Öka din kunskap

Är det rimligt att tyckande & självutnämda experter ska styras svensk obesitasvård?

Svensk obesitasvård är bristfällig. Patienter blir dåligt bemötta och det finns en stor okunskap i hälso- och sjukvården om att obesitas är en sjukdom. Svårt sjuka patienter får inte rätt vård. Hur kan vi tillsammans förbättra hälso- och sjukvården för personer med obesitas? Efter sommaren presenterar Socialstyrelsen sina riktlinjer för obesitasvården. Hur kan vi kraftsamla för att skapa en svensk obesitasvård i världsklass?

Medverkande:
Christine Lorne, (C) sjukvårdspolitisk talesperson i Region Stockholm
Jenny Vinglid, generalsekretere vid Riksförbundet HOBS - Hälsa oberoende av storklek
Sofia Ernestam, verksamhetschef vid Akademiskt specialistcentrum i Stockholm
Ulrika Jörgensen, (M) riksdagens socialutskott
 
Moderator: Petter Odmark, Reform Society
Arrangör: Novo Nordisk