Faktasida om obesitasoperationer

Komplikationer 

Ungefär tre procent av de opererade drabbas av operationskrävande komplikationer i samband med ingreppen. Komplikationer kan också uppstå över tid, och cirka en tredjedel av de patienter som HOBS kommer i kontakt med har upplevt någon form av komplikation. De senare åren har dock komplikationer till följd av obesitaskirurgi minskat.

Enligt statistik från SOReg drabbades 2018 cirka 3% av operationskrävande komplikationer i samband med ingreppen. Komplikationer vid obesitasperationerna har minskat under de senaste åren och det finns flera orsaker till detta, bland annat beroende på att det nu är ett krav med viktnedgång innan operationen. Andra åtgärder är till exempel antibiotikaprofylax och läckagetest. 

Komplikationer efter obesitaskirurgi kan indelas i tidiga och sena komplikationer. De tidiga komplikationerna inträffar den första månaden innan vävnaden läkt. Ofta tillstöter de redan första dygnet innan du ar hunnit lämna sjukhuset, eller de första dagarna efter hemkomsten.

Tidiga komplikationer enligt SOReg

  • Läckage ( Där man t.ex har sytt ihop magsäcken och tarmen) (1%)
  • Blödning (1,7%)
  • Tidig ileus (tarmvred) (1,1%)
  • Inklämd tarm i porthål efter tittålskirurgi 
  • Stopp i enteroanastomosen efter gastric bypass elller duodenal switch
  • Stopp i magsäcksröret efter gastric sleeve
  • Djup infektion (0,7%)
Bland de opererade personer som HOBS kommer i kontakt med, uppskattar vi att en dryg tredjedel upplever att de har drabbats av komplikationer efter operation. De vanligaste är tarmvred, näringsbrist, gallsten, järnbrist och smärtor.


Sena Komplikationer
Sena komplikationer uppstår över tid. Vissa kan påverkas av hur du äter och lever, andra kan uppstå av andra orsaker. Det är bra att känna till vad du själv kan göra för att så långt som möjligt förebygga komplikationer.

Dumping
Du kallsvettas, får yrsel och blir illamående när du drabbas av dumping. Du får det på grund av att maten når tunntarmen för snabbt. Det kan kännas obehagligt men de är inte farligt, och det går att undvika genom att äta långsammare.

Hypoglykemi
Du kan, om du äter för lite och för sällan, drabbas av hypoglykemi, med andra ord lågt blodsocker. Detta kan uppstå flera timmar efter en måltid och kallas även för "sen dumping". Man blir yr och känner sig svimfärdig. Detta på grund av att man har ätit för lite eller har för lite "bränsle" i kroppen. 

Dietisten Anna Laurenius berättar mer om Hypoglykemi här i avnsittet HOBS Möter

Tarmvred
Eftersom det blir få sammanväxningar efter titthålskirurgi rör sig tarmarna lättare och detta ökar risken för att de kan "sno sig" och orsaka ett tarmvred. Den minskade magsäcken gör att maten inte finfördelas tillräckligt mycket innan den når tunntarmen. Detta kan orsaka stopp i tarmen – med smärta och illamående som följd. Vid kraftig smärta som inte går över bör du söka vård.

"Jag mår toppen efter operationen, det är så skönt att inte gå omkring och vara hungrig hela tiden" Anna 39 år
"Mitt liv har blivit ett helvete efter min operation. Nu väntar jag på återställning" Gaston 45 år

Halsbränna vid Gastric sleeve
Vid gastric sleeve är det vanligt att du får halsbränna månaderna efter operationen. Detta för att operationen sker så nära magmunnen. Allt eftersom du går ner i vikt brukar besvären gå över. Det kan också förebyggas med medicin.

Näringsbrist
Upptagningsförmågan av näring i tarmen försämras, och det kan leda till näringsbrist. Därför behöver du få i dig kosttillskott i form av vitaminer och mineraler som du tar hela livet. B12 brist kan till exempel ge svåra neurologiska skador med bland annat förlamning och anemi. Järnbrist ger anemi, och D-vitaminbrist ger risk för frakturer på sikt. Idag finns receptfria specialframtagna vitamin- och mineralpreparat som normalt täcker de extra behov du får efter operationen. 

Alkoholkänslighet
När magsäcken krymper ökar alkoholkänsligheten, det vill säga att du alkoholen ger snabbare berusningseffekt än du är van vid. Det är viktigt att vara uppmärksam på detta, både i stunden men också mer långsiktigt, eftersom risken för missbruk också ökar. I kommande kapitel om alkohol kan du läsa mer om det.

Gallsten
Gallsten kan man ibland få när man går ner mycket i vikt snabbt. Gallstenar är ett slags kristaller som bildas i gallblåsan. De kan göra väldigt ont men orsakar oftast ingen allvarlig sjukdom. Smärtan sitter under revbenen på höger sida och kommer oftast i omgångar. Många som har gallsten har inga besvär alls. Några av symtomen är: 
Krampartad och intensiv smärta på höger sida revbensbågen.
Illamående och att man blir kallsvettig.
Smärta som kommer i attacker.

Misstänker du gallstensanfall och smärtan ej går över så kontakta din vårdcentral. Se mer om symtom och behandling på www.1177.se

Har du koll på vad du behöver göra för att så långt som möjligt undvika komplikationer efter operationen? Bli mer medveten genom att svara på frågorna i din personliga handlingsplan.

Lyssna gärna på nedanstående avsnitt.

HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid i ett samtal med dietist Anna Laurenius som arbetar vid Sahlgrenska sjukhus. Anna har arbetat som dietist i nära 40 år och blev av Dietisternas Riksförbund utsedd till Årets dietist 2020. Tillsammans med dietister från hela Sverige arbetar hon nu för fullt med att ta fram nationella riktlinjer för patienter före och efter kirurgi.  

Lyssna till ett samtal som handlar mycket om hur det fungerar för många med mat och kost efter en gastric bypass eller gastric sleeve. Vi pratar dumping, hypoglykemi, det där med att dricka innan, till och efter maten med mera. 


Marcus Lagerström är en av Sveriges främsta psykologer till patienter som genomgått en obesitasoperation. I detta samtal med HOBS generalsekreterare Jenny Vinglid berättar han bland annat om psykiskt mående och självbild efter stor viktminskning. 


Torsten Olbers är professor, överläkare och kirurg inom obesitaskirurgi och en av Sveriges främsta kirurger i området. I ett samtal med HOBS generalsekreterare pratar han om livet efter en obesitasoperation, om vanliga och mindre vanliga komplikationer.