SOS-studien

Viktoperation påverkar parrelationer

Det är välkänt att en viktoperation innebär stora förändringar i patienternas liv, men de sociala effekterna av operationen har inte undersökts lika väl som hälsoeffekterna. Vi har nyligen undersökt vad som händer med patienternas parrelationer efter viktoperationer.

Patienter som genomgått en viktoperation och var singlar före operationen blev dubbelt så ofta sambo eller gifte sig jämfört med kontrollgruppen. Detta kan möjligtvis förklaras av att patienterna får förbättrat självförtroende och blir mer socialt aktiva efter operationen, vilket är känt sedan tidigare studier.

Bland dem som var gifta eller sambo när de opererades var det ca 30% vanligare med separationer och skilsmässor. Orsakerna till detta är komplexa, men en förklaring kan vara att parterna kan glida isär när den opererade personen genomför livsstilsförändringar som partnern inte tar efter. Att den opererades självförtroende förbättras kan också göra att det blir lättare att avsluta ett förhållande som man inte trivs med. En majoritet av patienterna är dock kvar i samma förhållande många år efter viktoperationen och tidigare studier visar att de flesta förhållanden stärks eller bibehåller samma nivå efter operationen.

Resultaten från SOS-studien kunde i samma arbete också säkerställas genom att motsvarande analyser också genomfördes i SOReg (ett register för viktoperationer).

Bruze G et al. Associations of Bariatric Surgery With Changes in Interpersonal Relationship Status; Results From 2 Swedish Cohort Studies. JAMA Surgery. 2018 Jul 1;153(7):654-661.