Faktasida om obesitasoperationer

Inför din operation

Inför din operation är det några saker du behöver veta och göra. Du behöver till exempel oftast gå ner en del i vikt genom en pulverdiet som säkerställer att du får i dig viktiga näringsämnen samtidigt som tappar i vikt. I många landsting är det också ett villkor för operationen att du inte röker under en period innan och efter operationen.

Innan operationen kan du behöva gå ner en del i vikt. En viktnedgång innan operationen minskar risken för komplikationer, och gör också att du långsiktigt har lättare att behålla din nya vikt. Går du ner i vikt innan blir också operationen lättare att genomföra, eftersom mängden fett som ligger runt magens inre organ minskar. 

Viktnedgång innan operationen
Mellan sex och två veckor före operationen börjar du vanligtvis med en diet bestående av enbart pulverdryck. Syftet är att tillgodose kroppens behov av näringsämnen och samtidigt vara i negativ energibalans för att uppnå den önskade viktminskningen innan operationen. Det är även viktigt att det kontrolleras du inte lider av någon näringsbrist innan operationen, eftersom vissa brister har en tendens att kvarstå även efter operationen.

Samtal om matvanor
Samtal om matvanor inför operationen syftar till att uppmuntra och stötta dig att göra hälsosamma livsmedelsval både inför och efter din operation. Inför operationen bör du också ta del av information om hur mat- och näringsintaget kommer att påverkas efter ingreppet. 

Olika mycket stöd
De allra flesta som HOBS kommer i kontakt med har träffat en läkare innan operationen, men det finns också personer som inte har fått tid hos läkare. Vi bedömer att lite fler än hälften har fåt träffa en dietist för att prata igenom hur de ska äta innan och efter operationen. Vår rekommendation är att du ber om all den hjälp du behöver för att bilda dig en uppfattning om just din situation.

Har du koll på vad som krävs av dig innan och efter operationen? Använd gärna din personliga handlingsplan för att samla alla frågor du behöver få svar på från läkare, dietist eller annan vårdpersonal.

Direkt innan operationen
Innan operationen får du läkemedel för att inte få infektioner och blodpropp under ingreppet. Du 
behöver även tvättadig flera gånger med bakteriedödande tvål och fasta sex timmar innan operationen.

Själva operationen tar mellan trettio och nittio minuter att genomföra. Du blir nedsövd och blir opererad med så kallad titthålskirurgi.