Faktasida om obesitasoperationer

HOBS forum för obesitasoperationer är till för dig som står inför, eller redan är opererad eller till dig som är anhörig till en närstående som ska eller har genomgått en operation.

I det här forumet kan man ge och få stöd, dela tips och råd, berätta om sina erfarenheter och ta del av fakta från sjukvården och forskningen. Zonen  modereras av ambassadörer från HOBS och är finansierat av projektmedel från allmänna Arvsfonden.