Faktasida om obesitasoperationer

Hjälp oss att bli bättre

Vi på HOBS har skapat den här sidan för dig som står inför en operation eller som redan är opererad. Vi hoppas att den också kan ge värdefull information till dig som är närstående till någon som ska opereras och till dig som möter patienter med obesitas i din yrkesroll.  

För att vi hela tiden ska kunna förbättra oss skulle vi bli väldigt glada om du kan svara på några frågor om vem du är och hur du har upplevt informationen. Uppgifterna används bara för internt bruk och kommer aldrig att spridas till andra.


Vem är du?

 


Om du kryssat i "annan", ge oss gärna lite mer information om din roll eller ditt intresseområde.

 


Hur har du upplevt informationen som du har fått här?

 
Motivera gärna ditt svar

 


Har du använt den personliga handlingsplanen?

 
Motivera gärna ditt svar.

 


Övriga kommentarer