SOS-studien

SOS-studien (Swedish Obese Subjects)

SOS-studiens primära mål var att undersöka hur viktoperation och viktnedgång påverkade överdödligheten hos patienter med fetma under en tioårsperiod. Utöver överdödlighet är studiens målsättning även att studera effekterna av viktoperationer på hjärt-kärlsjukdom, diabetes, gallsjukdom, livskvalitet och kostnadseffektivitet. Studien startades 1987 av professor Lars Sjöström och inkluderar fler än 4 000 patienter (hälften har genomgått en överviktsoperation och hälften har fått konventionell fetmabehandling på vårdcentraler). Studietiden har sedan utökats för att kunna följa dessa patienter upp till 20 år och aspekterna har breddats till att också inkludera andra viktiga fetma-relaterade sjukdomar, såsom cancerförekomst. Studien är världens mest omfattande studie vad gäller långtidseffekter av viktoperation jämfört med konventionell fetmabehandling och har gett Sahlgrenska Akademin en framträdande position på fetmaforskningens världskarta.

Korta fakta

  • Första patienterna inkluderade i studien: 1 september 1987
  • Sista patienterna inkluderade i studien: 31 januari 2001
  • Totalt antal patienter i studien: 4037 (2010 i viktoperationsgruppen och 2037 i kontrollgruppen)
  • Uppföljning: De sista 20-årsundersökningar slutfördes 2021. Uppföljningsundersökningarna har genomförts på 25 kirurgkliniker och 480 vårdcentraler i Sverige. Uppföljning av patienterna sker även via ett antal svenska register.
  • Studien leds och koordineras från SOS-sekretariatet, Institutionen för medicin, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet.
  • Nuvarande ledare för SOS-Studien: Professor Lena Carlsson Ekander
  • Grundare av SOS-studien: Professor Lars Sjöström