Faktasida om obesitasoperationer

Välkommen 

Välkommen till HOBS faktazon om obesitasoperationer. Den här zonen är till för dig som står inför en operation eller som redan är opererad. Den kan också ge värdefull information till dig som är närstående till någon som ska opereras och till dig som möter patienter med obesitas/fetma i din yrkesroll.  

Här har vi på HOBS samlat fakta och erfarenheter kring obesitasoperationer. Det är viktigt för oss att inte ta ställning, varken för eller emot operationer. Vi förhåller oss neutrala och ger dig fakta och andras erfarenheter, så att du lättare kan besluta om hur du vill göra och vad du behöver fråga personal inom vården om. Urvalet som du hittar här är framtaget efter att ha undersökt behovet av information genom enkäter och intervjuer. En fokusgrupp bestående av patienter har även granskat sidan innan publicering.

Skulle du vilja komma i kontakt med andra som står inför en operation eller har genomgått en operation eller de som drabbats av komplikationer är HOBS stödzon för obesitasopererade till för dig. I den zonen kan du ge och få stöd, dela tips och råd, berätta om dina erfarenheter och ta del av fakta från sjukvården och forskningen. Zonerna modereras av ambassadörer från HOBS och är även de finansierade av projektmedel från allmänna Arvsfonden. 

Återigen - varmt välkommen hit!

Cassandra, Lua och Jenny
HOBS - Hälsa oberoende av storlek


Den här kursen är framtagen med stöd från Allmänna Arvsfonden.