SOS-studien

Gastric bypass-operation och alkoholproblem

Många patienter som opererats med gastric bypass rapporterar att de upplever att de blir lättare berusade då de dricker alkohol efter operationen. Studier har också visat att patienter som har opererats med gastric bypass får ett snabbare upptag av alkohol och högre alkoholhalter i blodet efter alkoholkonsumtion. Det var dock oklart om detta ledde till ökad frekvens av alkoholproblem. Då vi undersökte detta i SOS-studien kunde vi visa att patienter som opererats med gastric bypass hade en mer än fördubblad risk för hög alkoholkonsumtion, självrapporterade alkoholproblem och diagnoser relaterade till alkoholproblem jämfört med kontrollgruppen. Tio år efter operationen rapporterade ca 6 % av de som opererats med gastric bypass att de hade alkoholproblem. För de patienter som opererats med restriktiva metoder (t.ex. band) fanns en viss förhöjd risk för alkoholproblem, men inte lika uttalad som för gastric bypass. Dessa fynd är i linje med flera utländska studier och får därför anses som säkerställda, men det är fortfarande oklart om operationsmetoden sleeve gastrectomy är kopplat till ökade alkoholproblem.

Svensson P-A, et al. Alcohol consumption and alcohol problems after bariatric surgery in the Swedish obese subjects study. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2444-51.