Öka din kunskap

"Kan du inte bara säga åt dig själv att inte äta fler mackor?" 
- Hetsätningsstörning utifrån ett patientperspektiv

Under 2022 har HOBS arbetat med att ta fram en rapport om hetsätningsstörning där patienterna själva får göra sina röster hörda. I november 2022 lanserades rapporten. Rapporten bygger på över 1000 enkätsvar och nio djupintervjuer och är unik då det är den första rapporten om hetsätningsstörning som lyfter ett så stort antal patientröster.

Deltagarna i undersökningen har fått beskriva sin upplevelse av att leva med hetsätningsstörning och hur de bemöts av vården och av samhället i stort. De har också fått berätta hur de önskar bli bemötta och vilka förändringar de önskar se.

Det är tydligt att både vården och allmänheten behöver ett kunskapslyft om hetsätningsstörning. Detta är en ätstörning som skapar stort lidande hos patienten, men patienten blir ofta inte bemött på ett bra sätt. Patienterna kräver inte mycket – att bli lyssnade på och tagna på allvar! Vi behöver en bättre ätstörningsvård där även patienter med hetsätningsstörning får hjälp. 

En layoutad version av rapporten kommer inom kort att släppas. Innan dess kan du ta del av resultatet i rapporten här

Vill du läsa mer om hetsätningsstörning hittar du mer information här