Öka din kunskap

Rapport om bemötandet av patienter med övervikt och obesitas inom svensk sjukvård 2024

Vi på Riksförbundet Obesitas Sverige får dagligen höra om det negativa bemötande som personer med övervikt eller obesitas upplever inom vården. Patienter berättar om stigmatisering, kränkande kommentarer och förutfattade antaganden om deras levnadsvanor. 

Här kan ni ta del av rapporten, ni får gärna sprida och dela den.

Tyvärr är det vanligt att vården, utan att först ha genomfört en ordentlig undersökning, utgår från att patientens besvär är orsakade av vikten och att lösningen därför är viktnedgång. Det leder till att patienter får fel diagnos och blir nekade adekvat behandling. Många har också bett om hjälp med viktnedgång, men inte fått något stöd från vården. Ofta har de istället fått  meningslösa råd i stil med "ät mindre och rör dig mer".

Det dåliga bemötandet inom vården är en konsekvens av det utbredda viktstigma som präglar hela samhället. Fördomar och diskriminering mot personer med övervikt eller obesitas är vanliga, och detta återspeglas tyvärr även inom vården.

Denna rapport är en uppföljning och fördjupning av vår tidigare rapport Har du vunnit på Bingolotto för att ha råd att äta dig så tjock?. Över 1500 personer har deltagit i undersökningen som ligger till grund för årets rapport och resultatet är djupt oroande. Hela 74% av de tillfrågade uppger att de upplevt ett dåligt bemötande i sina vårdmöten.

Lika anmärkningsvärt är att endast 43 % av de tillfrågade som lever med obesitas har fått information om evidensbaserade behandlingar av obesitas som finns att tillgå. Här ser vi också att det är en mycket stor skillnad mellan olika regioner, I Västerbotten har 57% av de som besvarat undersökningen fått information, jämfört med endast 28% i Värmland.

Skrämmande är också att av de 914 personer i undersökningen som diagnostiserats med obesitas har hela 30 procent fått diagnosen enbart baserat på sitt utseende, utan medicinsk bedömning eller användning av BMI.

Något som vi på Obesitas Sverige däremot ser som mycket positivt är att 8 av 10 deltagare i undersökningen inte har något emot att vårdgivaren tar upp frågan om vikt, förutsatt att det görs på ett icke-dömande sätt.

När vi tittar på siffrorna behöver vi se att bakom statistiken finns verkliga människors upplevelser, känslor och behov. Det är hög tid att förändra bemötandet inom vården och säkerställa att alla patienter möts av en vårdmiljö som präglas av respekt, förståelse och kompetens. 

För att nå dit är det viktigt att inte bara identifiera problemen, utan att även presentera lösningar. I rapporten tar vi därför upp vad som utmärker ett bra bemötande och lyfter fram vad vårdgivare kan göra annorlunda.

Det är vår förhoppning att rapporten ska fungera som en  väckarklocka och driva fram åtgärder för att förbättra bemötandet av personer med övervikt eller obesitas inom alla delar av vården.

Dela gärna rapporten! 

Ni kan även boka in föreläsningar eller workshop maila då info@hobs.se