnövervikt.

Ata Ghaderi, Psykolog Stockholms centrum för ätstörningar Forsknings- och utvecklingsenheten svarar på frågor om ätstörning

Carl Magnus Brodén, läkare/verksamhetschef, GB Obesitas Malmö, svarar på frågor om obesitasoperationer/viktminskningsoperation och medicinsk  behandling.

Lua Dandara Rangel, dietist, Skånes Universitetssjukhus, svarar på frågor om kost.

Kajsa Järvholm, psykolog, Skånes Universitetssjukhus svarar på frågor om mental hälsa.