Faktasida om obesitasoperationer

De tre stegen i obestitasbehandling

Stöd till livsstilsförändring är basen för all obesitasvård. Stödet kan variera i omfattning beroende på sjukdomens svårighetsgrad och andra individuella faktorer. Livsstilsbehandling i kombination med läkemedel är nästa steg, och den sista länken i kedjan är kirurgisk behandling. Här kan du läsa mer om de olika stegen. 

1. Livsstilsbehandling

Kärnan i all behandling av obesitas/fetma är att hjälpa människor till en uthålligt förändrad livsstil. Det handlar om mer än att bara äta färre kalorier. Behandlingar som ska leda till en uthållig livsstilsförändring bygger på nya matvanor, mer rörelse och olika former av beteendeförändringar. Vid lindrigare sjukdom kan insatserna vara mer begränsade men bästa resultaten nås genom teambaserade arbetssätt med stöd inom alla tre områden. Läs mer om livsstilsbehandling i kommande avsnitt.

2. Läkemedelsbehandling

Det finns flera olika typer av läkemedel som kan användas för att stödja en livsstilsbehandling. I Sverige finns det idag tre godkända läkemedel, varav endast ett är subventionerat och ingår i högkostnadsskyddet. Läs mer om de godkända läkemedlen i kommande avsnitt.

3. Kirurgisk behandling

Den effektivaste behandlingen är idag kirurgi. Många tror nog ortfarande att kirurgiska ingrepp mot fetma verkar genom att göra det svårt att äta mycket. Forskning har dock visat att effekten främst beror på hormonella förändringar. Kirurgisk behandling är jämförelsevis effektivt men är också ett betydande ingrepp som kräver mycket god uppföljning och även ställer krav på livsstilsförändring och livslång kosttillskottsbehandling hos de som genomgår operationen. Läs mer om operationer i kommande avsnitt.

Läs gärna vår rapport en tillräcklig och jämlik obesitasvård här