SOS-studien

alkohol och drog problem efter gastric bypass

Många patienter som opererats med gastric bypass rapporterar att de upplever att de blir lättare berusade då de dricker alkohol efter operationen. Studier har också visat att patienter som har opererats med gastric bypass får ett snabbare upptag av alkohol och högre alkoholhalter i blodet efter alkoholkonsumtion. Det var dock oklart om detta ledde till ökad frekvens av alkoholproblem. Då vi undersökte detta i SOS-studien kunde vi visa att patienter som opererats med gastric bypass hade en mer än fördubblad risk för hög alkoholkonsumtion, självrapporterade alkoholproblem och diagnoser relaterade till alkoholproblem jämfört med kontrollgruppen. Tio år efter operationen rapporterade ca 6 % av de som opererats med gastric bypass att de hade alkoholproblem. För de patienter som opererats med restriktiva metoder (t.ex. band) fanns en viss förhöjd risk för alkoholproblem, men inte lika uttalad som för gastric bypass. Dessa fynd är i linje med flera utländska studier och får därför anses som säkerställda, men det är fortfarande oklart om operationsmetoden sleeve gastrectomy är kopplat till ökade alkoholproblem.

Svensson P-A, et al. Alcohol consumption and alcohol problems after bariatric surgery in the Swedish obese subjects study. Obesity (Silver Spring). 2013 Dec;21(12):2444-51.

Flera mindre studier har indikerat att patienter som genomgår en viktoperation också har en ökad risk för drogmissbruk (narkotika och beroendeframkallande läkemedel). Därför valde vi att studera detta även i SOS-studien. Det visade sig att även för drogmissbruk så var det var patienter som genomgått gastic bypass som hade en förhöjd risk, både jämfört med kontrollgruppen och med de andra operations typerna i SOS-studien. Antalet registrerade fall av drogmissbruk var dock generellt väldigt lågt och vi kunde i denna analys inte identifiera några grupper av droger som specifikt överkonsumerades.

Svensson P-A, et al. Non-alcohol substance use disorder after bariatric surgery in the prospective, controlled Swedish Obese Subjects study. Obesity (Silver Spring). 2023 Aug;31(8):2171-2177.