Faktasida om obesitasoperationer

Din personliga handlingsplan

Här kan du ladda hem ett dokument där du kan förbereda dig för samtal med vården. Genom att anteckna i dokumentet medan du tar del av de olika avsnitten här, kan du samla dina frågor så att du på ett strukturerat sätt kan ta upp dem med din läkare och annan vårdpersonal.

"Jag hade stor nytta av den personliga handlingsplanen, när jag hade tänkt igenom frågorna kände jag mig bättre förberedd för mötet med läkaren. Det är lätt att känna sig utelämnad, inte helt enkelt att förstå och kunna prata på ett bra sätt annars." Per-Ola, 57 år

Ladda hem ditt dokument här.