Faktasida om obesitasoperationer

Obesitasoperation utifrån ett patientperspektiv 

HOBS har genom medel från Allmänna Arvsfonden fått möjligheten att undersöka hur personer som genomgått en obesitasoperation upplever vården, informationen och bemötandet. Under vårt projekt ”Jämlik vård och ökad egenmakt”, såg vi ett behov av att förstå obesitaspatienters upplevelser i mötet med vården. 

Du kan även se rapporten här

Tittar du genom mobiltelefonen tryck på att ladda ner rapporten genom att trycka på pilen i PDF rutan.